Câu hỏi thường gặp liên quan đến nhà xuất bản báo chí ở Châu Âu

Google giúp người đọc tìm thấy nội dung phù hợp, đa dạng và giúp các nhà xuất bản tiếp cận với độc giả. Google phân tích hàng trăm tỷ trang web và hiển thị những kết quả tìm kiếm có liên quan cho người dùng. Nhờ vậy, người dùng có thể truy cập thông tin họ tìm kiếm trên các trang web như của bạn.

Để giúp mọi người hiểu lý do Google chọn hiển thị các kết quả tìm kiếm nhất định, Google trình bày các bản xem trước ngắn của nội dung trên các trang web được liên kết – phổ biến nhất là đoạn trích văn bản ngắn (còn gọi là đoạn trích) và hình ảnh thu nhỏ. Kết quả của các cuộc thử nghiệm cho thấy những bản xem trước này giúp mọi người nhanh chóng tìm thấy trang web có nội dung mà họ tìm kiếm. Tuy nhiên, sau khi luật bản quyền mới được áp dụng ở Pháp, Google sẽ thay đổi cách hiển thị kết quả tìm kiếm đối với các ấn phẩm báo chí ở châu Âu cho người dân ở quốc gia này. Cụ thể, Google sẽ không hiển thị các đoạn trích và hình ảnh thu nhỏ đối với các ấn phẩm báo chí ở Pháp trừ khi các nhà xuất bản nội dung ở Pháp chỉ định lượng nội dung mà họ muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Bài viết này tập hợp những câu hỏi về các quy định hạn chế mới liên quan đến nhà xuất bản của các trang web tại khu vực châu Âu.

Câu hỏi: Luật bản quyền mới sẽ áp dụng cho các nhà xuất bản nào?

Trả lời: Vì điều luật này không liệt kê những ấn phẩm báo chí nào chịu ảnh hưởng, do đó, Google buộc phải xây dựng một danh sách ban đầu gồm các ấn phẩm báo chí mà Google xác định là ấn phẩm báo chí ở châu Âu. Các nhà xuất bản có thể kiểm tra trạng thái của mình trong Google Search Console. Nhà xuất bản có thể thêm tài sản của mình vào danh sách này trong Google Search Console nếu cho rằng tài sản đó bị bỏ sót. Tương tự, nhà xuất bản cũng có thể xóa tài sản của mình khỏi danh sách nếu cảm thấy rằng ấn phẩm bị thêm vào do nhầm lẫn.

Câu hỏi: Trang web của tôi có bị ảnh hưởng không?

Trả lời: Google cung cấp thông tin về trạng thái trang web của bạn là ấn phẩm báo chí ở châu Âu chịu ảnh hưởng trong Google Search Console thông qua một tùy chọn cài đặt đặc biệt. Tùy chọn này cho biết trạng thái hiện tại của trang web của bạn.

Câu hỏi: Trang web của tôi bị chỉ định không chính xác. Làm cách nào để tôi có thể cho Google biết?

Trả lời: Google cung cấp thông tin về trạng thái trang web của bạn là ấn phẩm báo chí ở châu Âu chịu ảnh hưởng trong Google Search Console thông qua một tùy chọn cài đặt đặc biệt. Tùy chọn này cho biết trạng thái hiện tại của trang web của bạn. Các chủ sở hữu đã xác minh trong Search Console có thể thay đổi trạng thái của trang web. Tìm hiểu thêm về xác minh quyền sở hữu. Nếu không chắc ai đã xác minh quyền sở hữu trang web của mình, trước tiên, bạn phải xác minh trang web (có thể có nhiều chủ sở hữu), sau đó xem lại danh sách chủ sở hữu đã xác minh trong Search Console. Các chủ sở hữu đã xác minh khác sẽ nhận được thông báo về những thay đổi trong thông tin cài đặt này.

Câu hỏi: Tôi đã thay đổi trạng thái trang web của mình do trạng thái được thiết lập không chính xác. Mất bao lâu thì nội dung thay đổi này mới được cập nhật trong Tìm kiếm?

Trả lời: Trạng thái của một ấn phẩm báo chí ở châu Âu chịu ảnh hưởng sẽ được xử lý lại trong vòng một vài ngày. Những thay đổi này có hiệu lực trên toàn bộ trang web và không cần phải thu thập lại hoặc xử lý lại các URL riêng lẻ. 

Câu hỏi: Tác dụng của tư cách này là gì?

Trả lời: Do những thay đổi về luật bản quyền ở Pháp, Google Tìm kiếm sẽ không hiển thị đoạn trích văn bản hoặc hình ảnh thu nhỏ đối với các trang web có tư cách là ấn phẩm báo chí ở châu Âu chịu ảnh hưởng cho người dùng tại Pháp, trừ khi trang web đó đã triển khai thẻ meta cho phép hiển thị bản xem trước của kết quả tìm kiếm.

Câu hỏi: Làm cách nào tôi có thể hiển thị đoạn trích dài hơn hoặc ngắn hơn cho các trang của mình?

Trả lời: Bất kỳ nhà xuất bản hoặc trang web nào trên thế giới, dù có tư cách là ấn phẩm báo chí ở châu Âu chịu ảnh hưởng hay không, thì đều có thể kiểm soát đoạn trích cho trang web của mình bằng nhiều cách. Các nhà xuất bản có thể xóa hoàn toàn các đoạn trích, đặt độ dài tối đa cho đoạn trích trên các trang, đặt kích thước tối đa cho hình ảnh thu nhỏ cũng như ẩn một số phần trên trang khỏi đoạn trích. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu dành cho nhà phát triển liên quan đến thẻ meta robots. Các thao tác nêu trên yêu cầu hệ thống phải thu thập lại và xử lý lại các trang trên trang web của bạn thì mới có hiệu lực.

Câu hỏi: Làm cách nào để tối ưu hóa thời lượng cho bản xem trước của tôi?

Trả lời: Google cố gắng chọn các bản xem trước có thời lượng đủ dài để giúp người dùng xác định được trang họ muốn tìm mà không làm giảm đi nhu cầu truy cập vào trang đó của người dùng. Tuy nhiên, các nhà xuất bản có thể tự đặt giới hạn về lượng nội dung xem trước mà Google hiển thị bằng cách sử dụng thẻ meta robots. Các trang web riêng lẻ và các ngành kinh doanh có thể biết được nên tăng hay giảm nội dung xem trước là tối ưu để thu hút người dùng đến trang web của họ. Ngoài ra, tại Pháp, các nhà xuất bản báo chí ở châu Âu phải đặt độ dài tối đa cho đoạn trích trong thẻ meta robots trước khi có thể thêm bất kỳ đoạn trích nào vào bản xem trước.

Câu hỏi: Làm cách nào tôi có thể ngăn Google đưa các phần nhất định trong nội dung của mình vào đoạn trích?

Trả lời: Bất kỳ nhà xuất bản hoặc trang web nào trên thế giới, dù có tư cách là ấn phẩm báo chí ở châu Âu chịu ảnh hưởng hay không, thì đều có thể thiết lập giới hạn cho đoạn trích của trang web bằng cách sử dụng thuộc tính HTML trên trang. Điều này cho phép các nhà xuất bản ngăn Google đưa một số phần trên trang vào đoạn trích. Bạn có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu dành cho nhà phát triển liên quan đến thẻ meta robots. Những thay đổi này yêu cầu hệ thống phải thu thập lại và xử lý lại các trang trên trang web của bạn thì mới có hiệu lực.

Câu hỏi: Làm cách nào để các trang của tôi được xử lý lại và cập nhật nhanh chóng?

Trả lời: Thay đổi thẻ meta hoặc thuộc tính HTML để đặt giới hạn cho đoạn trích là một thay đổi đáng kể trong cách các công cụ tìm kiếm trình bày một trang. Cách tốt nhất để thông báo cho chúng tôi về sự thay đổi này là sử dụng tệp sơ đồ trang web XML. Chỉ định ngày mà bạn thực hiện lần thay đổi đáng kể gần đây nhất đối với mỗi URL là ngày sửa đổi gần đây nhất (lastmod) trong tệp XML. Bạn có thể sử dụng phương pháp "HTTP ping" để báo hiệu rằng tệp sơ đồ trang web đã được cập nhật và sẵn sàng để xử lý. Lưu ý rằng tốc độ xử lý lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả ngân sách thu thập dữ liệu cho trang web

Câu hỏi: Có cách nào để cung cấp thẻ meta mà không cần xử lý lại trên mỗi trang không?

Trả lời: Không có. Hệ thống cần xử lý lại từng trang thì trang mới được cập nhật trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng nhiều tùy chọn cài đặt đoạn trích cho các trang trên trang web của mình không?

Trả lời: Có. Các thông tin cài đặt này được thực hiện trên từng trang và không cần phải giống nhau trên toàn bộ trang web.

Câu hỏi: Những thay đổi trong đoạn trích có ảnh hưởng đến vị trí/thứ hạng trang web của tôi trong tìm kiếm không?

Trả lời: Chúng tôi không thay đổi cách đánh giá mức độ liên quan của trang cũng như mục đánh dấu mới, nhưng một số tính năng Tìm kiếm, như Đoạn trích nổi bật, thì phụ thuộc vào khả năng xem trước nội dung. (Sẽ rất khó để thêm đoạn trích nếu bản thân đoạn trích đó không được cung cấp!) Các tính năng Tìm kiếm khác có thể nhóm lại các kết quả tìm kiếm có bản xem trước có giới hạn để tối ưu hóa không gian trên trang kết quả tìm kiếm. Ngoài những hạn chế liên quan đến giao diện người dùng, các thuật toán xếp hạng tìm kiếm của chúng tôi sẽ không xem xét lượng nội dung xem trước của bạn, nhưng người dùng thì có thể cân nhắc điều đó. Lưu ý rằng lượng nội dung xem trước khác nhau có thể làm cho các trang của bạn trở nên dễ hiểu và nổi bật hơn (hoặc ít hơn) đối với người dùng khi tìm kiếm. Do đó, các tùy chọn cài đặt này có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập giới thiệu tìm kiếm của bạn. Tìm hiểu thêm về cách Search Console báo cáo về hiệu suất trang web của bạn theo vị trí, số lượt nhấp và lượt hiển thị

Câu hỏi: Nội dung trong các khối "data-nosnippet" (không sử dụng dữ liệu cho đoạn trích) có được lập chỉ mục không?

Trả lời: Có. Dù bạn sử dụng bất kỳ phương pháp nào để ngăn văn bản hiển thị trong đoạn trích thì nội dung đó vẫn có thể được lập chỉ mục. Các phương pháp này chỉ giới hạn nội dung hiển thị trong đoạn trích của kết quả tìm kiếm.

Câu hỏi: Tôi không muốn Google không hiển thị các trang của tôi. Có cách nào để tôi có thể làm điều đó?

Trả lời: Bạn có thể chặn từng trang hiển thị trong tìm kiếm bằng cách sử dụng thẻ meta robots "noindex". Thẻ meta này sau khi được xử lý sẽ ngăn toàn bộ trang hiển thị trong tìm kiếm. Lưu ý rằng, để hệ thống nhìn thấy thẻ meta này thì trang không được phép ngăn thu thập dữ liệu qua tệp robots.txt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?