Trình khắc phục sự cố trang web bị tấn công

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?