Eurooppalaisten media-alan julkaisijoiden usein kysytyt kysymykset

Google auttaa ihmisiä löytämään olennaista ja monipuolista sisältöä sekä julkaisijoita tavoittamaan lukijoita. Google analysoi satoja miljardeja verkkosivuja ja näyttää käyttäjille relevantteja hakutuloksia, jotta he voivat löytää etsimänsä sisällön esimerkiksi omalta sivustoltasi tai muilta vastaavilta.

Jotta ihmisten olisi helpompi ymmärtää, miksi Google tarjoaa juuri tiettyjä hakutuloksia, kunkin linkitetyn verkkosivun sisällöstä näytetään lyhyt esikatselu (yleensä lyhyt tekstinäyte eli katkelma sekä pikkukuva). Kokeilujen perusteella esikatselut auttavat ihmisiä löytämään nopeasti sivuston, jolla on heidän etsimäänsä sisältöä. Ranskan uuden tekijänoikeuslain vuoksi Google muuttaa tapaa, jolla se näyttää hakutuloksia eurooppalaisista media-alan julkaisuista kyseisessä maassa oleville käyttäjille. Tarkemmin sanottuna Google ei enää näytä Ranskassa katkelmia ja pikkukuvia näiden julkaisujen osalta, elleivät Ranskassa sisältöä näyttävät julkaisijat ole erikseen ilmoittaneet, kuinka paljon sisältöä he haluavat hakutuloksissa näkyvän.

Tähän artikkeliin on koottu kysymyksiä näistä uusista rajoituksista erityisesti tällaisten sivustojen julkaisijoita varten.

K: Mihin julkaisijoihin uusi tekijänoikeuslaki vaikuttaa?

V: Laissa ei ilmoiteta, mihin julkaisuihin se vaikuttaa, joten Google on luonut alustavan luettelon eurooppalaisiksi media-alan julkaisuiksi luokiteltavista julkaisuista. Julkaisijat voivat tarkistaa oman tilansa Google Search Consolesta. Julkaisija voi lisätä omaisuutensa luetteloon Google Search Consolessa, jos sen kuuluisi julkaisijan mielestä olla mukana. Samoin julkaisija voi poistaa omaisuutensa luettelosta kokiessaan, että julkaisu on lisätty luetteloon virheellisesti.

K: Vaikuttaako tämä verkkosivustooni?

V: Google ilmoittaa tietoja sivustosi tilasta eurooppalaisena media-alan julkaisuna Google Search Consolen asetuksella, joka näyttää sivuston nykyisen tilan.

K: Sivustoni on määritelty virheellisesti. Miten voin ilmoittaa asiasta?

V: Google ilmoittaa tietoja sivustosi tilasta eurooppalaisena media-alan julkaisuna Google Search Consolen asetuksella, joka näyttää sivuston nykyisen tilan. Search Consolessa vahvistetut omistajat voivat muuttaa sivuston tilaa. Lue lisää omistajuuden vahvistamisesta. Jos et ole varma, kuka on vahvistanut sivustosi omistajuuden, sinun on ensin vahvistettava verkkosivusto (omistajia voi olla useita) ja sitten tarkistettava Search Consolen luettelo vahvistetuista omistajista. Muut vahvistetut omistajat saavat ilmoituksen, jos asetusta muutetaan.

K: Sivustoni oli määritetty virheellisesti, ja korjasin sen. Kuinka kauan kestää, ennen kuin muutokset näkyvät Haussa?\

V: Eurooppalaisen media-alan julkaisun tila käsitellään uudelleen muutaman päivän kuluessa. Muutokset vaikuttavat koko sivustoon, eivätkä ne edellytä yksittäisten URL-osoitteiden uudelleenindeksointia tai uudelleenkäsittelyä. 

K: Mihin tämä määrittely vaikuttaa?

V: Ranskan tekijänoikeuslakien muutosten vuoksi Google Haku ei näytä Ranskassa tekstikatkelmia tai pikkukuvia eurooppalaisten media-alan julkaisujen osalta, ellei verkkosivustolla ole otettu käyttöön hakutuloksen esikatselun sallivia sisällönkuvauskenttiä.

K: Miten voin näyttää sivuistani pidemmän tai lyhyemmän katkelman?

V: Mikä tahansa julkaisija tai verkkosivusto voi hallita sivustojensa katkelmia useilla eri menetelmillä riippumatta siitä, onko se määritelty eurooppalaiseksi media-alan julkaisuksi. Julkaisijat voivat poistaa katkelmat kokonaan, määrittää sivuille katkelmien enimmäispituuden ja pikkukuvien enimmäiskoon tai piilottaa sivun osia katkelmista. Voit lukea lisää robots-sisällönkuvauskenttiä koskevasta kehittäjädokumentaatiosta. Näiden käyttöönotto edellyttää sivuston sivujen uudelleenindeksointia ja uudelleenkäsittelyä.

K: Miten voin optimoida esikatselun pituuden?

V: Google pyrkii valitsemaan tarpeeksi pitkiä esikatseluja, jotta käyttäjien on helppo löytää etsimänsä sivu menettämättä kuitenkaan kiinnostustaan sivulla vierailua kohtaan. Julkaisijat voivat myös itse rajoittaa Googlessa näkyvän esikatselusisällön määrää robots-sisällönkuvauskentillä. Yksittäiset sivustot ja tietyllä alalla toimivat yritykset voivat havaita, että suurempi tai pienempi esikatselusisällön määrä houkuttelee käyttäjiä parhaiten sivustolle. Lisäksi Ranskassa toimivien eurooppalaisten media-alan julkaisijoiden on asetettava katkelmien enimmäispituus robots-sisällönkuvauskentillä ennen kuin esikatseluissa voi näkyä katkelmia.

K: Miten voin estää sisällön tiettyjä osia näkymästä katkelmissa?

V: Mikä tahansa julkaisija tai verkkosivusto voi asettaa sivuilleen katkelmarajoja HTML-määritteillä riippumatta siitä, onko se määritelty eurooppalaiseksi media-alan julkaisuksi. Tämän avulla julkaisijat voivat estää katkelmien valinnan tietystä sivun osasta. Voit lukea lisää robots-sisällönkuvauskenttiä koskevasta kehittäjädokumentaatiosta. Näiden muutosten käyttöönotto edellyttää sivuston sivujen uudelleenindeksointia ja uudelleenkäsittelyä.

K: Miten saan sivuni nopeasti käsiteltyä uudelleen ja päivitettyä?

V: Katkelmarajoitusten määrittäminen sisällönkuvauskenttiä ja HTML-määritteitä muuttamalla vaikuttaa merkittävästi sivun näkymiseen hakukoneissa. Paras tapa ilmoittaa asiasta meille on XML-sivustokarttatiedostoilla. Määritä XML-tiedostossa viimeiseksi muokkauspäiväksi (lastmod) kunkin URL-osoitteen viimeisimmän merkittävän muutoksen päivämäärä. Voit kertoa HTTP-ping-menetelmällä, että sivustokartta on päivitetty ja valmis käsiteltäväksi. Uudelleenkäsittelyn nopeus riippuu monista tekijöistä, kuten sivuston indeksointibudjetista

K: Onko mahdollista käyttää sisällönkuvauskenttää ilman sivukohtaista uudelleenkäsittelyä?

V: Ei. Sivut on käsiteltävä uudelleen yksitellen, jotta ne voidaan päivittää hakutuloksiin.

K: Voinko käyttää eri katkelma-asetuksia sivustoni eri sivuilla?

V: Kyllä. Asetukset määritellään sivukohtaisesti, eikä niiden tarvitse olla samat koko sivustolla.

K: Vaikuttavatko katkelmat sivustoni asemaan/sijoitukseen Haussa?

V: Tapa, jolla arvioimme sivun relevanssia, ei muutu muuten kuin uuden merkintätavan osalta. Jotkin Haun ominaisuudet (kuten hakutulosyhteenvedot) kuitenkin riippuvat esikatselusisällön saatavuudesta. (Katkelman näyttäminen on hankalaa, jos sitä ei ole lisätty.) Tietyt Haun ominaisuudet voivat pyrkiä optimoimaan hakutulossivun tilan keräämällä yhteen hakutuloksia, joiden esikatselua on rajoitettu. Käyttöliittymärajoituksia lukuun ottamatta hakutulossijoituksiin liittyvät algoritmimme eivät huomioi sitä, kuinka suuri osa sisällöstäsi on esikatseltavissa. Käyttäjiä tämä voi kuitenkin kiinnostaa. Muista, että esikatseltavan sisällön määrän vaihtelu voi tehdä sivuista helpommin tai vaikeammin ymmärrettäviä ja löydettäviä Haussa. Tämän seurauksena kyseiset asetukset voivat vaikuttaa Haun viittausliikenteeseen. Lue lisää siitä, miten Search Console raportoi sivustosi kehityksestä sijoitusten, klikkausten ja näyttökertojen perusteella

K: Lisätäänkö data-nosnippet-estoja käyttävä sisältö hakemistoon?

V: Kyllä. Tekstin estäminen katkelmasta millä tahansa menetelmällä ei estä kyseisen tekstin lisäämistä hakemistoon. Nämä menetelmät vain rajoittavat sisällön näkymistä hakutuloskatkelmassa.

K: En haluaisi näyttää sivujani lainkaan, miten se onnistuu?

V: Voit estää yksittäisten sivujen näkymisen Haussa robots-tiedoston noindex-sisällönkuvauskentällä. Tämä sisällönkuvauskenttä estää käsittelyn jälkeen koko sivun näkymisen Haussa. Huomaa, että tämän sisällönkuvauskentän näkyminen edellyttää sitä, että sivun indeksointia ei ole estetty robots.txt-tiedostolla.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?