ดูหน้าเว็บที่แคชไว้ในผลการค้นหาของ Google

ลิงก์ที่เก็บไว้จะแสดงลักษณะของหน้าเว็บเหมือนครั้งสุดท้ายที่ Google เข้าไปที่หน้าเว็บดังกล่าว

เกี่ยวกับลิงก์ที่เก็บไว้

Google เก็บสแนปชอตของหน้าเว็บแต่ละหน้าไว้เป็นข้อมูลสำรองในกรณีที่หน้าเว็บปัจจุบันไม่พร้อมใช้งาน จากนั้น หน้าเว็บเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแคชใน Google หากคุณคลิกลิงก์ที่เขียนว่า “แคช” คุณจะเห็นเว็บไซต์ในเวอร์ชันที่ Google จัดเก็บไว้

หากเว็บไซต์ที่คุณพยายามเข้าถึงโหลดช้าหรือไม่ตอบสนอง คุณสามารถใช้ลิงก์ที่เก็บไว้แทนได้

วิธีไปยังลิงก์ที่เก็บไว้

  1. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการใน Google
  2. คลิกลูกศรลงสีเขียวทางด้านขวาของ URL เว็บไซต์
  3. คลิกแคช
  4. เมื่อคุณอยู่บนหน้าเว็บที่แคช ให้คลิกลิงก์หน้าเว็บปัจจุบันเพื่อกลับไปยังหน้าเว็บที่เผยแพร่อยู่ในขณะนั้น

เคล็ดลับ: หากคุณมีหน้าเว็บที่แคชไว้ซึ่งต้องการนำออกจากผลการค้นหาของ Google โปรดเรียนรู้วิธีนำข้อมูลเก่าหรือข้อมูลที่ลบไปแล้วออกจาก Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร