Informování Googlu o typu odchozích odkazů

U některých odkazů je vhodné informovat Google o vztahu s cílovou stránkou. Měli byste k tomu použít následující hodnoty atributu rel značky <a>.

K běžným odkazům které má Google následovat bez jakýchkoliv kvalifikací, atribut rel přidávat nemusíte. Příklad: „Moje oblíbená barva koní je <a href="https://kone.example.com/palomino">palomino</a>.“

Pro ostatní odkazy použijte jednu nebo více z následujících hodnot:

Hodnota atributu rel Popis
rel="sponsored"

Odkazy, které jsou reklamami nebo placenými umístěními (obvykle se nazývají „placené odkazy“), označte jako sponsored. Další informace o postoji společnosti Google k placeným odkazům.

POZNÁMKA: U těchto typů odkazů byl dříve doporučen atribut nofollow. Lze je pomocí něj označit i nadále, ale preferován je atribut sponzored. 

rel="ugc"

Odkazy na obsah vytvořený uživateli (jako jsou komentáře a příspěvky ve fórech) doporučujeme označit jako ugc.

Chcete-li věnovat uznání důvěryhodným přispěvatelům, můžete tento atribut odstranit od odkazů, které přidali členové nebo uživatelé, kteří dlouhodobě a konzistentně publikují kvalitní příspěvky. Další informace o tom, jak předejít komentářovému spamu

rel="nofollow"

Hodnotu nofollow použijte v případě, že nelze použít žádnou jinou hodnotu a nechcete, aby Google váš web spojoval s cílovou stránkou nebo aby cílovou stránku z vašeho webu procházel. (U odkazů v rámci svého webu použijte soubor robots.txt, jak je popsáno níže.)

Více hodnot

Můžete zadat několik hodnot rel jako seznam oddělený mezerami nebo čárkami. Příklady:

  • Mám rád <a href="https://syr.example.com/eidam" rel="ugc nofollow">eidam</a>.
  • Nemám rád <a href="https://syr.example.com/niva" rel="ugc,nofollow">nivu</a>.

Odkazy označené těmito atributy rel se obvykle nenásledují. Upozorňujeme, že cílové stránky můžeme najít jiným způsobem, například pomocí souborů Sitemap nebo odkazů z jiných webů, a proto je přesto můžeme procházet. Tyto atributy rel se používají pouze ve značkách <a> (protože Google následuje pouze odkazy ve značkách <a>). Jedinou výjimkou je atribut nofollow, který je k dispozici také jako metaznačka robots.

Pokud Googlu potřebujete zabránit v následování odkazu na stránku vašeho vlastního webu, použijte pravidlo Disallow v souboru robots.txt.

Chcete-li Googlu zabránit v indexování stránky, povolte procházení a použijte pravidlo robots noindex.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?