Nastavenia polohy v aplikácii Google

Pomocou pokynov uvedených nižšie môžete spravovať nastavenia polohy, ktoré používa aplikácia Google, vrátane Histórie polohy a nastavenia adries bydliska a pracoviska.

História polohy a Nahlasovanie polohy

Android

História polohy umožňuje aplikácii Google zobrazovať užitočné informácie na základe miest, ktoré ste navštívili so zariadeniami, na ktorých ste sa prihlásili. Na základe v minulosti navštívených miest vám aplikácia Google napríklad zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože môže zistiť vašu trasu do práce.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy
 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia Google .
 2. Klepnite na možnosť Poloha > História polohy Google.
 3. Zapnite alebo vypnite Históriu polohy pre svoj účet alebo zariadenia:
  • Účet Google: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Históriu polohy pre všetky zariadenia priradené k vášmu účtu Google, prepnite horný prepínač.
  • Iba zariadenie: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Históriu polohy iba pre určité zariadenie, prepnite prepínač vedľa tohto zariadenia.

Poznámka: Keď vypnete Históriu polohy, prestanú sa ukladať nové informácie o navštívených miestach. Ak chcete odstrániť minulé miesta, musíte Históriu polohy odstrániť. Ak ju však odstránite, prestanú fungovať niektoré funkcie Asistenta Google.

Keď Históriu polohy zapnete, Google bude tieto informácie ukladať iba pre zariadenia, na ktorých ste sa prihlásili do účtu Google a ktoré majú aktivovanú Históriu polohy.

Zobrazenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Vyberte si časové obdobie pomocou ponuky v ľavom hornom rohu stránky.
Odstránenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Odstráňte históriu polohy:
  • Podľa dátumu: Ak chcete odstrániť históriu z vybraného dátumu, vyberte možnosť Odstrániť históriu z tohto dňa. Ak najprv vyberiete rozsah dní a potom možnosť Vymazať históriu v tomto časovom období, odstránite históriu pre všetky zobrazené dni.
  • Podľa jednotlivej polohy: Vyberte zo zoznamu alebo mapy konkrétnu polohu. V bubline vyberte možnosť Odstrániť minulú polohu z vašej histórie.
  • Celá história: Vyberte možnosť Odstrániť celú históriu.
iPhone a iPad
Odoslanie polohy do Googlu (Nahlasovanie polohy)

Vďaka Nahlasovaniu polohy vám Asistent Google dokáže zobraziť karty súvisiace s dopravnými upozorneniami, vašou trasou a inými informáciami.

Keď je Nahlasovanie polohy zapnuté, Google bude počas dňa pravidelne používať a uchovávať informácie o polohe vášho zariadenia. Ak vypnete Nahlasovanie polohy na svojom zariadení iPhone alebo iPad, vypne sa iba na tomto konkrétnom zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie Nahlasovania polohy

 1. Spustite aplikáciu Google .
 2. V ľavom hornom rohu plochy klepnite na svoju fotku. (Ak máte zobrazené karty Asistenta Google, posuňte zobrazenie na začiatok stránky.)
 3. Klepnite na položku Ochrana údajov > Poloha.
 4. Zapnite (modrá) alebo vypnite (sivá) Nahlasovanie polohy.
 5. Klepnite na tlačidlo Hotovo.

Poznámka: Ostatné aplikácie od spoločnosti Google môžu mať svoje vlastné nastavenia Nahlasovania polohy. Vypnutie Nahlasovania polohy pre Asistenta Google nemá vplyv na nastavenia v týchto ostatných aplikáciách. Ak iná aplikácia Google nahlasuje vašu polohu pomocou vlastného spôsobu Nahlasovania polohy, dané informácie o polohe môžu použiť aj ostatné služby Google vrátane Asistenta Google.

Informácie o predchádzajúcej polohe (História polohy)

Keď zapnete Asistenta Google, zapne sa aj História polohy pre váš účet Google. História polohy uchováva údaje o polohe zo všetkých zariadení, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Google a majú zapnuté Nahlasovanie polohy.

Na základe v minulosti navštívených miest vám aplikácia Google zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože môže zistiť vašu trasu do práce.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku s nastaveniami Histórie polohy.
 2. Klepnite na položku Pozastaviť alebo Aktivovať.

Poznámka: Keď vypnete Históriu polohy, prestanú sa ukladať informácie o nových polohách. Keď zapnete Históriu polohy, Google bude ukladať iba údaje o polohe zo zariadení, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Google a majú zapnuté Nahlasovanie polohy.

Zobrazenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Pomocou ponuky v ľavom hornom rohu stránky vyberte časové obdobie, pre ktoré chcete zobraziť Históriu polohy.
Odstránenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu Nastavenia Settings.
 3. Klepnite na položku Odstrániť celú históriu polohy > Odstrániť históriu polohy.

Nastavenie polohy bydliska a práce

Nastavte si adresy svojho bydliska a práce a získajte informácie o premávke pri dochádzaní, pomoc pri cestovaní a ďalšie údaje.

Android
 1. Spustite aplikáciu Google .
 2. V ľavom hornom rohu stránky klepnite na ikonu ponuky menu icon > Prispôsobiť > Miesta.
 3. Klepnite na položku Domov alebo Práca a zadajte adresu.
iPhone alebo iPad
 1. Spustite aplikáciu Google .
 2. V ľavom hornom rohu plochy klepnite na svoju fotku. (Ak máte zobrazené karty Asistenta Google, posuňte zobrazenie na začiatok stránky.)
 3. Klepnite na možnosť Asistent Google > Moje položky > Miesta.
 4. Klepnite na možnosť Domov alebo Práca a adresy upravte.

Služby určovania polohy (iba zariadenia iPhone a iPad)

Služby určovania polohy predstavujú nastavenie na zariadení iPhone alebo iPad, ktoré mu umožňuje zdieľať svoju polohu s používanými aplikáciami. Ak sú Služby určovania polohy vypnuté, Nahlasovanie polohy ani História polohy nebudú fungovať.

Zobrazuje sa mi karta „Služby určovania polohy sú vypnuté“

Ak chcete Služby určovania polohy zapnúť, postupujte takto:

 1. Spustite na zariadení iPhone alebo iPad aplikáciu Nastavenia .
 2. Klepnite na položku Ochrana údajov > Služby určovania polohy.
 3. Uistite sa, že je prepínač Služby určovania polohy zapnutý.
 4. Klepnite na možnosť Google > Vždy.