Upotreba kartica u aplikaciji Google

Možete otvoriti više kartica u aplikaciji Google na iPhoneu i iPadu. Možete i pregledavati kartice i prelaziti s jedne na drugu. Kad otvorite novu karticu, možete započeti novo pretraživanje.

Otvaranje nove kartice

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google .
 2. Pri dnu dodirnite Kartice a zatim Nova kartica .

Otvaranje kartice iz nedavnih pretraživanja

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google .
 2. Pri dnu dodirnite Kartice .
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Povijest Povijest.
 4. Pronađite i odaberite rezultat pretraživanja koji želite otvoriti.

Pregled zbirki

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google .
 2. Pri dnu dodirnite Kartice .
 3. Pri vrhu dodirnite Prikaži zbirke .

Savjet: zbirke možete i dodavati ili uređivati. Saznajte više o tome kako ažurirati zbirke.

Zatvaranje kartica

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google .
 2. Pri dnu dodirnite Kartice .
 3. Pronađite karticu koju želite zatvoriti.
 4. U gornjem kutu kartice dodirnite Zatvori Zatvaranje.

Savjet: da biste zatvorili sve kartice, u gornjem kutu dodirnite Izbriši a zatim Zatvori sve.

Automatsko zatvaranje kartica

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google .
 2. Pri dnu dodirnite Kartice .
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite Više Više a zatim Postavke kartica Settings a zatim Brisanje kartica.
 4. Odaberite kad će se kartice automatski zatvoriti.

Organiziranje kartica

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google .
 2. Da bi se prikazale sve kartice, pri dnu dodirnite Kartice .
 3. Da biste premjestili karticu, dodirnite je i zadržite, a zatim je povucite na željeno mjesto.

Pronalaženje otvorene kartice

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google .
 2. Pri dnu dodirnite Kartice .
 3. Pri vrhu dodirnite Pretražite svoje kartice Pretraživanje.
 4. Unesite ključnu riječ povezanu sa željenom karticom.
 5. Kad se pojave povezane kartice, odaberite željenu karticu.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
false
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
100334
false
false