Informování Googlu o typu odchozích odkazů

U některých odkazů je vhodné informovat Google o vztahu s cílovou stránkou. Měli byste k tomu použít následující hodnoty atributu rel značky <a>.

K běžným odkazům, které má Google následovat bez jakýchkoliv kvalifikací, atribut rel přidávat nemusíte. Příklad: „Moje oblíbená barva koní je <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Palomino">palomino</a>.“ Pro ostatní odkazy použijte jednu z následujících hodnot:

Hodnota atributu rel Popis
rel="sponsored"

Odkazy, které jsou reklamami nebo placenými umístěními (obvykle se nazývají „placené odkazy“), označte jako sponsored. Další informace o postoji společnosti Google k placeným odkazům.

POZNÁMKA: U těchto typů odkazů byl dříve doporučen atribut nofollow. Lze je pomocí něj označit i nadále, ale preferován je atribut sponzored. 

rel="ugc"

Odkazy na obsah vytvořený uživateli (jako jsou komentáře a příspěvky ve fórech) doporučujeme označit jako ugc.

Chcete-li věnovat uznání důvěryhodným přispěvatelům, můžete tento atribut odstranit od odkazů, které přidali členové nebo uživatelé, kteří dlouhodobě a konzistentně publikují kvalitní příspěvky. Další informace o tom, jak předejít komentářovému spamu

rel="nofollow" Hodnotu nofollow použijte v případě, že nelze použít žádnou jinou hodnotu a nechcete, aby Google váš web spojoval s cílovou stránkou nebo aby cílovou stránku z vašeho webu procházel. (U odkazů v rámci svého webu použijte soubor robots.txt, jak je popsáno níže.)

Odkazy označené těmito atributy rel se obvykle nenásledují. Upozorňujeme, že cílové stránky můžeme najít jiným způsobem, například pomocí souborů Sitemap nebo odkazů z jiných webů, a proto je přesto můžeme procházet. Tyto atributy rel se používají pouze ve značkách <a> (protože Google následuje pouze odkazy ve značkách <a>). Jedinou výjimkou je atribut nofollow, který je k dispozici také jako metaznačka robots.

Pokud Googlu potřebujete zabránit v následování odkazu na stránku vašeho vlastního webu, použijte pravidlo Disallow v souboru robots.txt.

Chcete-li Googlu zabránit v indexování stránky, povolte procházení a použijte pravidlo robots noindex.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?