Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Google
Hlavná ponuka

Nastavenia polohy v aplikácii Google

Pomocou pokynov uvedených nižšie môžete spravovať nastavenia polohy, ktoré používa aplikácia Google, vrátane Histórie polohy a nastavenia adries bydliska a pracoviska.

História polohy

História polohy umožňuje aplikácii Google zobrazovať užitočné informácie na základe miest, ktoré ste navštívili so zariadeniami, na ktorých ste sa prihlásili. Na základe miest navštívených v minulosti vám aplikácia Google napríklad zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože môže zistiť vašu trasu do práce.

Zapnutie alebo vypnutie histórie polohy
 1. Nájdite nastavenia Google v jednom z týchto umiestnení (podľa toho, aké zariadenie používate):
  • Aplikácia Nastavenia Nastaveniaa potom Google
  • Nastavenia Google.
 2. Klepnite na položky Poloha a potom História polohy Google.
 3. Zapnite alebo vypnite históriu polohy pre svoj účet alebo zariadenia:
  • Účet Google: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť históriu polohy pre všetky zariadenia priradené k vášmu účtu Google, prepnite horný prepínač.
  • Iba zariadenie: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť históriu polohy iba pre určité zariadenie, prepnite prepínač vedľa tohto zariadenia.

Poznámka: Keď vypnete históriu polohy, prestanú sa ukladať nové informácie o navštívených miestach. Ak chcete odstrániť minulé miesta, musíte históriu polohy odstrániť. Ak ju však odstránite, prestanú fungovať niektoré funkcie aplikácie Google.

Keď Históriu polohy zapnete, Google bude tieto informácie ukladať iba pre zariadenia, na ktorých ste sa prihlásili do účtu Google a ktoré majú aktivovanú Históriu polohy.

Zobrazenie histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. V ľavom hornom rohu pod položkou Časová os zvoľte časové obdobie, pre ktoré chcete zobraziť históriu polohy.
Odstránenie histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Odstráňte históriu polohy:
  • Podľa dátumu: Ak chcete odstrániť históriu z vybratého dátumu, vyberte možnosť Odstrániť históriu z tohto dňa. Ak najprv vyberiete rozsah dní a potom možnosť Odstrániť históriu z tohto obdobia, odstránite históriu pre všetky zobrazené dni.
  • Podľa jednotlivej polohy: Vyberte zo zoznamu alebo mapy konkrétnu polohu. V bubline vyberte možnosť odstránenia minulej polohy z vašej histórie.
  • Celá história: Vyberte možnosť Odstrániť celú históriu.

Nastavenie polohy bydliska a práce

Nastavte si adresu svojho bydliska a pracoviska a získajte informácie o premávke pri dochádzaní, pomoc pri cestovaní a ďalšie údaje.

 1. Otvorte aplikáciu Google Google .
 2. V ľavom hornom rohu klepnite na ponuku menu icon a potomPrispôsobiť a potom Miesta.
 3. Klepnite na položku Bydlisko alebo Pracovisko a zadajte adresu.

Poznámka: Po pridaní adries domova a práce do aplikácie Google ich už nebude možné odstrániť. Môžete ich však zmeniť podľa krokov uvedených vyššie.