แก้ไขลิงก์ขาออกไปยัง Google

สำหรับบางลิงก์ในเว็บไซต์ คุณอาจต้องการแจ้งให้ Google ทราบถึงความสัมพันธ์ของคุณกับหน้าเว็บที่เชื่อมโยง ในการดำเนินการดังกล่าว คุณควรใช้ค่าแอตทริบิวต์ rel ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ในแท็ก <a>

ค่า rel คำอธิบาย
ไม่มีค่า สำหรับลิงก์ปกติที่คุณคาดหวังให้ Google ติดตามโดยไม่ต้องมีการรับรอง คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแอตทริบิวต์ rel เช่น "ม้าสุดโปรดของฉันคือ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Palomino">palomino</a>"
rel="sponsored"  ทำเครื่องหมายลิงก์ที่เป็นโฆษณาหรือตำแหน่งโฆษณาที่มีการชำระเงิน (โดยทั่วไปจะเรียกว่าลิงก์ที่มีการชำระเงิน) เป็นผู้สนับสนุน  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนคติของ Google ที่มีต่อลิงก์ที่มีการชำระเงิน
rel="ugc"

เราขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายลิงก์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) เช่น ความคิดเห็นและโพสต์ในฟอรัมเป็น ugc

หากต้องการชมเชยและตอบแทนผู้ให้ข้อมูลร่วมกันที่เชื่อถือได้ คุณอาจนำแอตทริบิวต์นี้ออกจากลิงก์ที่โพสต์โดยสมาชิกหรือผู้ใช้ที่ร่วมให้ข้อมูลคุณภาพสูงตลอดเวลาที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสแปมความคิดเห็น

rel="nofollow" ใช้ค่า nofollow เมื่อไม่ได้ใช้ค่าอื่นๆ และไม่ต้องการให้ Google เชื่อมโยงเว็บไซต์ของคุณเข้ากับค่าเหล่านั้น หรือไม่ต้องการให้รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของคุณ (สำหรับลิงก์ภายในเว็บไซต์ของคุณเอง ให้ใช้ robots.txt ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง)

โดยทั่วไประบบจะไม่ติดตามลิงก์ที่ทำเครื่องหมายด้วยแอตทริบิวต์ rel เหล่านี้ โปรดทราบว่าหน้าเว็บที่เชื่อมโยงอาจค้นพบด้วยวิธีอื่นเช่น แผนผังเว็บไซต์หรือลิงก์จากเว็บไซต์อื่นๆ ดังนั้นจึงอาจยังมีการรวบรวมข้อมูลอยู่ แอตทริบิวต์ rel เหล่านี้ใช้เฉพาะในแท็ก <a> (เนื่องจาก Google ติดตามได้เฉพาะลิงก์ที่แท็ก <a> ชี้ไปเท่านั้น)

หากต้องการป้องกันไม่ให้ Google ติดตามลิงก์ที่ไปยังหน้าเว็บในเว็บไซต์ของคุณเอง ให้ใช้กฎ Disallow ของ robots.txt

หากต้องการป้องกันไม่ให้ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บ ให้อนุญาตการรวบรวมข้อมูลและใช้กฎ robots noindex

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร