Nastavenia polohy v aplikácii Google

Pomocou pokynov uvedených nižšie môžete spravovať nastavenia polohy, ktoré používa aplikácia Google, vrátane Histórie polohy a nastavenia adries bydliska a pracoviska.

História polohy

Postup v systéme Android

História polohy umožňuje aplikácii Google zobrazovať užitočné informácie na základe miest, ktoré ste navštívili so zariadeniami, na ktorých ste sa prihlásili. Na základe miest navštívených v minulosti vám aplikácia Google napríklad zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože môže zistiť vašu trasu do práce.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy
 1. Nájdite nastavenia Google v jednom z týchto umiestnení (v závislosti od vášho zariadenia):
  • v samostatnej aplikácii Nastavenia Google, Nastavenia Google
  • v hlavnej aplikácii Nastavenia posuňte zobrazenie nadol a klepnite na položku Google.
 2. Klepnite na možnosť Poloha > História polohy Google.
 3. Zapnite alebo vypnite Históriu polohy pre svoj účet alebo zariadenia:
  • Účet Google: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Históriu polohy pre všetky zariadenia priradené k vášmu účtu Google, prepnite horný prepínač.
  • Iba zariadenie: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Históriu polohy iba pre určité zariadenie, prepnite prepínač vedľa tohto zariadenia. Prepnutím prepínača vedľa uvedeného zariadenia zapnete alebo vypnete Históriu polohy iba pre dané zariadenie.

Poznámka: Keď vypnete Históriu polohy, prestanú sa ukladať nové informácie o navštívených miestach. Ak chcete odstrániť minulé miesta, musíte Históriu polohy odstrániť. Ak ju však odstránite, prestanú fungovať niektoré funkcie Asistenta Google.

Keď Históriu polohy zapnete, Google bude tieto informácie ukladať iba pre zariadenia, na ktorých ste sa prihlásili do účtu Google a ktoré majú aktivovanú Históriu polohy.

Zobrazenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Vyberte si časové obdobie pomocou ponuky v ľavom hornom rohu stránky.
Odstránenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Odstráňte históriu polohy:
  • Podľa dátumu: Ak chcete odstrániť históriu z vybraného dátumu, vyberte možnosť Odstrániť históriu z tohto dňa. Ak najprv vyberiete rozsah dní a potom možnosť Vymazať históriu v tomto časovom období, odstránite históriu pre všetky zobrazené dni.
  • Podľa jednotlivej polohy: Vyberte konkrétnu polohu v zozname alebo na mape. V bubline vyberte možnosť Odstrániť minulú polohu z vašej histórie.
  • Celá história: Vyberte možnosť Odstrániť celú históriu.
Postup na zariadeniach iPhone a iPad

Keď zapnete Asistenta Google, zapne sa aj História polohy pre váš účet Google. História polohy uchováva údaje o polohe zo všetkých zariadení, ktoré sú prihlásené do vášho účtu Google a majú zapnuté Nahlasovanie polohy.

Na základe v minulosti navštívených miest vám aplikácia Google zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože môže zistiť vašu trasu do práce.

Zapnutie alebo vypnutie Histórie polohy

Históriu polohy môžeter spravovať dvoma spôsobmi. Buď pomocou prehliadača v telefóne, alebo pomocou aplikácie Google.

Ak chcete použiť prehliadač v telefóne, postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na stránku s nastaveniami Histórie polohy.
 2. Klepnite na položku Pozastaviť alebo Aktivovať.

Ak chcete použiť aplikáciu Google, postupujte nasledovne:

 1. Spustite aplikáciu Google Google app.
 2. Klepnite na položku Nastavenia > Súkromie > Poloha > História polohy.
 3. Zapnite túto funkciu klepnutím na možnosť Ukladať históriu polohy. Vypnete ju klepnutím na možnosť Neukladať.

Poznámka: Pozastavením Histórie polohy neodstránite prdchádzajúcu aktivitu. Prestanú sa iba ukladať nové informácie o polohe.

Zobrazenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. Pomocou ponuky Časová os v ľavom hornom rohu stránky vyberte časové obdobie, pre ktoré chcete zobraziť Históriu polohy.
Odstránenie Histórie polohy
 1. Prejdite na stránku História polohy.
 2. V pravom dolnom rohu stránky klepnite na položku Nastavenia Settings.
 3. Klepnite na položku Odstrániť celú históriu polohy.
 4. Začiarknite políčko vedľa položky „Rozumiem a chcem odstrániť celú Históriu polohy“,
 5. Klepnite na položku Odstrániť históriu polohy.
Poznámka: Ostatné aplikácie od Googlu môžu mať svoje vlastné nastavenia Nahlasovania polohy. Vypnutie Nahlasovania polohy pre Asistenta Google nemá vplyv na nastavenia v týchto ostatných aplikáciách. Ak iná aplikácia Google nahlasuje vašu polohu pomocou vlastného spôsobu Nahlasovania polohy, dané informácie o polohe môžu použiť aj ostatné služby Google vrátane Asistenta Google.

 

Nastavenie polohy bydliska a práce

Nastavte si adresy svojho bydliska a práce a získajte informácie o premávke pri dochádzaní, pomoc pri cestovaní a ďalšie údaje.

Android
 1. Spustite aplikáciu Google Google app.
 2. V ľavom hornom rohu stránky klepnite na ikonu ponuky menu icon > Prispôsobiť > Miesta.
 3. Klepnite na položku Domov alebo Práca a zadajte adresu.

Poznámka: Keď v aplikácii Vyhľadávanie pridáte miesto bydliska alebo pracoviska, nebudete ho môcť odstrániť. Môžete ho však zmeniť podľa krokov uvedených vyššie.

Postup na zariadení iPhone alebo iPad
 1. Spustite aplikáciu Google .
 2. V ľavom hornom rohu plochy klepnite na svoju fotku. (Ak máte zobrazené karty Asistenta Google, posuňte zobrazenie na začiatok stránky.)
 3. Klepnite na možnosť Asistent Google > Moje položky > Miesta.
 4. Klepnite na možnosť Bydlisko alebo Pracovisko a adresy upravte.

Poznámka: Keď v aplikácii Vyhľadávanie pridáte miesto bydliska alebo pracoviska, nebudete ho môcť odstrániť. Môžete ho však zmeniť podľa krokov uvedených vyššie.

Služby určovania polohy (iba zariadenia iPhone a iPad)

Služby určovania polohy sú nastavené na zariadení iPhone alebo iPad, ktoré mu umožňuje zdieľať svoju polohu s používanými aplikáciami. Ak sú Služby určovania polohy vypnuté, Nahlasovanie polohy ani História polohy nebudú fungovať.

Zobrazuje sa mi karta Služby určovania polohy sú vypnuté

Ak chcete Služby určovania polohy zapnúť, postupujte takto:

 1. Spustite na zariadení iPhone alebo iPad aplikáciu Nastavenia Settings.
 2. Klepnite na položku Ochrana údajov > Služby určovania polohy.
 3. Uistite sa, že je prepínač Služby určovania polohy zapnutý.
 4. Klepnite na možnosť Google > Vždy.