Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm kiếm trên Google bằng hình ảnh

Bạn có thể dùng Google Ống kính để tìm hiểu thêm về hình ảnh hoặc vật thể xung quanh mình. Ví dụ: bạn có thể chụp ảnh một cái cây rồi dùng ảnh đó để tìm kiếm thông tin hoặc hình ảnh tương tự khác.

Những gì bạn sẽ thấy khi tìm kiếm

Trên trang kết quả, bạn có thể thấy:

 • Kết quả tìm kiếm cho các vật thể trong hình ảnh
 • Các hình ảnh tương tự
 • Trang web có hình ảnh đó hoặc có hình ảnh tương tự

Bạn cần có

 • Ứng dụng Google Ứng dụng Google phiên bản mới nhất
 • Ứng dụng Chrome Chrome  

Tìm kiếm bằng một hình ảnh trên trang kết quả tìm kiếm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy truy cập Google.com.
 2. Tìm một hình ảnh.
 3. Chọn một hình ảnh.
 4. Ở dưới cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Google Ống kính .

Tìm kiếm bằng hình ảnh trên trang web

Lưu ý quan trọng: Để tìm kiếm bằng hình ảnh trên trang web trong ứng dụng Chrome, bạn phải thiết lập công cụ tìm kiếm mặc định là Google.

 1. Trên iPad hoặc iPhone, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google hoặc ứng dụng Chrome Chrome .
 2. Truy cập trang web có hình ảnh bạn muốn tìm kiếm.
 3. Chạm và giữ hình ảnh đó.
 4. Nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm trong hình ảnh .
  • Để tìm kiếm một phần hình ảnh, hãy kéo các góc hộp quanh lựa chọn của bạn.
 5. Ở dưới cùng, hãy di chuyển xuống để xem các kết quả tìm kiếm có liên quan.
 6. Để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm, hãy nhấn vào Thêm vào nội dung tìm kiếm
 7. Nhập từ khoá.

Tìm kiếm bằng hình ảnh trên thiết bị

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Ứng dụng Google, ứng dụng Chrome Chrome hoặc ứng dụng Safari.
 2. Bạn có thể
  1. Trên thanh tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng Google Ống kính .
  2. Nhấp: Tìm kiếm bên trong ảnh trong thư viện ảnh của bạn.
 3. Chụp hoặc tải ảnh lên:
  • Chụp ảnh: Hướng máy ảnh đến một vật thể rồi nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.
  • Để tải hình ảnh hiện có lên: Hãy nhấn vào biểu tượng Trình chọn ảnh Thư viện rồi chọn một ảnh.
 4. Chọn cách bạn muốn tìm kiếm:
  • Sử dụng một phần của hình ảnh: Nhấn vào hình ảnh rồi kéo các góc hộp xung quanh phần bạn chọn. Ở dưới cùng, hãy kéo xuống để xem kết quả tìm kiếm.
 5. Để tinh chỉnh kết quả tìm kiếm, hãy nhấn vào Thêm vào nội dung tìm kiếm.
 6. Nhập từ khoá.

Mẹo: Để nhận kết quả cụ thể hơn, hãy chọn một vùng nhỏ hơn trên ảnh.

Kiểm soát quyền truy cập vào Ảnh

Bạn có thể điều chỉnh quyền truy cập vào hình ảnh đã lưu trên thiết bị bằng cách:

 1. Chuyển đến phần Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào Google sau đó Photos (Ảnh).
 3. Chọn
  1. Không có
  2. Truy cập bị giới hạn
  3. Toàn quyền truy cập

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính