Kết quả tìm kiếm trên các sản phẩm Google mà bạn sử dụng

Bạn có thể tìm kiếm thông tin trên các sản phẩm khác của Google mà bạn sử dụng, chẳng hạn như Gmail hoặc Lịch Google. Hãy thử tìm kiếm các chuyến bay sắp tới, yêu cầu đặt bàn tại nhà hàng hoặc lịch hẹn.

Tìm kết quả tìm kiếm trên các sản phẩm khác

 1. Truy cập vào google.com.
  • Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được các kết quả này nếu URL chứa "http" thay vì "https".
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
  • Nếu bạn thấy ảnh hồ sơ Tài khoản Google của mình thì tức là bạn đã đăng nhập.
 3. Hãy thử một trong những cụm từ tìm kiếm dưới đây.

Cụm từ tìm kiếm mẫu

Lưu ý: Một số ví dụ chỉ dành cho các khu vực nhất định.

 • Sự kiện: Tìm các sự kiện và lịch hẹn trên Lịch Google bằng cụm từ my events (sự kiện của tôi).
 • Hóa đơn: Tìm hóa đơn của bạn bằng cụm từ my bills (hóa đơn của tôi). Bạn cũng có thể tìm kiếm các loại hóa đơn cụ thể hoặc hóa đơn từ một thời điểm cụ thể. Ví dụ: my comcast bills 2018 (hóa đơn Comcast của tôi năm 2018).
 • Gói hàng: Tìm thời điểm gói hàng sẽ đến nơi bằng cụm từ my packages (gói hàng của tôi).
 • Yêu cầu đặt chỗ: Tìm yêu cầu đặt chỗ tại nhà hàng hoặc khách sạn bằng cụm từ my reservations (yêu cầu đặt chỗ của tôi).
 • Chuyến bay: Tìm các chuyến bay sắp tới của bạn để xem thông tin cập nhật bằng cụm từ my flights (chuyến bay của tôi).
 • Google Photos: Tìm ảnh của bạn trên Google Photos bằng cụm từ ảnh của tôi hoặc ảnh của tôi ở New York năm 2019.

Sự riêng tư cho kết quả tìm kiếm bạn nhận được

Kết quả tìm kiếm trên các sản phẩm Google mà bạn sử dụng là kết quả riêng tư. Người khác sẽ không nhận được thông tin của bạn trong kết quả tìm kiếm trừ khi bạn đã chia sẻ một cách rõ ràng với họ hoặc chia sẻ công khai.

Ví dụ: bạn là người duy nhất sẽ nhận được kết quả tìm kiếm từ Lịch Google và Gmail của bạn.

Bật/tắt kết quả tìm kiếm trên các sản phẩm khác

Bạn nắm quyền kiểm soát việc mình có nhận được kết quả tìm kiếm trên các sản phẩm khác của Google hay không.

Lưu ý: Bạn cần tìm kiếm trên "https://www.google.com" và đăng nhập vào Tài khoản Google để làm theo các bước sau.

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến phần Cài đặt tìm kiếm.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập thì hãy nhấp vào nút Đăng nhập ở trên cùng bên phải.
 2. Trong phần "Kết quả riêng tư", hãy nhấp vào Không sử dụng kết quả riêng tư. (Nếu bạn không có tùy chọn "Kết quả riêng tư", hãy sử dụng "https" trong URL thay vì "http").
 3. Nhấp vào Lưu.

Tùy chọn Kết quả riêng tư vẫn tắt chừng nào bạn còn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Bạn vẫn có thể nhận được kết quả dựa trên Hoạt động trên web và ứng dụng của bạn.

Để ngừng nhận kết quả tìm kiếm dựa trên hoạt động của bạn trong tài khoản và các sản phẩm khác của Google, hãy tìm hiểu cách tắt tùy chọn Hoạt động trên web và ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?