Vanliga frågor om europeiska presspublikationer

Google hjälper människor att hitta relevant och varierat innehåll och hjälper utgivare att nå läsare. Google analyserar hundratals miljarder webbsidor och visar relevanta sökresultat för användare som sedan kan komma åt den information de söker på webbplatser som din.

För att hjälpa människor att förstå varför Google har valt de sökresultat som visas presenterar Google korta förhandsgranskningar av innehållet på de länkade webbsidorna – oftast korta textutdrag eller miniatyrbilder. Experiment har visat att dessa förhandsgranskningar hjälper människor att snabbt hitta den webbplats som har innehållet de letar efter. Med anledning av en ny upphovsrättslag i Frankrike kommer Google dock att visa sökresultat för europeiska presspublikationer på ett nytt sätt för människor i det landet. Närmare bestämt kommer Google inte längre att visa utdrag och miniatyrbilder för dessa publikationer i Frankrike om inte utgivare som visar innehåll i landet har angett hur mycket av innehållet de vill ska vara synligt i sökresultaten.

I den här artikeln finns frågor om dessa nya begränsningar som särskilt gäller utgivare av dessa webbplatser.

Fråga: Vilka utgivare påverkas av den nya upphovsrättslagen?

Svar: Eftersom lagen inte innehåller någon förteckning över vilka publikationer som påverkas har Google varit tvungen att skapa en första lista med presspublikationer som vi identifierar som europeiska presspublikationer. Utgivare kan kontrollera sin status i Google Search Console. Om en utgivare anser att en egendom har förbisetts är det möjligt att lägga till den på listan i Google Search Console. Om en utgivare anser att en egendom felaktigt har tagits med går det även att ta bort egendomen från listan.

Fråga: Påverkas min webbplats?

Svar: Google tillhandahåller information om statusen för din webbplats som en berörd europeisk presspublikation i Google Search Console, där en speciell inställning visar aktuell status.

Fråga: Beteckningen för min webbplats är felaktig. Hur kan jag meddela er?

Svar: Google tillhandahåller information om statusen för din webbplats som en berörd europeisk presspublikation i Google Search Console, där en speciell inställning visar aktuell status. Ägare som är verifierade i Search Console kan ändra webbplatsens status. Läs mer om verifiering av äganderätt. Om du är osäker på vem som har verifierat äganderätten till din webbplats måste du först verifiera webbplatsen (det kan finnas flera ägare) och sedan granska listan över verifierade ägare i Search Console. Andra verifierade ägare kommer att meddelas om ändringar av den här inställningen.

Fråga: Min webbplats var felaktigt inställd och jag har ändrat den. Hur lång tid tar det tills detta syns i Sök?

Svar: Statusen för en berörd europeisk presspublikation bearbetas på nytt inom några dagar. Eftersom ändringen gäller hela webbplatsen behöver enskilda webbadresser inte genomsökas eller bearbetas på nytt. 

Fråga: Vad innebär denna beteckning?

Svar: På grund av förändringar i upphovsrättslagstiftningen i Frankrike kommer Google Sök inte att visa textutdrag eller miniatyrbilder för berörda europeiska presspublikationer i Frankrike om inte webbplatsen har implementerat metataggar som tillåter förhandsgranskning vid sökning.

Fråga: Hur visar jag längre eller kortare utdrag från mina sidor?

Svar: Alla utgivare eller webbplatser i världen, oberoende av beteckningen som berörd europeisk presspublikation, kan kontrollera utdrag för sina webbplatser på flera sätt. Utgivare kan ta bort utdrag helt och hållet, ställa in maxlängden på utdragen för sina sidor, ställa in den största tillåtna storleken på miniatyrbilder för sina bilder eller dölja delar av en sida från att visas i utdrag. Du kan läsa mer i vår dokumentation av robotmetataggar för utvecklare. Det krävs att webbplatsens sidor genomsöks och bearbetas på nytt för att dessa ska fungera.

Fråga: Hur optimerar jag längden på förhandsgranskningen?

Svar: Google försöker välja förhandsgranskningar som är tillräckligt långa för att hjälpa användare att identifiera sidan de letar efter och samtidigt göra att användaren fortfarande ska vilja besöka sidan. Utgivare kan dock sätta egna begränsningar för hur mycket av innehållet som får förhandsgranskas på Google genom att implementera robotmetataggar. Mer eller mindre förhandsgranskning av innehåll kan visa sig vara optimalt för olika affärsvertikaler och för att locka användare till enskilda webbplatser. I Frankrike måste utgivare av europeiska presspublikationer dessutom ställa in maxlängden på utdragen i metarobottaggar innan deras förhandsgranskningar kan innehålla några utdrag överhuvudtaget.

Fråga: Hur förhindrar jag att vissa delar av innehållet tas med i utdrag?

Svar: Alla utgivare eller webbplatser i världen, oberoende av beteckningen som berörd utgivare av europeiska presspublikationer, kan ställa in utdragsgränser för sina webbplatser med ett HTML-attribut på webbplatsens sidor. Det gör det möjligt för utgivare att inte tillåta val av utdrag från delar av en sida. Du kan läsa mer i vår dokumentation av robotmetataggar för utvecklare. Det krävs att webbplatsens sidor genomsöks och bearbetas på nytt för att dessa förändringar ska fungera.

Fråga: Hur får jag mina sidor att bearbetas på nytt och uppdateras snabbt?

Svar: Att ändra metataggar eller HTML-attribut med syfte att ställa in begränsningar för utdrag är en betydande förändring av hur en sida kan visas av sökmotorer. Det bästa sättet att meddela oss om en sådan förändring är att använda webbplatskartor i XML-format. Ange datumet för den senaste större ändringen av varje webbadress som datum för senaste ändring (lastmod) i XML-filen. Du kan använda metoden HTTP ping för att signalera att webbplatskartan har uppdaterats och är klar för bearbetning. Observera att hastigheten för att bearbeta på nytt beror på många faktorer, inklusive webbplatsens budget för genomsökning

Fråga: Går det att tillhandahålla metataggen utan att varje enskild sida måste bearbetas på nytt?

Svar: Nej. Sidor måste bearbetas på nytt var för sig för att uppdateras i våra sökresultat.

Fråga: Kan jag använda olika utdragsinställningar på webbplatsens sidor?

Svar: Ja. Inställningarna görs för varje sida och behöver inte vara desamma på hela webbplatsen.

Fråga: Påverkar dessa utdragsändringar webbplatsens placering eller rankning i Sök?

Svar: Vi ändrar inte sättet på vilket vi utvärderar sidors relevans i samband med den nya uppmärkningen, men vissa sökfunktioner, som utvalda utdrag, förutsätter att förhandsgranskning av innehåll är tillgängligt. (Det skulle vara mycket svårt att visa ett utdrag om själva utdraget inte tillhandahålls!) I andra sökfunktioner kan vi försöka gruppera sökresultat med begränsad förhandsgranskning för att optimera utrymmet på sidan med sökresultat. Utöver begränsningarna i användargränssnittet tar våra algoritmer för sökrankning inte hänsyn till hur mycket av ditt innehåll som är tillgängligt för förhandsgranskning. Däremot kanske användarna gör det. Tänk på att andelen innehåll som kan förhandsgranskas kan göra sidor mer eller mindre förståeliga och märkbara för användarna på Sök. Det innebär att dessa inställningar kan påverka din hänvisningstrafik. Läs mer om hur Search Console rapporterar om webbplatsens resultat med hjälp av position, klick och exponeringar

Fråga: Indexeras innehåll i block märkta data-nosnippet fortfarande?

Svar: Ja. Metoderna som förhindrar text från att visas i ett utdrag förhindrar inte att innehållet indexeras. Det är bara vad som visas i utdraget från sökresultaten som begränsas.

Fråga: Jag föredrar att ni inte visar mina sidor alls. Hur gör jag då?

Svar: Du kan blockera enskilda sidor från att visas i sökningen med hjälp av robotmetataggen noindex. När metataggen har bearbetats förhindrar den hela sidan från att visas i sökresultaten. Observera att vi bara kan se denna metatagg om robots.txt-filen inte blockerar genomsökning av sidan.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?