Wyniki wyszukiwania z usług Google

Możesz wyszukiwać informacje w usługach Google, których używasz, na przykład w Gmailu, Kalendarzu Google czy w Google+.

W ten sposób możesz szukać informacji np. o przyszłych lotach, zarezerwowanych stolikach w restauracji lub spotkaniach.

Wyświetlanie wyników wyszukiwania w innych usługach

 1. Wejdź na https://www.google.com – wyniki nie pojawią się, jeśli adres URL zamiast „https” będzie zawierać „http”.
 2. Kliknij Zaloguj się w prawym górnym rogu.
 3. Wypróbuj jedno z przykładowych wyszukiwań, które znajdziesz poniżej.

Przykładowe wyszukiwania

Uwaga: niektóre przykłady nie działają we wszystkich regionach.

 • Wydarzenia: zobacz wydarzenia i spotkania z Kalendarza Google – wpisz w polu wyszukiwania moje wydarzenia.
 • Rachunki: zobacz swoje rachunki, w tym informacje o tym, kiedy i ile musisz zapłacić – wpisz w polu wyszukiwania moje rachunki. Możesz szukać konkretnych typów rachunków lub rozliczeń z określonego czasu. Na przykład możesz wpisać moje rachunki UPC 2013.
 • Przesyłki: dowiedz się, kiedy otrzymasz przesyłkę – wpisz w polu wyszukiwania moje przesyłki.
 • Rezerwacje: zobacz rezerwacje w restauracjach lub hotelach – wpisz w polu wyszukiwania moje rezerwacje.
 • Loty: wyszukaj przyszłe loty, by zobaczyć aktualne informacje o nich – wpisz w polu wyszukiwania moje loty.
 • Zdjęcia Google: znajdź zdjęcia ze swoich Zdjęć Google – wpisz w polu wyszukiwania moje zdjęcia lub moje zdjęcia z wrocławia z 2013.

Włączanie i wyłączanie wyników z innych usług

Ty decydujesz o tym, czy mają pojawiać się wyniki pochodzące z innych usług Google.

Wszystkie wyszukiwania (na komputerze i telefonie)
 1. Wejdź na stronę Ustawienia wyszukiwania. Jeśli nie jesteś zalogowanym użytkownikiem, kliknij Zaloguj się.
 2. W sekcji „Wyniki prywatne” wybierz Wyłącz wyniki prywatne. Jeśli nie widzisz ustawienia „Wyniki prywatne”, upewnij się, że w adresie URL masz wpisane https, a nie http.
 3. Kliknij Zapisz.

Wyniki prywatne pozostaną wyłączone, dopóki nie wylogujesz się z konta Google. Gdy są wyłączone, wciąż mogą pokazywać się wyniki na podstawie Twojej Aktywności w internecie i aplikacjach.

Tymczasowo (tylko na komputerze)

Uwaga: te ustawienia pojawiają się tylko, gdy zalogujesz się na konto Google i przeprowadzisz wyszukiwanie na „https://www.google.com”.

 • Wyłączanie: aby wyłączyć wyniki prywatne tak, by pokazywały się tylko wyniki publiczne, kliknij Ustawienia a potem Ukryj wyniki prywatne. Po zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarki znowu możesz zobaczyć wyniki prywatne podczas następnego wyszukiwania.
 • Włączanie: aby pokazywały się wszystkie wyniki, również te z innych usług Google, kliknij Ustawienia a potem Pokaż wszystkie wyniki.

Prywatność wyników wyszukiwania

Wyniki z Twoich usług Google są prywatne. Twoich informacji nie zobaczy w swoich wynikach nikt inny, chyba że na to pozwolisz lub udostępnisz je publicznie.

Na przykład wszystkie wyniki wyszukiwania z Twojego Kalendarza Google i Gmaila są widoczne tylko dla Ciebie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?