התראה

Users can now migrate Google Podcasts subscriptions to YouTube Music or to another app that supports OPML import. Learn more here

יצירה וניהול של תיקי השקעות בעזרת Google Finance

אתם יכולים לנהל מעקב אחר ביצועי ההשקעות ולהבין אותם באמצעות תיקי השקעות ב-Google Finance. תוכלו לראות את הערך הכולל של ההשקעה שלכם, להשוות את הביצועים למניות ולמדדים אחרים, וגם לעיין בניתוח נתונים ובכתבות חדשותיות לגבי ההשקעות שלכם.

יצירת תיק השקעות

תיקי השקעות מותאמים אישית מאפשרים לכם לנהל את ההשקעה האישית שלכם ולעקוב אחר ערכה לאורך זמן.

יצירת תיק השקעות
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. בצד שמאל, לוחצים על תיק השקעות חדש.
 3. מזינים שם של תיק השקעות.
 4. לוחצים על סיום.
 5. כדי להוסיף השקעות, לוחצים על הוספת השקעות.
הגדרת רשימה נוכחית ומותמאת אישית של מניות למעקב לתיק השקעות
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. בוחרים מניות למעקב מהרשימה בדף הבית של Google Finance.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות .
 4. בוחרים באפשרות הצגה כתיק השקעות.
שינוי שם או מחיקה של תיק השקעות
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים את התיק שרוצים לשנות את שמו או למחוק אותו.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.
 4. בוחרים באפשרות שינוי שם או מחיקה.

יצירה של תיק השקעות להדמיה

 1. עוברים לכתובת google.com/finance.
 2. בקטע 'תיקי ההשקעות שלך' שמשמאל, לוחצים על תיק השקעות חדש ואז תיק השקעות חדש.
 3. מזינים שם לתיק ההשקעות.
 4. מפעילים את האפשרות תיק השקעות להדמיה.
 5. לוחצים על שמירה.
 6. אם האימות הדו-שלבי:
  • יושלם תוך 24 שעות: לוחצים על להוספת השקעות כדי לחפש ולבחור את המדד שרוצים להוסיף.
  • לא יושלם תוך 24 שעות: תוצג בקשה לבצע אימות מחדש.
 7. לוחצים על סיום.

טיפ: תיקי השקעות להדמיה מיועדים לסימולציות בלבד, ואין להם השפעה על ההשקעות שלכם.

ניהול ההגדרות של תיקי השקעות

אפשר לעדכן את ההגדרות כדי לעקוב אחר מחירי המניות או לעדכן את המטבע בתיק ההשקעות.

גישה לתיק ההשקעות באמצעות אימות דו-שלבי

חשוב: Google דורשת אימות דו-שלבי, שנקרא גם 'אימות דו-גורמי', לכל משתמש שמקבל גישה למידע מסוים בכתובת google.com/finance.

האימות הדו-שלבי מוסיף עוד שכבת אבטחה לחשבון. הוא עוזר למנוע ממשתמשים לא מורשים לגשת לחשבון ולמידע האישי שלכם.

מידע נוסף על אימות דו-שלבי

סימון של תיק השקעות כתיק השקעות להדמיה

 1. עוברים לכתובת google.com/finance.
 2. בקטע 'תיקי ההשקעות שלך' שמשמאל, בוחרים תיק השקעות.
 3. אם האימות הדו-שלבי: 
  • יושלם תוך 24 שעות: בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז סימון כתיק להדמיה.
  • לא יושלם תוך 24 שעות: לוחצים על סימון כתיק השקעות להדמיה. לאחר מכן תוצג בקשה להשלים את האימות הדו-שלבי.
 4. לוחצים על אישור.

טיפ: תיקי השקעות להדמיה מיועדים לסימולציות בלבד, ואין להם השפעה על ההשקעות שלכם.

ביטול הסימון של תיק השקעות כתיק השקעות להדמיה

 1. עוברים לכתובת google.com/finance.
 2. בקטע 'תיקי ההשקעות שלך' שמשמאל, בוחרים תיק השקעות.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מעל הקטע 'הדגשים של תיק ההשקעות', לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז ביטול הסימון כתיק להדמיה.
 4. לוחצים על אישור.

הצגת תיק ההשקעות כרשימת מניות למעקב

 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מעל "הדגשים של תיק ההשקעות", לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז הצגה כמניות למעקב.

טיפ: הערך של תיק ההשקעות לא נמחק כשצופים בו כמניות למעקב. תוכלו להציג אותו כתיק השקעות כדי לבדוק את ערך ההשקעה בכל זמן.

שינוי מטבע בתיק השקעות

חשוב: אפשר לשנות את המטבע שבו משתמשים בתיק ההשקעות. לדוגמה, אם תשנו את המטבע של תיק ההשקעות מדולר ארה"ב לאירו, הערך של תיק ההשקעות וההחזקות יומר באופן אוטומטי לאירו.

 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מעל "הדגשים של תיק ההשקעות", לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז עדכון המטבע.
 4. בוחרים את המטבע שבו רוצים להציג את ערך תיק ההשקעות.

ניהול אחזקות בתיק ההשקעות

הוספת מניות של חברה, קרן נאמנות או מטבע וירטואלי לתיק ההשקעות
 1. לוחצים על הוספת השקעות.
 2. מזינים את המניה, קרן הנאמנות או המטבע הווירטואלי שרוצים להוסיף ובוחרים את האפשרות המתאימה שמופיעה במהלך ההקלדה.
 3. מזינים את הנתונים הבאים:
  • מספר המניות
  • התאריך שבו רכשתם את המניות
  • מחיר הרכישה של ההשקעה במועד רכישת המניות
 4. אם רכשתם מניות של החברה בתאריכים שונים, לוחצים על רכישות נוספות של [X]. מזינים את הפרטים.
 5. אחרי שמזינים את כל המניות, לוחצים על שמירה או בוחרים באפשרות שמירה והוספה כדי להוסיף עוד השקעות לתיק ההשקעות.
הוספת מדד
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. לוחצים על השקעה. אם אין לכם השקעות, לוחצים על הוספת השקעה.
 4. מחפשים ובוחרים את המדד שרוצים להוסיף.
 5. לוחצים על סיום.
טיפ: המדד לא מגדיל את ההחזרים של תיק ההשקעות שלכם.
איך להסיר השקעה
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. מצביעים על שורת ההשקעה שרוצים למחוק.
 4. לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז Delete.
 5. מאשרים את המחיקה.

הסבר על הביצועים של תיק ההשקעות

איך מציגים את היתרה בתיק ההשקעות לאורך זמן

ערך תיק ההשקעות מחושב בזמן אמת. בתרשים שמתחת לערך תיק ההשקעות מוצגים השינויים ביתרה של תיק ההשקעות לאורך זמן.

 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. ערך התיק יופיע מתחת לשם התיק. בתרשים שיופיע מתחתיו תוצג היתרה של תיק ההשקעות לאורך זמן.
 4. בוחרים מבין האפשרויות הבאות: חודש אחד, שישה חודשים, YTD או אפשרות אחרת כדי להציג את היתרה של תיק ההשקעות בתקופות הזמן השונות.
עיון בידיעות הקשורות לתיק השקעות
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. גוללים אל "כתבות חדשותיות הקשורות לתיק ההשקעות שלך".
הצגת ההחזרים של תיק ההשקעות
ההחזרים מחושבים לפי יום המסחר הקודם ("יום אחד") והחל מהיום הראשון ("סה"כ"). סה"כ ההחזרים מחושבים כהפרש בין הערך הנוכחי לבין בסיס העלות המדווחת (הסכום שמזינים ב"מחיר הרכישה" כשמוסיפים השקעות).
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. בפינה השמאלית העליונה, בקטע "הדגשים של תיק ההשקעות" תוכלו לראות את ההחזרים שרלוונטיים ל"יום אחד" ול"סה"כ".
הצגת הדגשים של תיק השקעות
 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. בפינה השמאלית העליונה, בקטע "הדגשים של תיק ההשקעות", אתם יכולים למצוא את ההקצאה של תיק ההשקעות במגוון מדדים.
השוואה של תיק ההשקעות לנכסים אחרים

במסגרת השוואות של תיקי השקעות נעשה שימוש בשיטת חישוב של החזר משוקלל זמן. בשיטה זו מבוצעת התאמה לתזרים מזומנים נכנס ולתזרים מזומנים יוצא, כדי לספק לכם השוואה מייצגת יותר ביחס לנקודות השוואה.

 1. עוברים אל google.com/finance.
 2. משמאל, בקטע "תיקי ההשקעות שלך", בוחרים תיק השקעות.
 3. מתחת לתרשים, בוחרים הצעה להשוואה או לוחצים על השוואה אל כדי לחפש נכס ספציפי.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי