เครื่องมือสำหรับการเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง (สำหรับผู้เริ่มต้น)