Översikt över riktlinjer

I avsnitten med riktlinjer finns råd om hur du kodar webbplatsen så att den uppfyller villkoren för att visas på Google. Dessa riktlinjer kan delas i följande kategorier:

Riktlinjer för webbansvariga: Allmänna metodtips för att visa webbplatsen i Google Sök och riktlinjer för kvalitet som om de inte följs kan leda till att din sida eller webbplats utelämnas från Sök.

Allmänna riktlinjer: Metodtips för att få webbplatsen att visas och se så bra ut som möjligt på Google.

Innehållspecifika riktlinjer: Ytterligare tips för specifika innehållstyper på webbplatsen, bland annat bilder, videor, AMP, AJAX och mobilanpassade webbplatser. Du kan läsa mer om allmänna metodtips eller om hur du aktiverar specifika funktioner för din webbplats i Visningssätt i sökresultat.

Riktlinjer för kvalitet: Här beskrivs specifika otillåtna tillvägagångssätt som kan leda till att en sida eller webbplats tas bort från sökresultaten. Dessa tillvägagångssätt kan medföra att vi vidtar en manuell åtgärd mot din webbplats.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?