Xác minh đường dẫn liên kết trên trang web của bạn với Google

Đối với một số đường dẫn liên kết nhất định trên trang web của bạn, bạn nên cho Google biết mối quan hệ của bạn với trang được liên kết. Để làm điều đó, bạn nên sử dụng một trong các giá trị sau đây của thuộc tính rel trong thẻ <a>.

Giá trị rel Nội dung mô tả
không có giá trị Đối với các đường dẫn liên kết thông thường mà bạn muốn Google truy cập dù không có thuộc tính xác minh thì bạn không cần thêm thuộc tính rel. Ví dụ: "Loài ngựa yêu thích của tôi là <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Palomino">palomino</a>."
rel="sponsored"  Đánh dấu các đường dẫn liên kết là quảng cáo hoặc vị trí có trả phí (thường gọi là liên kết có trả phí) là sponsored (được tài trợ).  Xem thêm thông tin về lập trường của Google về các liên kết có trả phí.
rel="ugc"

Bạn nên đánh dấu các đường dẫn liên kết đến nội dung do người dùng tạo (user-generated content – UGC), chẳng hạn như nhận xét và bài đăng trên diễn đàn, là ugc.

Nếu muốn ghi nhận và thưởng cho cộng tác viên đáng tin cậy thì bạn có thể xóa thuộc tính này khỏi các đường dẫn liên kết do những thành viên hoặc người dùng liên tục có đóng góp chất lượng đăng lên. Đọc thêm về cách tránh đăng bình luận vi phạm hoặc gian lận.

rel="nofollow" Sử dụng giá trị nofollow (không truy cập) khi các giá trị khác không thích hợp và bạn không muốn Google liên kết trang web của bạn với trang được liên kết hoặc thu thập dữ liệu về trang đó từ trang web của bạn. (Đối với các đường dẫn liên kết trong phạm vi trang web của bạn, hãy sử dụng robots.txt như mô tả bên dưới.)

Thông thường, Google sẽ không truy cập các đường dẫn liên kết có thuộc tính relnày. Xin lưu ý rằng, Google có thể tìm thấy các trang được liên kết thông qua các phương tiện khác, chẳng hạn như sơ đồ trang web hoặc đường dẫn liên kết từ các trang web khác. Do đó, chúng tôi vẫn có thể thu thập dữ liệu của các trang được liên kết đó. Các thuộc tính rel này chỉ được sử dụng trong các thẻ <a> (vì Google chỉ có thể truy cập các đường dẫn liên kết mà thẻ <a> trỏ đến).

Nếu bạn muốn ngăn Google truy cập một đường dẫn liên kết đến một trang trên trang web của bạn, hãy sử dụng quy tắc Disallow (Không cho phép) trong robots.txt.

Để ngăn Google lập chỉ mục một trang, hãy cho phép thu thập dữ liệu và sử dụng quy tắc ngăn lập chỉ mục trong tệp robots.txt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?