Thông báo

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

Tìm thông báo của phần mềm bên thứ ba trong Google cho Android

Bạn có thể tìm thấy thông báo của phần mềm bên thứ ba trong ứng dụng Google cho Android.

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Google Tìm kiếm.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào Giới thiệu sau đó Thông báo của bên thứ ba.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính