Xem những trang web được lưu trong bộ nhớ đệm trong kết quả của Google Tìm kiếm

Liên kết được lưu trong bộ nhớ đệm cho bạn biết trang web trông như thế nào vào lần cuối cùng Google truy cập.

Giới thiệu về liên kết được lưu trong bộ nhớ đệm

Google chụp nhanh mỗi trang web dưới dạng bản sao lưu trong trường hợp trang hiện tại không có sẵn. Các trang này sau đó trở thành một phần của bộ nhớ đệm của Google. Nếu nhấp vào một liên kết có ghi là "Đã lưu trong bộ nhớ đệm", thì bạn sẽ thấy phiên bản của trang web mà Google đã lưu trữ.

Thay vào đó, nếu trang web bạn đang cố truy cập chậm hoặc không phản hồi, thì bạn có thể sử dụng liên kết được lưu trong bộ nhớ đệm.

Cách truy cập liên kết được lưu trong bộ nhớ cache

  1. Trên máy tính của bạn, tìm kiếm trên Google trang bạn muốn tìm.
  2. Nhấp vào mũi tên xuống màu lục ở bên phải URL của trang web.
  3. Nhấp vào Đã lưu trong bộ nhớ đệm.
  4. Khi bạn đang truy cập trang được lưu trong bộ nhớ đệm, hãy nhấp vào liên kết của trang hiện tại để quay lại trang trực tiếp.

Mẹo: Nếu bạn cần xóa một trang đã lưu trong bộ nhớ đệm khỏi kết quả của Google Tìm kiếm, hãy tìm hiểu cách loại bỏ thông tin cũ hoặc đã bị xóa khỏi Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?