Evaluer informasjonen du finner med Google

Det finnes mye informasjon på nettet, og det kan være vanskelig å vurdere det du finner. Du kan bruke disse tipsene for å finne ut mer om innhold du finner på nettet.

Finn ut mer om kilder

Når du finner informasjon på nettet, kan du bruke Google til å finne ut mer om kilder. Du bør vurdere

 • hva kilden er
 • hvorvidt den inneholder god informasjon om emnet
 • hvorfor kilden deler informasjonen

Bruk disse tipsene for å finne ut mer om hvordan du vurderer kilder. 

Finn ut hva andre sier om kilden

Når du søker etter informasjon, kan du sjekke kilden til resultater du ikke er kjent med, eller som du vil finne ut mer om. Du kan bruke «Om dette resultatet» eller utføre et -site-søk.

Viktig: «Om dette resultatet» er bare tilgjengelig på engelsk.

Med funksjoner som «Om dette resultatet» kan du få hjelp til å vurdere

 • hva oppslagsverk av høy kvalitet på nettet sier om kilder
 • hvordan kilder beskriver seg selv
 • hva andre nettsteder sier om kilder

Finn ut mer om kilder ved å bruke «Om dette resultatet».

Du kan også utføre et -site-søk. Dette søkealternativet fjerner sider fra kildens nettsted fra søkeresultatene. Du kan for eksempel finne ut mer om Verdens helseorganisasjon fra andre kilder ved å søke etter Verdens helseorganisasjon -site:who.int.

Tips: Det er ikke sikkert at du finner mange resultater når du søker etter en bestemt kilde. Dette kan bety at kilden er ny, lite kjent eller at det er skrevet lite om den.

Søk etter forfatteren

For å finne ut mer om innholdskilder, søk på Google etter forfatteren eller organisasjonen vedkommende er knyttet til. Du kan finne informasjon om hva annet forfatteren har skrevet, eller hva andre sier om hen. I søket kan du

 • vurdere forfatterens og organisasjonens troverdighet eller ekspertise
 • bruke ressurser som nettbaserte oppslagsverk av høy kvalitet for å lære mer og finne flere informasjonskilder
 • sjekke kontoer i sosiale medier for å få et inntrykk av hva forfatteren legger ut
Få informasjon fra utgivelsesdatoen

Du kan vurdere hvor relevant innhold er, basert på utgivelsesdatoen, hvis den er tilgjengelig. Her er noen ting du bør vurdere:

 • Eldre informasjon er kanskje ikke like relevant for emner som utvikles over tid. 
 • Av og til blir kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig på nettet, bedre over tid. Det kan ta tid før kilder publiserer pålitelig informasjon om nylige hendelser og emner, for eksempel medisinske tilstander og behandling.

Når du søker, kan Google vise en anslått oppdaterings- eller utgivelsesdato ved siden av noen resultater. På «Om dette resultatet» viser «Mer om denne siden»-linken også datoen da nettstedet først ble indeksert av Google. Du kan bruke disse datoene til å vurdere relevans og troverdighet.

Finn informasjonspaneler om kilden

Ved siden av enkelte resultater vises informasjonspaneler med informasjon om hvor informasjonen kommer fra.

 • For enkelte emner, for eksempel helserelaterte emner, finner du kanskje paneler med kildekontekst som kan hjelpe deg med å forstå hvor innholdet kommer fra.
 • I informasjonspanelene kan det forklares hvor finansiering av innhold kommer fra, for eksempel offentlige myndigheter eller offentlige midler.

Finn ut hva andre sier om emner

Når du har vurdert kilder, kan du også vurdere hva andre kilder sier om emner, for å finne ut hvor troverdig informasjonen er. Enkelte nettsteder kopierer for eksempel informasjon uten å sjekke den selv, noe som fører til deling av informasjon som kan være usann eller villedende. Bruk disse tipsene for å finne ut mer om hvordan du vurderer emner.

Finn ut hva andre sier om emner

Det finnes verktøy og funksjoner i Søk du kan bruke til å få mer informasjon om emner. Med «Om dette resultatet» kan du for eksempel få hjelp med å

 • sjekke hva andre kilder sier om emner
 • finne dekning av relaterte nyheter

Finn ut mer om emner med «Om dette resultatet».

Søk etter emnet på andre måter

Hvis du ikke finner informasjonen du er ute etter, kan du søke etter emner på forskjellige måter for å få et stort utvalg av nyttig informasjon. Her er noen ting du bør vurdere:

 • Start med et generelt søk, og få deretter mer spesifikk informasjon.
 • Bruk nøytrale termer. Du kan for eksempel søke etter «katter som kjæledyr» i stedet for «er katter gode kjæledyr?».
 • Bruk «Om dette resultatet» for å sjekke hvilke av søketermene som vises i hvert resultat (for eksempel «katter» og «gode» kontra «katter» og «dårlige»).
 • Prøv andre søketermer.
 • Hvis du søker etter et emne flere ganger og ikke får mange relevante resultater, kan det hende at emnet er for nytt, eller at det er skrevet lite om det. Du må kanskje vente og søke igjen senere.
 • Utforsk resultater fra flere kilder, ikke bare det øverste resultatet.
Sjekk nyhetskilder for å finne nylig informasjon

Finn ut hva nyhetskilder sier om emner. Google prioriterer nyheter i sanntid fra pålitelige kilder, noe som kan hjelpe deg med å finne nyttige resultater raskere. Du kan bruke nyhetskilder for å bekrefte informasjon om emner. Prøv disse tipsene:

 • For å få hjelp med å finne nyhetsartikler som er relevante for et bestemt emne, velg Nyheter under søkefeltet i et Google-søk.
 • For å finne innhold og bakgrunnsinformasjon fra flere nyhetsorganisasjoner, velg Alt om emnetGoogle Nyheter.
 • Du kan også finne meningsartikler som presenterer forfatternes perspektiv på saker. Slike artikler har ofte en «Redaksjonelt»-etikett.
 • Bruk «Hovedoppslag»-delen i Google Søk. Når Google registrerer at søk er nyhetsrelaterte, matches søkene med relevant nyhetsinnhold av høy kvalitet.
Sjekk om bilder er tatt ut av kontekst

Hvis du vil sjekke om et bilde er redigert eller blir brukt utenfor riktig kontekst, kan du bruke bildesøk. Du kan for eksempel sjekke om det er et gammelt bilde som presenteres som nytt, eller om det ble tatt på et annet sted eller under andre omstendigheter enn det som blir hevdet.

Bruk bildesøk til å finne ut

 • hvor bildet har vært brukt tidligere
 • hva folk kan ha sagt om det
 • om det er relevant for tidspunktet som er avbildet
 • om det er redigert

Finn ut mer om hvordan du søker med bilder på Google.

Bruk faktasjekker

Informasjon fra faktasjekker utført av uavhengige organisasjoner vises for enkelte emner. I Google-produkter kan det hende du ser faktasjekkutdrag eller informasjonspaneler når det finnes artikler fra faktasjekkere som er relevante for et emne. Du kan også søke etter innhold fra faktasjekkere for å få hjelp med å finne pålitelig informasjon.

Finn ut mer om Google Fact Check Explorer.

Finn informasjonspaneler om emner

I enkelte Google-produkter vises det informasjonspaneler som forklarer mer om emner. Informasjonspaneler kan vise

 • emner som fortsatt er under utvikling
 • linker til faktasjekker utført av uavhengige organisasjoner
 • linker til referanseartikler

Om informasjonen i denne artikkelen

Disse tipsene er inspirert av

 • Civic Online Reasoning (COR)-pensumet som er utviklet av Stanford History Education Group
 • SIFT-rammeverket som er utviklet av Mike Caulfield

I begge disse kildene får du strategier for hvordan du finner pålitelige kilder, oppdager feilinformasjon og får bevis som underbygger eller avviser påstander du finner på nettet. Google fortsetter å undersøke og rådføre seg med eksperter fra hele verden for å gjøre veiledningen på denne siden nyttigere.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
100334
false
false