Giới thiệu địa chỉ IP

Địa chỉ IP (viết tắt của địa chỉ Giao thức Internet) được sử dụng để xác định các máy tính trên Internet. Địa chỉ này hoạt động giống như địa chỉ trả lại trên một mẩu thư.

Cách thức hoạt động của địa chỉ IP

Khi máy tính hoặc thiết bị của bạn gửi yêu cầu như tìm kiếm trên Google, máy tính hoặc thiết bị đó sẽ gắn thẻ yêu cầu bằng địa chỉ IP của bạn. Đó là cách Google biết nơi để gửi trả lời.

Cách Google sử dụng địa chỉ IP của bạn

Địa chỉ IP của bạn thường dựa trên vị trí trong thế giới thực. Google có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để đoán nơi bạn ở và cung cấp cho bạn kết quả địa phương.

Ví dụ: Google có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để cung cấp cho bạn dự báo thời tiết cho thị trấn bạn sinh sống khi bạn tìm kiếm thời tiết.

Địa chỉ IP trông như thế nào

Địa chỉ IP của bạn sẽ là một số như 172.16.254.1 hoặc 2001:db8:0:1234:0:567:8:1.

Tìm địa chỉ IP của bạn

Trên Google Tìm kiếm, khi tìm kiếm What is my IP, bạn sẽ thấy địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị mà bạn đã thực hiện tìm kiếm.

Tìm địa chỉ IP của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?