مدیریت مجموعه‌ها و موارد ذخیره‌شده

می‌توانید پیوندها، تصاویر، و مکان‌های ذخیره‌شده را در بخش «ذخیره‌شده» مدیریت کنید.


مهم: ممکن است این ویژگی به همه زبان‌ها و در همه کشورها یا مناطق دردسترس نباشد. برای پیدا کردن مجموعه‌ها، باید به سیستم «حساب Google» خود وارد شده باشید.

مدیریت موارد ذخیره‌شده

می‌توانید همه موارد ذخیره‌شده را در یک مکان مشاهده و مدیریت کنید، حتی اگر به مجموعه‌ای اضافه نشده باشند.

پیدا کردن موارد ذخیره‌شده

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی همه موارد ذخیره‌شده کلیک کنید.

انتقال مورد ذخیره‌شده

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی همه موارد ذخیره‌شده کلیک کنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی انتخاب کلیک کنید؛
  • مواردی را که می‌خواهید به مجموعه انتقال دهید انتخاب کنید؛
 4. در پایین، روی افزودن به مجموعه کلیک کنید.

ویرایش مورد ذخیره‌شده

مهم: برای اینکه بتوانید موارد ذخیره‌شده را ویرایش کنید باید در مجموعه باشند.

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. در موردی که می‌خواهید ویرایش شود، روی مجموعه کلیک کنید؛
 3. در مورد ذخیره‌شده‌ای که می‌خواهید ویرایش شود، «بیشتر» بیشتر را انتخاب کنید؛
 4. روی «ویرایش» Edit کلیک کنید؛
  • برای ویرایش عنوان: فیلد «عنوان» را بازنویسی کنید؛
  • برای افزودن شرح: فیلد «افزودن یادداشت» را پر کنید؛
  • برای ویرایش تصویر کوچک:
   1. تغییر تصویر کوچک را انتخاب کنید؛
   2. درصورت دردسترس بودن، تصویر کوچک دیگری انتخاب کنید؛
 5. روی تمام کلیک کنید.

برداشتن موارد ذخیره‌شده

مهم: این مرحله موارد ذخیره‌شده را به‌طور کامل از همه مجموعه‌ها و حساب شما حذف می‌کند.

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی همه موارد ذخیره‌شده کلیک کنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی انتخاب کلیک کنید؛
 4. مواردی را که می‌خواهید بردارید انتخاب کنید؛
 5. در پایین، روی برداشتن کلیک کنید؛

برداشتن موارد ذخیره‌شده از مجموعه

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید؛
 3. برای برداشتن موارد، روی سازمان‌دهی کلیک کنید؛
 4. مواردی را که می‌خواهید بردارید انتخاب کنید؛
 5. در پایین، روی برداشتن از مجموعه کلیک کنید.

برداشتن کل مجموعه

مهم: می‌توانید مجموعه‌هایی را که ایجاد کرده‌اید و مجموعه‌هایی را که با شما هم‌رسانی شده است حذف کنید. نمی‌توانید مجموعه‌هایی مثل «دفترچه آشپزی» یا «فهرست پیگیری» را که Google ایجاد کرده است حذف کنید.

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «حذف» حذف کلیک کنید.

انتقال موارد ذخیره‌شده از مجموعه

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی سازمان‌دهی کلیک کنید؛
 4. یک یا چند مورد را انتخاب کنید؛
  • برای انتقال به مجموعه:
   1. روی انتقال به مجموعه کلیک کنید؛
   2. مجموعه‌ای موجود یا گزینه مجموعه جدید را انتخاب کنید؛
    • موارد ذخیره‌شده به آنجا منتقل می‌شوند و از مجموعه‌ای که درحال‌حاضر در آن هستند برداشته می‌شوند؛
  • برای افزودن به مجموعه:
   1. روی افزودن به مجموعه کلیک کنید؛
   2. مجموعه‌ای موجود یا گزینه مجموعه جدید را انتخاب کنید؛
    • موارد ذخیره‌شده به آن مجموعه اضافه می‌شود و در مجموعه فعلی نیز باقی می‌ماند.

تغییر نام مجموعه

مهم: نمی‌توانید نام مجموعه‌هایی مثل «دفترچه آشپزی» یا «فهرست پیگیری» را که Google ایجاد کرده است تغییر دهید.

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی مجموعه‌ای کلیک کنید؛
 3. در بالا، روی «بیشتر» بیشتر و سپس «ویرایش» Edit کلیک کنید؛
 4. عنوان را به‌روزرسانی کنید؛
 5. روی تمام کلیک کنید.

نکته: برای ویرایش عنوان، می‌توانید در بالا روی عنوان مجموعه نیز کلیک کنید.

هم‌رسانی مجموعه

 1. در رایانه، به «ذخیره‌شده» بروید؛
 2. روی مجموعه‌ای که می‌خواهید هم‌رسانی شود کلیک کنید؛
 3. در بالا سمت چپ، روی «هم‌رسانی» هم‌رسانی کلیک کنید؛
 4. پیوندی را که می‌خواهید هم‌رسانی شود انتخاب کنید؛
  • برای اینکه دیگران بتوانند مجموعه شما را ویرایش کنند: پیوند همیار را انتخاب کنید؛
  • برای اینکه دیگران فقط بتوانند مجموعه شما را مشاهده کنند: پیوند فقط مشاهده را انتخاب کنید؛
 5. نام یا نشانی ایمیل افرادی را که می‌خواهید با آن‌ها هم‌رسانی شود اضافه کنید؛
  • همچنین می‌توانید پیوند را کپی و در هر جایی هم‌رسانی کنید؛
 6. روی «ارسال» ارسال کلیک کنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
true
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
true
true
true
100334