ค้นหาด้วยรูปภาพใน Google

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพหรือวัตถุรอบตัวได้ด้วย Google Lens เช่น ถ่ายภาพต้นไม้และใช้ภาพนี้เพื่อค้นหาข้อมูลหรือรูปภาพอื่นที่คล้ายกัน

สิ่งที่คุณจะพบเมื่อค้นหา

ผลลัพธ์ที่ได้อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • ผลการค้นหาวัตถุในรูปภาพนั้น
 • ภาพที่คล้ายกัน
 • เว็บไซต์ที่มีรูปภาพนั้นหรือรูปภาพที่คล้ายกัน

สิ่งที่คุณต้องมี

 • แอป Google แอป Google เวอร์ชันล่าสุด
 • แอป Google แอป Google, แอป Chrome Chrome หรือ Safari เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป

ค้นหาด้วยรูปภาพจากผลการค้นหา

 1. ไปที่ Google รูปภาพใน iPhone หรือ iPad
 2. ค้นหารูปภาพ
 3. แตะรูปภาพ
 4. แตะ "ค้นหา" ในรูปภาพ ที่ด้านซ้ายล่าง

ค้นหารูปภาพที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์

 1. เปิดแอป Google แอป Google ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ Google Lens Google Lens ในแถบค้นหา
 3. ถ่ายหรืออัปโหลดรูปที่จะใช้สําหรับการค้นหาดังนี้
  • หากต้องการถ่ายรูป ให้เล็งกล้องไปที่วัตถุแล้วแตะ "ค้นหา" ค้นหา
  • หากต้องการอัปโหลดรูปภาพที่มีอยู่ ให้แตะ "เครื่องมือเลือกรูปภาพ" แกลเลอรี แล้วเลือกรูปภาพ
 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการใช้ค้นหาดังนี้
  • ใช้วัตถุในรูปภาพ: แตะ "เลือก" ที่วัตถุนั้น หากทำได้
  • ใช้ส่วนหนึ่งของรูปภาพ: แตะ "เลือกบริเวณในรูปภาพ" จากนั้นลากมุมของกล่องที่ล้อมรอบส่วนที่คุณเลือกนั้น
 5. ที่ด้านล่าง ให้เลื่อนเพื่อดูผลการค้นหา
 6. หากต้องการปรับแต่งการค้นหา ให้แตะเพิ่มไปยังการค้นหา จากนั้นป้อนคีย์เวิร์ด

เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลลัพธ์ที่เจาะจงมากขึ้น ให้เลือกบริเวณที่เล็กลงในรูปภาพ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
100334
false
false