Precisera närmare vad utgående länkar leder till för Google

Ibland kanske du vill tala om för Google vilken relation du har till en sida som länkas till på webbplatsen. Det gör du med hjälp av följande värden på attributet rel i <a>-taggen.

Värde på rel Beskrivning
inget värde Du behöver inte lägga till något rel-attribut för vanliga länkar som du förväntar dig att Google ska följa utan att någon närmare bestämning behövs. Exempel: Jag tycker bäst om <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Palomino">palominohästar</a>.
rel="sponsored"  Om en länk är en annons eller placering som du får betalt för (kallas ofta betald länk) ska den märkas upp med sponsored.  Mer information om hur Google ser på betalda länkar.
rel="ugc"

Vi rekommenderar att länkar till användargenererat innehåll (user-generated content eller UGC), t.ex. kommentarer och foruminlägg, märks upp med ugc.

Du kan ta bort attributet från länken när det gäller medlemmar eller användare som under lång tid konsekvent har lagt upp material av hög kvalitet, som ett sätt att ge deras bidrag det erkännande de förtjänar. Läs mer om hur du undviker skräpinlägg i kommentarer.

rel="nofollow" Använd värdet nofollow när inga av de andra värdena är tillämpliga och du inte vill att Google kopplar samman din webbplats med eller genomsöker den länkade sidan från din webbplats. (För länkar till sidor på din egen webbplats använder du robots.txt enligt beskrivningen nedan.)

Länkar med dessa rel-attribut följs normalt inte. Kom ihåg att det kan gå att hitta de länkade sidorna ändå, t.ex. via webbplatskartor eller länkar på andra webbplatser, vilket kan leda till att de genomsöks. De här rel-attributen används bara i <a>-taggar (eftersom Google bara kan följa länkar från en <a>-tagg).

Om du vill förhindra att Google följer en länk till en sida på din egen webbplats använder du Disallow-regeln i robots.txt.

Om du vill förhindra att Google indexerar en sida tillåter du att den genomsöks och använder noindex-regeln för sökrobotar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?