ค้นหารูปภาพใน Google

คุณสามารถใช้ Google ค้นหารูปภาพ เช่นเดียวกับการใช้ค้นหาเว็บไซต์ เช่น คุณสามารถค้นหารูปภาพสำหรับสถานที่พักผ่อนที่ต้องการ หรือค้นหารูปภาพเพื่อใช้ในงานนำเสนอที่กำลังจะมีขึ้น

วิธีค้นหารูปภาพ

  1. ค้นหารูปภาพที่ต้องการใน Google
  2. คลิกรูปภาพใต้ช่องค้นหา

นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่หน้าการค้นหารูปภาพได้โดยตรงที่ images.google.co.th

วิธีค้นหา

เพิ่มหรือลบรูปภาพ

จำกัดผลการค้นหาให้แคบลง

การแก้ปัญหา