Prijava slika seksualnog zlostavljanja djece

Ako pronađete veze, web-lokacije ili sadržaje koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, trebali biste to prijaviti:

Važno:

 • Ako sumnjate da je neko dijete na bilo koji način u neposrednoj opasnosti, odmah se obratite policiji.
 • Ako vaša zemlja nije navedena, obratite se INHOPE-u putem njihove web-lokacije: https://inhope.org/.
Sjeverna Amerika

Sjedinjene Američke Države

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu djecu
 • Web-lokacija: report.cybertip.org/
 • Telefonski broj: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)
 • Ako mislite da je neko dijete u neposrednoj opasnosti od zlostavljanja, nazovite 911 ili lokalnu policiju.

Kanada

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Cybertip.ca
 • Web-lokacija: www.cybertip.ca/
 • Telefonski broj: 1-866-658-9022

Meksiko

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Alianza por la Seguridad en Internet (ASI)
 • Web-lokacija: http://asi-mexico.org/
Azija

Indija

Japan

Kazahstan

Rusija

Južna Koreja

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Korejska komisija za komunikacijske standarde
 • Web-lokacija: www.singo.or.kr/
 • Telefonski broj: 1377

Tajvan

 • Organizacija koju treba kontaktirati: ECPAT Tajvan
 • Web-lokacija: www.web547.org.tw
 • Telefonski broj: 02-2562-1233

Tajland

Europa

Austrija

 • Organizacija koju treba kontaktirati: ISPA- Stopline
 • Web-lokacija: www.stopline.at

Belgija

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Fokus na djecu
 • Web-lokacija: www.childfocus.be
 • Telefonski broj: 116 000

Bosna i Hercegovina

 • Organizacija koju treba kontaktirati: EMMAUS (Međunarodni forum solidarnosti)
 • Web-lokacija: www.sigurnodijete.ba/
 • Telefonski broj: 0800 22323 (utorkom i četvrtkom od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00)

Bugarska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Nacionalni centar za sigurniji internet
 • Web-lokacija: www.safenet.bg
 • Telefonski broj: 00 359 2 973 3000 vanjski 411; 141

Hrvatska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
 • Web-lokacija: www.cnzd.org/"
 • Telefonski broj: 00385 31 272 943

Cipar

Češka

Danska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Red Barnet – Spasite djecu Danska
 • Web-lokacija: www.redbarnet.dk

Estonija

Finska

Francuska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA)
 • Web-lokacija: www.pointdecontact.net/

Njemačka

 • Organizacija koju treba kontaktirati: FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia- Diensteanbieter e.V.)
 • Web-lokacija: www.fsm.de

Grčka

 • Organizacija koju treba kontaktirati: SafeLine.
 • Web-lokacija: www.safeline.gr

Mađarska

Island

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Barnaheill – Spasite djecu Island
 • Web-lokacija: www.barnaheill.is

Irska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Udruga irskih davatelja internetskih usluga
 • Web-lokacija: www.hotline.ie
 • Telefonski broj: 1890 610 710

Italija

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Telefono Azzurro
 • Web-lokacija: www.azzurro.it
 • Telefonski broj: 19696

Latvija

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Latvijski centar za sigurniji internet
 • Web-lokacija: www.drossinternets.lv
 • Telefonski broj: 116111

Litva

Luksemburg

Malta

Nizozemska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Meldpunt Kinderporno
 • Web-lokacija: www.meldpunt.nl
 • Telefonski broj: 8002666436

Poljska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Dyzurnet
 • Web-lokacija: www.dyzurnet.pl
 • Telefonski broj: 0 801 615 005

Portugal

 • Organizacija koju treba kontaktirati: FCCN – Linha Alerta
 • Web-lokacija: linhaalerta.internetsegura.pt/
 • Telefonski broj: 800 21 90 90 (od ponedjeljka do petka od 9:00 do 21:00)

Rumunjska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Izravna linija za fokus na sigurniji internet
 • Web-lokacija: www.safernet.ro

Srbija

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Foundation Fund B92 – Net patrola
 • Web-lokacija: www.netpatrola.rs/

Slovačka

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Stopline
 • Web-lokacija: www.stopline.sk

Slovenija

Švedska

Turska

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Izravna linija za internet Vijeća za telekomunikacije
 • Web-lokacija: ihbarweb.org.tr
 • Telefonski broj: 166

Ujedinjena Kraljevina

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Internet Watch Foundation
 • Web-lokacija: www.iwf.org.uk
Južna Amerika

Argentina

Brazil

Kolumbija

Peru

Afrika

Južna Afrika

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Odbor za film i publikacije
 • Web-lokacija: https://fpbhotline.org.za/
 • Telefonski broj: 800148148
Australija i Novi Zeland

Australija

 • Organizacija koju treba kontaktirati: Office of the eSafety Commissioner
 • Web-lokacija: https://esafety.gov.au/
 • Telefonski broj: 1800 880 176

Novi Zeland

Napomena: mnoge prethodno navedene organizacije članice su INHOPE-a. Ako želite uspostaviti izravnu liniju u svojoj zemlji, obratite se INHOPE-u.