แก้ปัญหาเกี่ยวกับ Google รูปภาพ

หากรูปภาพไม่แสดงขึ้นหรือโหลดช้าเมื่อคุณค้นหาใน images.google.com ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หลังจากทำตามแต่ละขั้นตอน ให้ค้นหารูปภาพเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากเรียบร้อยแล้วก็ข้ามขั้นตอนที่เหลือได้

ขั้นตอนที่ 1: ลองใช้โหมดการเรียกดูแบบส่วนตัว

ดูวิธีใช้โหมดการเรียกดูแบบส่วนตัวในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

หากการดำเนินการนี้แก้ปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 ต่อ

หากการดำเนินการนี้แก้ปัญหาไม่ได้ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2: ล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์

ดูวิธีล้างแคชและคุกกี้ในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3: ปิดแถบเครื่องมือและส่วนขยายทั้งหมด

ดูวิธีจัดการส่วนขยายในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 4: เปิด JavaScript

ดูวิธีเปิด JavaScript ในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ผล คุณสามารถโพสต์ปัญหาในชุมชนความช่วยเหลือของ Google Search แล้วผู้เชี่ยวชาญจะช่วยแก้ปัญหาให้

เคล็ดลับ: ในโพสต์ให้ระบุว่าทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาในบทความนี้แล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร