Search Console cũ

Phiên bản mới của Search Console giờ sẽ là phiên bản mặc định. Bạn nên sử dụng phiên bản mới trừ khi có tính năng chưa được hỗ trợ. Bạn sẽ thấy rằng phiên bản mới dễ sử dụng hơn và có nhiều tính năng quan trọng mới.