Nastavenia polohy v aplikácii Google

Pomocou pokynov uvedených nižšie môžete spravovať nastavenia polohy pre aplikáciu Google vrátane Histórie polohy a nastavenia adries bydliska a pracoviska.

História polohy a Nahlasovanie polohy

Android

Jedným z nastavení polohy v účte Google je História polohy, do ktorej sa ukladajú informácie o navštívených miestach.

Na základe v minulosti navštívených miest vám aplikácia Google napríklad zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože môže zistiť trasu, po ktorej do práce jazdíte.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Klepnite na položku Pozastaviť alebo Aktivovať.

Poznámka: Keď vypnete Históriu polohy, prestanú sa ukladať nové informácie o navštívených miestach. Keď Históriu polohy zapnete, Google bude tieto informácie ukladať iba v prípade zariadení, na ktorých ste sa prihlásili do účtu Google a máte aktivované Nahlasovanie polohy.

Zobrazenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Vyberte si časové obdobie pomocou ponuky v ľavom hornom rohu stránky.
Odstránenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Na ľavej strane stránky klepnite na možnosť Odstrániť celú históriu polohy > OK.
iPhone a iPad
Odoslanie polohy do Googlu (Nahlasovanie polohy)

Vďaka Nahlasovaniu polohy vám Asistent Google dokáže zobraziť karty súvisiace s dopravnými upozorneniami, vašou trasou a inými informáciami.

Keď je Nahlasovanie polohy zapnuté, Google bude počas dňa pravidelne používať a uchovávať informácie o polohe vášho zariadenia počas dňa. Ak vypnete Nahlasovanie polohy na svojom zariadení iPhone alebo iPad, vypne sa iba na tomto konkrétnom zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie Nahlasovania polohy

 1. Spustite aplikáciu Google .
 2. V ľavom hornom rohu plochy klepnite na svoju fotku. (Ak máte zobrazené karty Asistenta Google, posuňte zobrazenie na začiatok stránky.)
 3. Klepnite na položku Ochrana údajov > Poloha.
 4. Zapnite (modrá) alebo vypnite (sivá) Nahlasovanie polohy.
 5. Klepnite na tlačidlo Hotovo.

Poznámka: Ostatné aplikácie od spoločnosti Google môžu mať svoje vlastné nastavenia Nahlasovania polohyapps by Google may have their own Location Reporting settings. Vypnutie Nahlasovania polohy pre Asistenta Google nemá vplyv na nastavenia v týchto ostatných aplikáciách. Ak iná aplikácia Google nahlasuje vašu polohu pomocou vlastného spôsobu Nahlasovania polohy, dané informácie o polohe môžu použiť aj ostatné služby Google vrátane Asistenta Google.

Informácie o predchádzajúcej polohe (História polohy)

Keď zapnete Asistenta Google, zapne sa aj História polohy pre váš účet Google. História polohy uchováva údaje o polohe zo všetkých zariadení, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Google a majú zapnuté Nahlasovanie polohy.

Na základe v minulosti navštívených miest vám aplikácia Google napríklad zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože môže zistiť trasu, po ktorej do práce jazdíte.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku s nastaveniami Histórie polohy.
 2. Klepnite na položku Pozastaviť alebo Aktivovať.

Poznámka: Keď vypnete Históriu polohy, prestanú sa ukladať informácie o nových polohách. When you turn on Location History, Google only saves location data for devices that are signed in to your Google Account and have Location Reporting turned on. Keď zapnete Históriu polohy, Google bude ukladať iba údaje o polohe zo zariadení, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Google a majú zapnuté Nahlasovanie polohy.

Zobrazenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Pomocou ponuky v ľavom hornom rohu stránky vyberte časové obdobie, pre ktoré chcete zobraziť Históriu polohy.
Odstránenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. V pravom dolnom rohu kliknite na ikonu Nastavenia .
 3. Klepnite na položku Odstrániť celú históriu polohy > Odstrániť históriu polohy.

Nastavenie polohy bydliska a práce

Nastavte si adresu svojho bydliska a práce a získajte informácie o premávke pri dochádzaní, pomoc pri cestovaní a ďalšie údaje.

Android
 1. Spustite aplikáciu Google .
 2. V ľavom hornom rohu stránky klepnite na ikonu ponuky menu icon > Prispôsobiť > Miesta.
 3. Klepnite na položku Domov alebo Práca a zadajte adresu.
iPhone alebo iPad
 1. Spustite aplikáciu Google .
 2. V ľavom hornom rohu plochy klepnite na svoju fotku. (Ak máte zobrazené karty Asistenta Google, posuňte zobrazenie na začiatok stránky.)
 3. Klepnite na možnosť Asistent Google > Moje položky > Miesta.
 4. Klepnite na možnosť Domov alebo Práca a adresy upravte.

Služby určovania polohy (iba zariadenia iPhone a iPad)

Služby určovania polohy predstavujú nastavenie na zariadení iPhone alebo iPad, ktoré mu umožňuje zdieľať svoju polohu s používanými aplikáciami. Ak sú Služby určovania polohy vypnuté, Nahlasovanie polohy ani História polohy nebudú fungovať.

Zobrazuje sa mi karta Služby určovania polohy sú vypnuté

Ak chcete Služby určovania polohy zapnúť, postupujte takto:

 1. Spustite na zariadení iPhone alebo iPad aplikáciu Nastavenia .
 2. Klepnite na položku Ochrana údajov > Služby určovania polohy.
 3. Uistite sa, že je prepínač Služby určovania polohy zapnutý.
 4. Klepnite na možnosť Google > Vždy.