اعلان

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

مدیریت مجموعه‌ها و موارد ذخیره‌شده

می‌توانید پیوندها، تصاویر، و مکان‌های ذخیره‌شده را در صفحه «علایق» مدیریت کنید.

مهم: ممکن است این ویژگی به همه زبان‌ها و در همه کشورها یا مناطق دردسترس نباشد. برای پیدا کردن مجموعه‌هایتان، باید به سیستم «حساب Google» خود وارد شده باشید.

مدیریت موارد ذخیره‌شده

می‌توانید همه موارد ذخیره‌شده را در یک مکان مشاهده و مدیریت کنید، حتی اگر به مجموعه‌ای اضافه نشده باشند.

پیدا کردن همه موارد ذخیره‌شده

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی همه موارد ذخیره‌شده کلیک کنید.

انتقال مورد ذخیره‌شده به مجموعه

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی همه موارد ذخیره‌شده کلیک کنید.
 3. در بالا سمت چپ، روی انتخاب کلیک کنید؛
  • مواردی را که می‌خواهید به مجموعه انتقال دهید انتخاب کنید.
 4. روی «کپی» Copy icon کلیک کنید.
 5. مجموعه‌ای از فهرست انتخاب کنید یا مجموعه جدیدی اضافه کنید.

ویرایش مورد ذخیره‌شده

مهم: برای اینکه بتوانید موارد ذخیره‌شده را ویرایش کنید باید در مجموعه باشند.

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی موردی که می‌خواهید ویرایش کنید، روی مجموعه موردنظر کلیک کنید.
 3. روی مورد ذخیره‌شده‌ای که می‌خواهید ویرایش کنید، روی «بیشتر» بیشتر کلیک کنید.
 4. روی «ویرایش» Edit کلیک کنید.
  • برای ویرایش عنوان: فیلد «عنوان» را بازنویسی کنید.
  • برای افزودن شرح: فیلد «افزودن یادداشت» را پر کنید.
  • برای ویرایش تصویر کوچک: روی تغییر تصویر کوچک کلیک کنید.
   • درصورت دردسترس بودن، تصویر کوچک دیگری انتخاب کنید.
 5. روی تمام کلیک کنید.

برداشتن موارد ذخیره‌شده

مهم: این مرحله موارد ذخیره‌شده را به‌طور کامل از همه مجموعه‌ها و حساب شما حذف می‌کند.

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی همه موارد ذخیره‌شده کلیک کنید.
 3. در بالا سمت چپ، روی انتخاب کلیک کنید؛
 4. مواردی را که می‌خواهید بردارید انتخاب کنید.
 5. روی برداشتن کلیک کنید.

برداشتن موارد ذخیره‌شده از مجموعه

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید.
 3. برای برداشتن موارد، روی انتخاب کلیک کنید.
  • مواردی را که می‌خواهید بردارید انتخاب کنید.
 4. در بالا سمت چپ، روی حذف کلیک کنید.

برداشتن کل مجموعه

مهم: می‌توانید مجموعه‌هایی را که ایجاد کرده‌اید و مجموعه‌هایی را که با شما هم‌رسانی شده است حذف کنید. نمی‌توانید مجموعه‌هایی را که ما ایجاد کرده‌ایم (مانند «دفترچه آشپزی» یا «فهرست پیگیری») حذف کنید.

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید.
 3. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «حذف» حذف کلیک کنید.

انتقال موارد ذخیره‌شده از مجموعه

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید.
 3. در بالا سمت چپ، روی انتخاب کلیک کنید.
 4. یک یا چند مورد را انتخاب کنید.
  • برای انتقال به مجموعه:
   1. روی انتقال به مجموعه کلیک کنید؛
   2. یکی از مجموعه‌های موجود یا «مجموعه جدید» را انتخاب کنید.
    • موارد ذخیره‌شده به آنجا منتقل می‌شوند و از مجموعه‌ای که درحال‌حاضر در آن هستند برداشته می‌شوند.
  • برای افزودن به مجموعه:
   1. روی افزودن به مجموعه کلیک کنید؛
   2. یکی از مجموعه‌های موجود یا «مجموعه جدید» را انتخاب کنید.
    • موارد ذخیره‌شده به آن مجموعه اضافه می‌شوند و در مجموعه فعلی نیز باقی می‌مانند.

تغییر نام مجموعه

مهم: نمی‌توانید نام مجموعه‌ای را که ما ایجاد کرده‌ایم (مانند «دفترچه آشپزی» یا «فهرست پیگیری») تغییر دهید.

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید.
 3. در بالا، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «ویرایش» Edit کلیک کنید.
  • عنوان جدید را وارد کنید.
 4. روی تمام کلیک کنید.

نکته: برای ویرایش عنوان، می‌توانید در بالا روی عنوان مجموعه نیز کلیک کنید.

هم‌رسانی مجموعه

 1. در رایانه، به صفحه «علایق» بروید.
 2. روی مجموعه‌ای که می‌خواهید هم‌رسانی شود کلیک کنید.
 3. در بالا سمت چپ، روی «هم‌رسانی» هم‌رسانی کلیک کنید.
 4. هم‌رسانی را روشن کنید.
 5. پیوندی را که می‌خواهید هم‌رسانی شود انتخاب کنید.
  • برای اینکه دیگران بتوانند مجموعه شما را ویرایش کنند: روی پیوند همیار کلیک کنید.
  • برای اینکه دیگران فقط بتوانند مجموعه شما را مشاهده کنند: روی پیوند محدود به دیدن کلیک کنید.
 6. نام یا نشانی ایمیل افرادی را که می‌خواهید با آن‌ها هم‌رسانی شود اضافه کنید.
  • همچنین می‌توانید پیوند را کپی و در هر جایی هم‌رسانی کنید.
 7. روی «ارسال» ارسال کلیک کنید.

مفید بود؟

چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی