Tổng quan về nguyên tắc

Phần nguyên tắc cung cấp lời khuyên về cách lập trình trang web của bạn để trang đủ điều kiện xuất hiện trên Google. Các nguyên tắc này thuộc những loại sau:

Nguyên tắc quản trị trang web: Các phương pháp hay nhất tổng quát để giúp trang web của bạn xuất hiện trong Google tìm kiếm, cũng như các nguyên tắc về chất lượng mà bạn buộc phải tuân thủ nếu muốn trang hoặc trang web của mình xuất hiện trong kết quả của Tìm kiếm.

Nguyên tắc chung: Các phương pháp hay nhất để trang web của bạn xuất hiện kèm theo giao diện đẹp mắt nhất trên Google.

Nguyên tắc dành riêng cho nội dung: Các mẹo bổ sung cho các loại nội dung cụ thể trên trang web của bạn, bao gồm hình ảnh, video, AMP, AJAX và trang web thân thiện với thiết bị di động. Để biết thêm thông tin về các phương pháp hay nhất tổng quát hoặc cách bật các tính năng cụ thể cho trang web của bạn, hãy xem chủ đề về Giao diện tìm kiếm.

Nguyên tắc về chất lượng: Nguyên tắc này mô tả những kỹ thuật cụ thể mà Google nghiêm cấm, có thể khiến trang hoặc trang web của bạn bị loại khỏi kết quả Tìm kiếm. Chúng tôi có thể áp dụng thao tác thủ công với trang web của bạn nếu bạn triển khai các kỹ thuật này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?