ניהול ההגדרות של Google Podcasts

במכשיר הנייד, תוכלולנהל את ההגדרות של Google Podcasts, ביניהן:

 • הורדה אוטומטית של פרקים חדשים או הסרת פרקים ישנים מהמינויים.
 • קבלת התראות לגבי מינויים או השבתה שלהן.
 • קבלת המלצות מותאמות אישית לפודקאסטים או השבתה שלהן.
 • הפעלה אוטומטית של פרק חדש לאחר סיום הפרק הנוכחי.
 • בחירה בעיצוב בהיר או כהה.

הורדה אוטומטית של פרקים מהמינויים שלכם

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google Podcasts Google Podcasts.
 2. בחלק התחתון, מקישים על דף הבית דף הבית.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אותיות השם ואז הגדרות Podcast.
 4. בקטע "הורדות", מקישים על הורדה אוטומטית.
 5. מפעילים את האפשרות הורדה אוטומטית של פרקים חדשים.
 6. בקטע "המינויים שלך", מפעילים את הפודקאסט שרוצים להוריד באופן אוטומטי.

שינוי מועד ההסרה של ההורדות

על פי ברירת המחדל, אפליקציית Google Podcasts מסירה פרקים שהורדו:

 • 24 שעות לאחר סיום הצפייה.
 • 30 יום לאחר ההורדה.

כדי לשנות את ההגדרות האלה:

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Google Podcasts Google Podcasts.
 2. בחלק התחתון, מקישים על דף הבית דף הבית.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אותיות השם ואז הגדרות Podcast.
  • לפרקים שהושלמו, מקישים על הסרה של פרקים שהושלמו ובוחרים תקופת זמן.
  • לפרקים בלתי גמורים, מקישים על הסרה של פרקים בלתי גמורים ובוחרים תקופת זמן.

ניהול התראות של המינויים שלכם

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google Podcasts Google Podcasts.
 2. בחלק התחתון, מקישים על דף הבית דף הבית.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אותיות השם ואזהגדרות Podcast.
 4. בקטע "התראות", מקישים על פרקים חדשים מהמינויים שלך.
 5. לצד כל מינוי, מפעילים או משביתים את ההתראות.
הפעלה או השבתה של המלצות בהתאמה אישית

כאשר אתם מחוברים לחשבון Google, ייתכן שתקבלו המלצות לפודקאסטים מ-Google על סמך:

 • ההיסטוריה שלכם ב-Google Podcasts
 • הפעילות שלכם במוצרי Google, אם הפעלתם את פעילות באינטרנט ובאפליקציות.
כך שולטים בפעילות בחשבון.

כדי להפעיל או לכבות המלצות בהתאמה אישית:

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google Podcasts Google Podcasts.
 2. בחלק התחתון, מקישים על דף הבית דף הבית.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אותיות השם ואז הגדרות Podcast.
 4. בקטע "אפשרויות נוספות", מפעילים או מכבים את ההגדרה הצגת המלצות בהתאמה אישית.

הפעלה רצופה של פרקים באמצעות הפעלה אוטומטית

חשוב: ב-Google Podcasts, פרק יפעל פעם אחת בלבד ולא יתווסף פרק אם כבר הפעלתם אותו.

כאשר ההפעלה האוטומטית מופעלת: 

 • לאחר סיום פרק, יופעל ב-Google Podcasts הפרק הבא מאותו מיקום של הפודקאסט. לדוגמה, דף תוכנית, ההורדות שלכם או פרקים שנמצאים בתהליך האזנה.
 • לאחר שתפעילו את כל הפרקים מהמיקום הזה, יופעל התור שלכם.

כדי להפעיל את ההפעלה האוטומטית:

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google Podcasts Google Podcasts.
 2. בחלק התחתון, מקישים על דף הבית דף הבית.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אותיות השם ואז הגדרות Podcast.
 4. בקטע "הפעלה", מפעילים את האפשרות הפעלה אוטומטית.

שימוש במצב בהיר או כהה

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google Podcasts Google Podcasts.
 2. בחלק התחתון, מקישים על דף הבית דף הבית.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אותיות השם ואזהגדרות Podcast.
 4. בקטע "מראה", מקישים על עיצוב ובוחרים עיצוב.

בחירת השפות המועדפות 

חשוב: לא כל השפות זמינות לבחירה כשפה מועדפת.

ניתן לחפש פודקאסטים ולהאזין להם בשתי שפות לכל היותר. כדי לבחור את השפות המועדפות:

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את Google Podcasts Google Podcasts.
 2. בחלק התחתון, מקישים על דף הבית דף הבית.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על אותיות השם ואז הגדרות Podcast.
 4. בקטע "התאמה אישית", מקישים על שפה ואזור מועדפים.
 5. מסמנים את התיבה לצד השפות המועדפות.
 6. בתחתית המסך, מקישים על שמירת שפות.
הצגה של פקדי ההפעלה במסך הנעילה 

כדי להציג את רכיבי ה-UI להפעלה במסך הנעילה של המכשיר, אתם צריכים להפעיל את ההתראות ואת הפעלת האודיו באפליקציית Google.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית Google .
 2. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על תמונת הפרופיל או על האותיות ואז הגדרות ואז התראות ואז התראות.
 3. מפעילים את ההגדרה כל ההתראות של Google.
 4. מפעילים את ההגדרה הפעלת האודיו.

מאמרים קשורים

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
100334
false