Nastavenia polohy v aplikácii Google

Pomocou pokynov uvedených nižšie môžete spravovať nastavenia polohy, ktoré používa aplikácia Google, vrátane Histórie polohy a nastavenia adries bydliska a pracoviska.

História polohy

História polohy umožňuje aplikácii Google zobrazovať užitočné informácie na základe miest, ktoré ste navštívili so zariadeniami, v ktorých ste sa prihlásili. Na základe miest navštívených v minulosti vám aplikácia Google napríklad zobrazuje informácie o doprave pri každodennom dochádzaní, pretože pozná vašu trasu do práce.

Zapnutie alebo vypnutie histórie polohy
 1. Nájdite nastavenia Google v jednom z týchto umiestnení (podľa toho, aké zariadenie používate):
  • Aplikácia Nastavenia Nastavenia a potom Google
  • Nastavenia Google Nastavenia Google
 2. Klepnite na položky Poloha a potom História polohy Google.
 3. Zapnite alebo vypnite históriu polohy pre svoj účet alebo zariadenia:
  • Účet Google: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť históriu polohy pre všetky zariadenia priradené k vášmu účtu Google, prepnite horný prepínač.
  • Iba zariadenie: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť históriu polohy iba pre určité zariadenie, prepnite prepínač vedľa tohto zariadenia.

Poznámka: Keď vypnete históriu polohy, prestanú sa ukladať nové informácie o navštívených miestach. Ak chcete odstrániť minulé miesta, musíte históriu polohy odstrániť. Ak ju však odstránite, prestanú fungovať niektoré funkcie aplikácie Google.

Keď Históriu polohy zapnete, Google bude tieto informácie ukladať iba pre zariadenia, v ktorých ste sa prihlásili do účtu Google a ktoré majú aktivovanú Históriu polohy.

Zobrazenie histórie polohy
 1. Prejdite v telefóne alebo tablete s Androidom na stránku História polohy.
 2. Vpravo hore klepnite na položku Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 3. Klepnutím na požadovaný deň zobrazíte históriu polohy.
Odstránenie histórie polohy

Odstránenie jedného údaja o polohe 

 1. Prejdite v telefóne alebo tablete s Androidom na stránku História polohy.
 2. Vpravo hore klepnite na položku Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 3. Klepnite na deň v kalendári.
 4. Klepnite na navštívené miesto.
 5. Vpravo hore klepnite na možnosť Odstrániť Odstrániť.

Odstránenie histórie z určitého dňa

 1. Prejdite v telefóne alebo tablete s Androidom na stránku História polohy.
 2. Vpravo hore klepnite na položku Zobraziť kalendár Zobraziť kalendár.
 3. Klepnite na deň, ktorý chcete odstrániť.
 4. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Odstrániť deň.

Odstránenie histórie z určitého časového obdobia

 1. Prejdite v telefóne alebo tablete s Androidom na stránku História polohy.
 2. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Nastavenia a potom Odstrániť časť histórie polohy.
 3. Zvoľte dátumy začiatku a konca a klepnite na Pokračovať.
 4. Začiarknite políčko vedľa položky „Rozumiem a chcem odstrániť“.
 5. Klepnite na možnosť Odstrániť.

Odstránenie celej histórie polohy

 1. Prejdite v telefóne alebo tablete s Androidom na stránku História polohy.
 2. Vpravo hore klepnite na položky Viac Viac a potom Nastavenia
 3. Klepnite na položku Odstrániť celú históriu polohy.
 4. Začiarknite políčko vedľa položky „Rozumiem a chcem odstrániť“.
 5. Klepnite na možnosť Odstrániť.

Nastavenie polohy bydliska a pracoviska

Nastavte si adresu svojho domova a práce a získajte informácie o premávke pri dochádzaní, pomoc pri cestovaní a ďalšie.

 1. Spustite v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Google Vyhľadávanie Google.
 2. Vpravo dole klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. V časti Asistent Google klepnite na položky Nastavenia a potom Osobné údaje a potom Adresa domova a práce.
 4. Klepnite na možnosť Pridať adresu domova alebo Pridať adresu práce, potom zadajte adresu.

Poznámka: Po pridaní adries domova a práce do aplikácie Google ich už nebude možné odstrániť. Môžete ich však zmeniť podľa krokov uvedených vyššie.