Precisera närmare för Google vad utgående länkar leder till

Ibland kanske du vill tala om för Google vilken relation du har till en sida som länkas till på webbplatsen. Det gör du med hjälp av följande värden på attributet rel i <a>-taggen.

Du behöver inte lägga till något rel-attribut för vanliga länkar som du förväntar dig att Google ska följa utan att någon närmare bestämning behövs. Exempel: Jag tycker bäst om <a href="https://horses.example.com/Palomino">palominohästar</a>.

För övriga länkar använder du något av följande värden:

Värde på rel Beskrivning
rel="sponsored"

Om en länk är en annons eller placering som du får betalt för (kallas ofta betald länk) ska den märkas upp med sponsored. Mer information om hur Google ser på betalda länkar.

Obs! Tidigare var attributet nofollow det rekommenderade sättet att märka upp dessa länkar på, och detta sätt går fortfarande bra att använda även om sponsored är att föredra. 

rel="ugc"

Vi rekommenderar att länkar till användargenererat innehåll (user-generated content eller UGC), t.ex. kommentarer och foruminlägg, märks upp med ugc.

Du kan ta bort attributet från länken när det gäller medlemmar eller användare som under lång tid konsekvent har lagt upp material av hög kvalitet, som ett sätt att ge deras bidrag det erkännande de förtjänar. Läs mer om hur du undviker spam i kommentarer.

rel="nofollow"

Använd värdet nofollow när inga av de andra värdena är tillämpliga och du inte vill att Google kopplar samman din webbplats med eller genomsöker den länkade sidan från din webbplats. (För länkar till sidor på din egen webbplats använder du robots.txt enligt beskrivningen nedan.)

Flera värden

Du kan ange flera rel-värden i en lista avgränsad med komma eller blanksteg. Exempel:

  • Jag älskar <a href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese" rel="ugc nofollow">Appenzeller-ost</a>.
  • Jag avskyr <a href="https://cheese.example.com//blue_cheese" rel="ugc,nofollow">blåmögelost</a>.

Länkar med dessa rel-attribut följs normalt inte. Kom ihåg att det kan gå att hitta de länkade sidorna ändå, t.ex. via webbplatskartor eller länkar på andra webbplatser, vilket kan leda till att de genomsöks. De här rel-attributen används bara i <a>-taggar (eftersom Google bara kan följa länkar från en <a>-tagg) med undantag för nofollow, som även kan användas i en robotmetatagg.

Om du vill förhindra att Google följer en länk till en sida på din egen webbplats använder du en Disallow-regel i robots.txt.

Om du vill förhindra att Google indexerar en sida tillåter du att den genomsöks och använder noindex-regeln för sökrobotar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?