Verktyg för borttagning och SafeSearch-rapporter

Blockera sökresultat från din webbplats tillfälligt eller hantera SafeSearch-filtrering

Med borttagningsverktyget kan du tillfälligt blockera sidor på webbplatser som du äger så att de inte visas på Google Sök. Du kan även se historiken över borttagningar som begärts av såväl egendomsägare som andra och om webbadresser på webbplatsen har rapporterats för barnförbjudet innehåll.

Om du vill ta bort innehåll på en webbplats som du inte äger besöker du den här sidan.

Borttagningar i Search Console – utbildning i Google Search Console

 

Blockera webbadresser på webbplatsen tillfälligt

Så här blockerar du en webbadress på din webbplats tillfälligt så att den inte visas i Googles sökresultat.

Situationer när du ska använda det här verktyget

 • Du har en webbadress på en egendom i Search Console som du äger och behöver få bort den adressen från Google Sök snabbt. Om du vill ta bort webbadressen permanent måste du vidta ytterligare åtgärder. Webbadressen som ska tas bort kan avse en webbsida eller bild.
 • Du har uppdaterat sidan och tagit bort känsligt innehåll och vill att den ändringen ska återspeglas i Googles sökresultat.

Situationer när du inte ska använda det här verktyget

 • Du vill blockera en sida på en egendom som du inte äger. Se Om du inte bestämmer över sidan.
 • Du vill ta bort en webbadress från Sök permanent. Använd borttagningsverktyget som en del av den här proceduren om du vill ta bort en webbadress permanent. Det här verktyget är bara ett steg i den proceduren.
 • Du vill få innehåll borttaget från internet. Med det här verktyget tas innehåll bara bort från Google Sök.
 • Du vill få sökresultat borttagna från andra sökmotorer. Med det här verktyget tas innehåll bara bort från Google Sök.
 • Du vill städa bort skräp, t.ex. gamla sidor som ger ett 404-fel. Om du har ändrat din webbplats nyligen så att det finns inaktuella webbadresser i indexet upptäcker Googles sökrobotar detta när webbadresserna söks igenom på nytt. De inaktuella sidorna tas med tiden bort från sökresultaten automatiskt. Det finns ingen anledning att begära en brådskande uppdatering.
 • Du vill åtgärda genomsökningsfel i ditt Search Console-konto. Blockeringsverktyget blockerar webbadresser från Googles sökresultat, inte från ditt konto i Search Console. Du behöver inte ta bort webbadresser från rapporten manuellt. De försvinner snart automatiskt.
 • Du vill börja om från början med webbplatsen. Om du är orolig för att manuella åtgärder vidtas mot webbplatsen eller om du vill börja om från början när du har köpt en domän av någon annan rekommenderar vi att du skickar in en begäran om omprövning och berättar för oss vad ärendet gäller och vad som har ändrats.
 • Du vill ta ned webbplatsen för att den har blivit hackad. Om din webbplats har hackats och du vill bli av med falska webbadresser som har blivit indexerade kan du blockera de nya webbadresser som lades till av hackaren – t.ex. http://www.example.com/buy-cheap-cialis-skq3w598.html – med verktyget. Däremot rekommenderar vi inte att du blockerar hela webbplatsen eller webbadresser som du vill ha med i vårt index senare. I stället bör du städa upp efter hackaren och låta oss genomsöka webbplatsen på nytt. Läs mer om vad du kan göra om webbplatsen har blivit hackad.
 • Du vill få rätt version av webbplatsen indexerad. På många webbplatser går det att nå samma sidor eller HTML-innehåll via olika webbadresser. Om din webbplats är uppbyggd på det sättet och du inte vill ha dubbletter i sökresultaten läser du om de rekommenderade kanoniseringsmetoderna. Använd inte verktyget för att blockera de webbadresser som du inte vill ska komma med i sökresultaten. Det gör inte så att din favoritversion av sidan visas. I stället kan det leda till att alla versioner (http/https och med/utan www) av en webbadress tas bort.

Blockera en webbadress

Mycket viktiga anmärkningar:

 • Borttagningen gäller bara i ungefär sex månader. Därefter kan informationen visas i Googles sökresultat igen (läs mer om permanent borttagning nedan).
 • Att en webbadress blockeras förhindrar inte att Google genomsöker sidan. Det förhindrar bara att den visas i sökresultaten. När du begär att en webbadress ska blockeras tillfälligt kan Google fortsätta att genomsöka webbadressen så länge den finns kvar och inte blockeras på något annat sätt (t.ex. med en noindex-tagg). Därför kan det hända att sidan genomsöks och cachelagras igen innan du tar bort eller lösenordsskyddar den och att sidan därmed visas i sökresultatet när den tillfälliga blockeringen upphör att gälla.
 • Om Google inte kan nå webbadressen (404, 502/503) när du använder verktyget antas sidan vara borttagen, och den begärda blockeringen upphör att gälla. Om vi skulle hitta en sida på samma webbadress senare kommer den att uppfattas som en ny sida som kan visas i Googles sökresultat.

 

Så här blockerar du tillfälligt en webbadress från att visas på Google Sök eller uppdaterar Googles bild av en sida som ändrats:

 1. Webbadressen måste finnas på en egendom i Search Console som du äger. I annat fall följer du de här anvisningarna i stället.
 2. Öppna borttagningsverktyget.
 3. Välj fliken Tillfälliga borttagningar .
 4. Klicka på Ny begäran.
 5. Välj Ta bort en webbadress tillfälligt eller Radera cachelagrad webbadress:
  1. Ta bort en webbadress tillfälligt

   Vad gör det här alternativet?

   Blockerar webbadressen i Googles sökresultat i ungefär sex månader. Efter den perioden kan sidan visas i sökresultaten igen. Sidan bör ha hunnit genomsökas på nytt innan den visas i sökresultaten igen.

   Dessutom tas den cachelagrade kopian av sidan och utdraget bort.

   Använd den här funktionen som ett första steg om en sida ska blockeras på Google Sök permanent.

   Du kan blockera en enskild webbadress eller alla webbadresser som börjar med ett angivet prefix.

   Blockera en enskild webbadress

   • Välj Ta enbart bort denna webbadress.
   • Enbart den webbadress som matchas exakt blockeras från sökresultaten. Ävens sidans filnamnstillägg måste matcha (t.ex. .html).
   • Använd rätt webbadress, så som beskrivs nedan.
   • Ankare matchas aldrig och ska utelämnas från webbadressen (minsida#ankare).
   • Se mer information nedan.

    

   Blockera webbadresser som börjar med ett prefix

   • Välj Ta bort alla webbadresser med detta prefix.
   • Alla webbadresser som börjar med det angivna prefixet blockeras, på domäner med eller utan www. Om du till exempel har egendomen example.com och anger mat/ matchas båda webbadresserna nedan:
    • example.com/mat/pizza https://www.example.com/mat/bröd?type=vitt
    • www.example.com/mat/pasta/spaghetti/bolognese.html
   • Om du vill dölja en hel webbplats lämnar du sökvägsfältet tomt.
   • Se mer information nedan.

    

   Mer information:

   • Google kan söka igenom sidan medan den är blockerad och uppdatera utdraget och den cachelagrade versionen, men de visas inte i sökresultaten förrän blockeringen har hävts, såvida du inte tar bort sidan permanent.
   • Alla varianter av http och https, med eller utan www matchas. Så om du anger example.com/minsida innebär det att
    • https://example.com/minsida matchas
    • http://example.com/minsida matchas
    • https://www.example.com/minsida matchas
    • http://www.exempel.se/minsida matchas
    • Andra underdomäner (t.ex. m. och amp.) matchas inte. Så http://m.example.com/minsida matchar inte.
  2. Ta bort en cachelagrad webbadress

   Vad gör det här alternativet?

   Utdraget som beskriver sidan i sökresultaten raderas tills sidan genomsöks på nytt. Då genereras ett nytt utdrag utifrån det nya innehållet. Fram till dess att nästa genomsökning görs kommer det att stå något i stil med att ingen sidbeskrivning är tillgänglig.

   Använd den här funktionen om du har tagit bort känslig information från en sida och vill uppdatera utdraget i Googles sökresultat. Observera att sidan fortfarande kan dyka upp i sökresultaten för sökfrågor som matchar den borttagna informationen tills sidan har genomsökts på nytt. Däremot visas inte den borttagna informationen i utdraget eller i den cachelagrade versionen.

   Obs!

   • Använd rätt webbadress, så som beskrivs nedan. Webbadressen måste matcha sidan exakt, och det gäller även sidtillägget (t.ex. .html). Om du anger sökväg/minsida matchas därför INTE följande webbadresser:
    • sökväg/MinSida, sökväg/minsida?1234
    • sökväg/minsida.html
   • Ankare matchas aldrig och ska utelämnas från webbadressen (minsida#ankare).
 6. Slutför genom att välja Nästa. Det tar normalt upp till ett dygn för oss att behandla begäran och det är inte säkert att den blir godkänd. Kontrollera statusen för begäran. Om begäran har avvisats kan du ta reda på varför genom att klicka på Läs mer.
 7. Skicka ytterligare förfrågningar om borttagning om det finns andra webbadresser som leder till samma sida, och för eventuella stavningsvarianter med små och stora bokstäver som servern hanterar. Till exempel kan alla webbadresserna nedan leda till samma sida:
  • example.com/minsida
  • example.com/MinSida
  • example.com/sida?1234
 8. Om du vill göra borttagningen permanent läser du avsnitten nedan.

Hitta rätt webbadress att blockera

Så här hittar du rätt webbadress att skicka i verktyget så att den blockeras i sökresultaten.

Webbadress till en webbsida

För webbsidor gäller att du måste ange exakt den webbadress som visas i Googles sökresultat. Även små skillnader, till exempel www.example.com/drake jämfört med www.example.com/Drake, innebär att det rör sig om två helt olika webbadresser. Om Google ska kunna ta bort innehållet måste du ange exakt den webbadress som du hittade i Googles sökresultat.

Så här hittar du rätt webbadress:

 1. Besök sidan och kopiera webbadressen som visas i webbläsarens adressfält.
 2. Hitta fler webbadresser till samma sida: Det är vanligt att samma innehåll visas på flera webbadresser. Alla dessa webbadresser till blogginlägg leder till exempel till samma sida:
  http://www.example.com/forum/thread/123
  http://www.example.com/forum/post/456
  http://www.example.com/forum/thread/123?post=456
  http://www.example.com/forum/thread/123?post=456&sessionid=12837460
  

  Även om den begärda borttagningen verkställs kan innehållet du försöker ta bort visas i sökresultaten med en annan webbadress. I så fall kan du skicka en begäran för varje webbadress där innehållet visas.

Webbadress till en bild

Så här hittar du webbadressen till en bild som ska blockeras tillfälligt:

 1. Leta reda på bildenGoogle Bilder i webbläsaren Google Chrome.
 2. Högerklicka på bilden och välj Kopiera länkadress. Vänsterklicka inte på bilden först. (Webbadressen ska se ut ungefär så här: https://www.google.com/imgres?imgurl=https....)
 3. Klistra in webbadressen i en fil eller ett dokument så att du har den till hands när du använder verktyget för borttagning av webbadresser.
 4. Hitta eventuella ytterligare webbadresser till samma bild. En bild kan finnas på flera webbadresser på samma webbplats eller på olika webbplatser. Så här hittar du ytterligare kopior av en bild:
  1. Högerklicka på en bild i sökresultatet och välj Sök på Google efter bild.
  2. Klicka på Söker efter andra storlekar för bilden: Alla storlekar så visas en sida med alla storlekar.
  3. Ta även en titt under Sidor som inkluderar matchande bilder längre ned på resultatsidan.

Göra borttagningen permanent

Med borttagningsverktyget tas något bara bort tillfälligt, i ungefär sex månader. Så här tar du bort innehåll eller en webbadress från Googles sökresultat permanent:

 1. Ta bort sidan permanent genom att göra något av följande:
  • Ta bort innehållet från eller uppdatera det på webbplatsen (bilder, sidor eller kataloger) och kontrollera att webbservern returnerar HTTP-statuskoden 404 (hittades inte) eller 410 (borta). Filer som inte är HTML (t.ex. PDF-filer) ska tas bort från servern helt och hållet. (Läs mer om HTTP-statuskoder)
  • Blockera åtkomst till innehållet, till exempel genom att kräva ett lösenord.
  • Ange att sidan inte ska indexeras med metataggen noindex. Den här metoden är mindre säker än de andra.
  • Använd inte robots.txt som en blockeringsmetod.
 2. Om du blockerade sidan innan du tog bort ditt innehåll permanent (steg 1) avblockerar du och blockerar sidan igen. Detta rensar sidan från indexet, om den genomsöktes efter blockeringen.

Avbryta en begäran

Gör så här om du vill avbryta den tillfälliga blockeringen från sökresultaten:

 1. Öppna borttagningsverktyget.
 2. Leta reda på begäran i historiktabellen.
 3. Klicka på menyknappen Ikon för fler inställningar bredvid begäran och välj Avbryt begäran.

Visa historik över begärda borttagningar

I historiken visas borttagningar som begärts under de senaste sex månaderna för webbplatsen, både sådana som gäller just nu och sådana som har upphört att gälla.

Visa förfrågningar om borttagning från andra än ägare

Detta är förfrågningar om borttagning som har gjorts med verktyget för borttagning av inaktuellt innehåll. Med hjälp av verktyget för borttagning av inaktuellt innehåll kan någon som inte äger en webbplats uppdatera sökresultaten om information som inte längre finns på webbplatsen visas på Google Sök. Förfrågningar som godkänns leder till att resultatet i Google uppdateras. Om sidan inte längre finns kommer resultatet att tas bort från indexet och inte längre visas. Om innehållet på sidan tas bort kommer Google Sök inte längre att varken varna för eller visa det borttagna innehållet.

Förfrågningar om borttagning som du själv har gjort under de senaste sex månaderna visas på fliken Inaktuellt innehåll. Både sådana som gäller just nu och sådana som har upphört att gälla visas här.

Gör så här om du vill se förfrågningar om borttagning från andra än ägare:

 1. Öppna fliken Inaktuellt innehåll i borttagningsverktyget. Historiktabellen innehåller följande information:
Webbadress
Den begärda webbadressen. Alla varianter med http, https samt med och utan www/non-www.av webbadressen som visas ingår också i begäran.
Typ
Typen av begäran kan vara en av följande:
 • Borttagning av inaktuellt cacheminne: Sidan finns fortfarande, men visst innehåll har tagits bort. Utdraget i resultatet tas bort tills nästa genomsökning. Den här sidan kommer inte längre att visas vid sökningar på Google efter det borttagna innehållet.
 • Borttagning av inaktuell sida: Sidan finns inte längre och har rensats bort från Googles index och sökresultat.
Begärd
Det datum då begäran skickades in i Stillahavstid.
Status
Statusen för begäran om borttagning av inaktuellt innehåll. Kan vara något av följande:
 • Godkändes – Begäran godkändes och bör gälla inom kort.
 • Avvisades: Innehållet finns fortfarande på sidan – Innehållet som flaggats som borttaget av förfrågaren finns fortfarande kvar på sidan. Innehållet måste tas bort från sidan för att Googles index ska uppdateras.
 • Avvisades: Inaktuellt innehåll finns inte i indexet – Innehållet som flaggas som inaktuellt av förfrågaren finns inte i Googles indexerade version av sidan. Innehållet har antingen tagits bort och Google återvände till sidan igen innan denna begäran mottogs eller så har användaren angett ett felaktigt innehåll som aldrig funnits på sidan.
 • Avvisades: Sidan är inte indexerad – Den angivna webbadressen finns inte i vårt index.
 • Avvisades: dubblettbegäran – en liknande begäran väntar fortfarande.
 • Avvisades: Sidan har inte tagits bort – En sida som har flaggats som borttagen av förfrågaren finns fortfarande kvar.
 • Avvisades: ospecificerat – Begäran kunde inte uppfyllas av en annan, ospecificerad orsak.
Visa förfrågningar om borttagning från egendomsägare

Du kan se en lista över borttagningar som du själv har begärt under de senaste sex månaderna. Både sådana som gäller just nu och sådana som har upphört att gälla visas här.

Så här ser du historiken över begärda borttagningar:

 1. Öppna fliken Tillfälliga borttagningar i borttagningsverktyget. Historiktabellen innehåller följande information:
Webbadress
Den begärda webbadressen. Alla varianter med http, https samt med och utan www/non-www.av webbadressen som visas ingår också i begäran.
Typ
Vilket slags begäran det gäller:
Status
Statusen för begäran:
 • Begäran bearbetas: Begäran behandlas för närvarande.
 • Begäran avvisades: När en begäran avvisas beror det oftast på att en annan, identisk begäran redan gäller. Visa fler möjliga skäl till att en begäran avvisas.
 • Begäran har avbrutits: Du har avbrutit begäran.
 • Tillfälligt borttagen: Webbadressen har tillfälligt tagits bort från Googles sökresultat. Om du inte gör borttagningen permanent kan sidan visas igen efter cirka sex månader.
 • Borttagningen har upphört att gälla: Din begäran om borttagning har upphört att gälla och sidan kan visas i sökresultaten igen om du inte begär borttagning på nytt.
 • Rensad: Begäran om borttagning från cacheminnet har slutförts.

Se webbadresser som rapporterats för barnförbjudet innehåll på webbplatsen

Googles användare kan rapportera enskilda webbadresser som barnförbjudna till Google med hjälp av SafeSearch-förslagsverktyget. Webbadresser som skickas in med detta verktyg granskas, och om Google anser att de ska filtreras bort från SafeSearch-resultat taggas webbadresserna som barnförbjudna.

Så här ser du en lista med webbadresser som rapporterats som barnförbjudna på webbplatsen:

 1. Öppna borttagningsverktyget.
 2. Välj fliken SafeSearch-filtrering.

I historiktabellen visas en lista över innehåll som någon har begärt ska markeras som barnförbjudet. Om du anser att en sida på webbplatsen har markerats felaktigt kan du rapportera detta i forumet för webbansvariga.

Förfrågningar om SafeSearch-filtrering kan ha ett av följande statusvärden:

 • Begäran bearbetas: Det kan ta några dagar eller längre tid att behandla förfrågningar efter att de mottagits.
 • Begäran annullerades: Användaren som gjorde begäran annullerade den.
 • Begäran avvisades: Begäran avvisades av en av dessa orsaker.
 • Filtrerades bort: Begäran beviljades och webbadressen kommer inte att visas i Googles sökresultat för användare som har SafeSearch aktiverat.

Skillnader mellan borttagningsverktyget och verktyget Ta bort inaktuellt innehåll

I Search Console finns två verktyg att ta bort innehåll från sökresultaten med:

 • Borttagningsverktyget (det här verktyget): Sidan eller bilden finns fortfarande och du vill ta bort den från Googles sökresultat under en begränsad tid (180 dagar); alternativt har sidan eller bilden redan tagits bort men visas fortfarande i Googles sökresultat. Verktyget kan bara användas av någon som äger egendomen i Search Console.
 • Ta bort inaktuellt innehåll: Sidan eller bilden finns inte kvar på webben eller har uppdaterats, men den gamla versionen visas fortfarande i Googles sökresultat. Om begäran blir godkänd tas bilden eller sidan bort från sökresultaten (om den inte längre är tillgänglig) eller uppdateras där (om den har ändrats). Du behöver inte vara webbplatsens ägare för att kunna använda detta verktyg.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
83844
false
false