แจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ซ้ำกัน

ช่วยให้ Google เข้าใจพารามิเตอร์ของ URL ที่คุณใช้เพื่อให้เราสามารถรวมสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ซ้ำกันของคุณ