Koppeling

Je Search Console-property koppelen aan een andere Google-service

Bekijk of beheer koppelingen voor al je property's op de instellingenpagina voor koppelingen.

 

De instellingenpagina voor koppelingen openen

Over koppelingen

Een koppeling is een relatie tussen een Search Console-property en een andere entiteit of property in een andere Google-service, bijvoorbeeld tussen een Search Console-property en een Google Analytics-property, of een Chrome Web Store-account. Meestal vraagt de eigenaar van de andere entiteit een Search Console-koppeling aan bij de eigenaar van de Search Console-property.

Het effect van een koppeling is afhankelijk van het koppelingstype. Bij een Google Analytics-koppeling worden bijvoorbeeld je Search Console-prestatiegegevens gedeeld met de gekoppelde Google Analytics-property. Via een koppeling met een Android Play Store-app wordt app-indexering mogelijk gemaakt (wanneer Google Zoeken deep links naar de gekoppelde app laat zien).

Lees over koppelingen in de productdocumentatie voor meer informatie over alle voordelen van koppelingen.

Typen koppelingen

De volgende items kunnen aan een Search Console-property worden gekoppeld:

 • Google Analytics-property
 • Chrome Web Store-account
 • Android Play Store-app
 • Google Ads-account
 • Actions-consoleproject voor de Google Assistent

Bekijk de Help-pagina voor het maken van een koppeling in de andere service om te zien wat er gebeurt als een koppeling wordt gemaakt.

Koppelingsproces

Alle koppelingsverzoeken, behalve die voor Google Analytics zoals hieronder vermeld, moeten worden uitgevoerd in het product dat een koppeling met je site aanvraagt. Dit is wat er gebeurt:
 1. Een property-eigenaar in een andere Google-service vraagt een koppeling met je site aan. Het verzoek wordt ingediend via de productinterface voor die service.
 2. Search Console stuurt een melding met het verzoek naar alle property-eigenaren van de bijbehorende Search Console-property.
 3. De eigenaar van de Search Console-property krijgt de melding en keurt het verzoek goed of af op de instellingenpagina voor koppelingen in Search Console (als de aanvrager en goedkeurder hetzelfde Google-account zijn, wordt het verzoek automatisch en zonder melding goedgekeurd).

Eén Search Console-property kan aan meerdere andere entiteiten worden gekoppeld (example.com kan bijvoorbeeld aan zowel een Google Analytics-property als een Android-app worden gekoppeld).

Je koppelingen bekijken

Als je je bestaande en aangevraagde koppelingen wilt bekijken, open je de instellingenpagina voor koppelingen (Instellingen Instellingen> Koppelingen).

Search Console toont geen geschiedenis van afgewezen of verwijderde koppelingen.

Een koppeling aanvragen

Je kunt een koppeling met een Google Analytics-property of met een andere service aanvragen.

Een Google Analytics-property kan maar aan één Search Console-property tegelijk worden gekoppeld en omgekeerd. Als je een eerder gemaakte Analytics-koppeling niet meer ziet, heb jij of heeft een andere site-eigenaar de koppeling verwijderd of is de koppeling overschreven door een andere.

Een Google Analytics-koppeling aanvragen

Je kunt je Google Analytics-property aan je Search Console-property koppelen om Google Analytics-gegevens in Search Console Insights en Search Console-gegevens in Google Analytics te bekijken.

Als je je property wilt koppelen, open je de pagina met koppelingen voor je Search Console-property. Klik op Koppelen en volg de instructies in het dialoogvenster. Als je je Google Analytics-gegevens in Search Console Insights wilt bekijken, moet je een Google Analytics-weergave kiezen voor de koppeling. Je kunt een weergave kiezen als je de koppeling maakt of deze later wijzigen door te klikken op Aanvullende acties Icoon Meer instellingen > Selecteer een andere weergave. De geselecteerde weergave is alleen van invloed op de gegevens die je ziet in Search Console Insights en niet op de gegevens in Google Analytics.

Als je een koppeling tussen Search Console en Google Analytics wilt maken, moet je eigenaar van de Search Console-property zijn en bewerkingsrechten hebben voor de Google Analytics-property.

Search Console-gegevens die vanuit Search Console worden geëxporteerd naar je gekoppelde Google Analytics-property, vallen onder de Servicevoorwaarden van Google Analytics. Gegevens die vanuit je Google Analytics-property worden geëxporteerd naar je gekoppelde Search Console-property, vallen onder de Servicevoorwaarden van Search Console.

Als je een Search Console-property aan een Google Analytics-property koppelt, worden Search Console-gegevens standaard aangezet voor alle rapportageweergaven die aan die property zijn gekoppeld. Als gevolg daarvan kan iedereen met toegang tot die Google Analytics-property of een van de bijbehorende weergaven de Search Console-gegevens voor die site bekijken. Als een Google Analytics-beheerder bijvoorbeeld een gebruiker toevoegt aan een profiel of weergave, kan die gebruiker de Search Console-gegevens bekijken in rapporten voor zoekoptimalisatie.

Google Analytics-accountbeheerders kunnen hun Analytics-property van het ene Analytics-account naar het andere verplaatsen. De koppeling met Search Console-property's blijft bestaan als onderdeel van de verplaatsing. Na de verplaatsing kunnen gebruikers van het nieuwe Analytics-account gegevens van de gekoppelde Search Console-property bekijken zonder melding in Search Console. Meer informatie

Koppeling via een andere service aanvragen

Alle andere services dan Google Analytics gebruiken de beheerconsole van hun eigen product om een koppeling met een Search Console-property aan te vragen.

Een koppelingsverzoek goedkeuren of weigeren

Als je een koppelingsverzoek hebt ontvangen, moet je bepalen of dit een account is dat je aan je site wilt koppelen. Bekijk de rechten die bij een koppeling aan de andere service worden verleend. Als je de koppeling wilt goedkeuren, klik je naast het verzoek in de tabel 'Verzoeken in behandeling' op Goedkeuren. Zo niet, klik dan op Weigeren. Goedkeuringsverzoeken die niet zijn goedgekeurd of geweigerd, blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar in de tabel Verzoeken in behandeling.

Een koppeling verwijderen

Je kunt altijd elk koppelingstype voor je property verwijderen.
Zo verwijder je een koppeling in Search Console:
 1. Je moet een eigenaar van de Search Console-property zijn.
 2. Open de instellingenpagina voor koppelingen in Search Console.
 3. Ga in de tabel naar de koppeling die je wilt verwijderen.
 4. Selecteer het icoon Meer instellingen Icoon Meer instellingen en klik op Koppeling verwijderen.

Als je een Search Console-koppeling in de andere service wilt verwijderen, gebruik je de beheerconsole van het andere product. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop je een koppeling aanvraagt.

Over de instellingenpagina voor koppelingen

Op de instellingenpagina voor koppelingen worden de actieve en in behandeling zijnde koppelingen voor al je sites weergegeven. Actieve koppelingen zijn goedgekeurd door jou of een andere eigenaar van de Search Console-property. Verzoeken in behandeling zijn koppelingsverzoeken die nog niet door een eigenaar van de Search Console-property zijn goedgekeurd of geweigerd. Als een koppeling wordt verwijderd, gaat de bijbehorende geschiedenis verloren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false