Настройки за местоположението в приложението Google

Използвайте инструкциите по-долу, за да управлявате настройките за местоположението, ползвани от приложението Google, включително История на местоположенията и задаването на домашния и служебния ви адрес.

История на местоположенията

История на местоположенията позволява на приложението Google да ви показва полезна информация въз основа на това, къде сте били с устройствата, на които сте влезли в профила си. Приложението Google използва предишните ви местоположения, за да ви показва например актуализации за трафика за ежедневното пътуване до работното ви място, като научава маршрута, по който минавате.

Включване или изключване на История на местоположенията
 1. В зависимост от устройството си отворете настройките за Google на едно от следните места:
  • Приложението Настройки Настройки и след това Google
  • Приложението Настройки за Google Настройки за Google
 2. Докоснете Местоположение и след това Google История на местоположенията.
 3. Включете или изключете История на местоположенията за профила или устройствата си:
  • Профил в Google: Преместете превключвателя в горната част, за да включите или изключите История на местоположенията за всички устройства, свързани с профила ви в Google.
  • Само на устройството: Преместете превключвателя до някое от изброените устройства, за да включите или изключите История на местоположенията само за него.

Забележка: Когато изключите История на местоположенията, няма да се запазва нова информация за посетените от вас места. За да премахнете предишни местоположения, трябва да изтриете записите си в История на местоположенията. Когато го направите обаче, някои функции в приложението Google няма да работят.

При включване на История на местоположенията тези данни се запазват само за устройства, на които сте влезли в профила си в Google и сте активирали функцията за тях.

Преглед на записите ви в История на местоположенията
 1. Отворете страницата История на местоположенията на телефона или таблета си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете иконата за показване на календара Показване на календара.
 3. Докоснете даден ден, за да прегледате записите си в История на местоположенията.
Изтриване на записите ви в История на местоположенията

Изтриване на едно местоположение 

 1. Отворете страницата История на местоположенията на телефона или таблета си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете иконата за показване на календара Показване на календара.
 3. Докоснете даден ден в календара.
 4. Докоснете посетено от вас място.
 5. Горе вдясно докоснете иконата на кошче Премахване.

Изтриване на история от конкретен ден

 1. Отворете страницата История на местоположенията на телефона или таблета си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете иконата за показване на календара Показване на календара.
 3. Докоснете деня, който искате да изтриете.
 4. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Изтриване на деня.

Изтриване на история от конкретен период от време

 1. Отворете страницата История на местоположенията на телефона или таблета си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и след това Изтриване на период от История на местоположенията.
 3. Изберете началните и крайните дати, след което докоснете Напред.
 4. Поставете отметка в квадратчето до „Разбирам и искам да изтрия“.
 5. Докоснете Изтриване.

Изтриване на всичките ви записи в История на местоположенията

 1. Отворете страницата История на местоположенията на телефона или таблета си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки
 3. Докоснете Изтр. на цяла Ист. на местоп.
 4. Поставете отметка в квадратчето до „Разбирам и искам да изтрия“.
 5. Докоснете Изтриване.

Задаване на домашния и служебния ви адрес

Задайте домашния и служебния си адрес, за да получавате информация за трафика по пътя до работата, помощ при пътуване и още много други неща.

 1. Отворете приложението Google Google Търсене на телефона или таблета си с Android.
 2. Долу вдясно докоснете иконата за меню Меню и след това Настройки.
 3. Под „Google Асистент“ докоснете Настройки и след това Лична информация и след това Домашен и служебен адрес.
 4. Докоснете Добавяне на домашен адрес или Добавяне на служебен адрес, след което въведете адреса.

Забележка: Няма да можете да изтриете местоположението за дома или работата, след като го добавите в приложението Google. В състояние сте да промените съответния адрес чрез стъпките по-горе.