Přidružení

Přidružení služby v Search Console k jiné službě Google

Přidružení všech služeb můžete zobrazit a spravovat na stránce Nastavení přidružení.

 

Otevřít stránku Nastavení přidružení

Informace o přidružení

Přidružení je propojení mezi službou v Search Console a jiným subjektem nebo službou poskytovanou v rámci jiné služby Google: například mezi službou v Search Console a v Google Analytics nebo účtem Internetového obchodu Chrome. O přidružení ke službě v Search Console obvykle vlastníka služby v Search Console žádá vlastník druhé entity.

Důsledek přidružení závisí na typu přidružení. Například při přidružení ke Google Analytics budou vaše údaje o výkonu sdíleny s přidruženým účtem Google Analytics. Přidružení k aplikaci pro Android v Obchodě Play zase umožní indexování aplikací (zobrazování přímých odkazů do přidružené aplikace ve Vyhledávání Google).

Informace o všech výhodách přidružení jednotlivých služeb najdete v dokumentaci příslušných služeb.

Typy přidružení

Ke službě v Search Console lze přidružit následující položky:

 • službu v Google Analytics,
 • účet Internetového obchodu Chrome,
 • aplikace Obchod Play pro Android,
 • účet Google Ads,
 • projekt konzole Actions pro Asistenta Google.

Pokud chcete zjistit, co se stane po vytvoření přidružení, podívejte se na stránku nápovědy k přidružení v jiné službě.

Postup přidružení

S výjimkou služby Google Analytics (jak je uvedeno níže) musí být všechny žádosti o přidružení odeslány ze služby, která žádá o přidružení k vašemu webu. Průběh:
 1. Vlastník služby v jiné službě Google požádá o přidružení k vašemu webu. Žádost se odesílá prostřednictvím rozhraní příslušné služby.
 2. Search Console odešle oznámení o žádosti všem vlastníkům příslušné služby v Search Console.
 3. Vlastník služby v Search Console obdrží oznámení a na stránce Nastavení přidružení ve službě Search Console žádost schválí nebo zamítne. (Pokud je žadatelem i schvalovatelem stejný účet Google, žádost je schválena automaticky bez předchozího oznámení.)

K jedné službě v Search Console lze přidružit několik dalších subjektů (například web example.com by bylo možné přidružit ke službě v Google Analytics i k aplikaci pro Android).

Zobrazení přidružení

Pokud chcete zobrazit existující a požadovaná přidružení, otevřete stránku Nastavení přidružení (Nastavení Nastavení> Přidružení).

V Search Console se nezobrazuje historie zamítnutých nebo odstraněných přidružení.

Žádost o přidružení

Můžete požádat o přidružení ke službě v Google Analytics nebo k jiné službě.

Každá služba v Google Analytics může být v jednu chvíli přidružena pouze k jedné službě v Search Console a naopak. Pokud již dříve vytvořené přidružení k Analytics nevidíte, znamená to, že jste ho buď vy sami, nebo jiný vlastník stránek buď odstranili, nebo přepsali jiným.

Požádání o přidružení ke Google Analytics

Se službou v Search Console můžete propojit službu v Google Analytics, abyste si ve Statistikách Search Console mohli prohlížet data z Google Analytics a naopak.

Pokud svou službu chcete přidružit, otevřete stránku přidružení služby v Search Console, klikněte na Přidružit a poté postupujte podle pokynů v dialogovém okně. Aby ve Statistikách Search Console byla k dispozici data z Google Analytics, je pro přidružení nutné zvolit výběr dat v Google Analytics. Výběr dat lze zvolit při vytváření přidružení a později ho lze změnit kliknutím na Další akce Ikona dalších nastavení> Zvolit jiný výběr dat. Zvolený výběr dat má vliv pouze na data zobrazená ve Statistikách Search Console. Na data zobrazená v Google Analytics vliv nemá.

Pokud chcete vytvořit propojení mezi Search Console a Google Analytics, musíte být vlastníkem služby v Search Console a mít oprávnění k úpravám příslušné služby v Google Analytics.

Veškerá data exportovaná ze Search Console do přidružené služby v Google Analytics budou podléhat smluvním podmínkám služby Google Analytics. Veškerá data exportovaná ze služby v Google Analytics do propojené služby v Search Console zároveň budou podléhat smluvním podmínkám služby Search Console .

Když službu v Search Console přidružíte ke službě v Google Analytics, data ze Search Console budou ve výchozím nastavení k dispozici ve všech výběrech dat pro přehledy přidružených k dané službě. Data ze služby Search Console pro daný web si tak bude moci prohlížet každý, kdo má přístup k příslušné službě v Google Analytics nebo k některému z jejích výběrů dat. Pokud například administrátor v Google Analytics ke službě nebo výběru dat přidá dalšího uživatele, tento uživatel bude moci data služby Search Console zobrazit v přehledech Optimalizace pro vyhledávače.

Správci účtů Google Analytics mohou služby v rámci Analytics přesouvat mezi účty. Přidružené služby v Search Console si při přesunu zachovají přiřazení. Po přesunu budou uživatelé nového účtu Analytics moci zobrazit data přidružené služby v Search Console, aniž by se o tom v Search Console zobrazilo oznámení. Další informace

Odeslání žádosti o přidružení k jiné službě

Všechny služby kromě Google Analytics odesílají žádost o přidružení ke službě v Search Console prostřednictvím vlastní konzole pro správu příslušné služby.

Schválení nebo zamítnutí žádosti o přidružení

Pokud jste obdrželi žádost o přidružení, rozhodněte se, zda se jedná o účet, který ke svému webu chcete přidružit. Zkontrolujte oprávnění, která budou v rámci přidružení udělena druhé službě. Pokud přidružení chcete nastavit, vedle žádosti v tabulce Nevyřízené žádosti klikněte na Schválit. V opačném případě klikněte na Odmítnout. Žádosti o schválení, které nebyly schváleny ani zamítnuty, zůstanou v tabulce Nevyřízené žádosti aktivní po neomezenou dobu.

Odstranění přidružení

Libovolný typ přidružení můžete u služby kdykoli smazat.
Postup smazání přidružení ve službě Search Console:
 1. Musíte být vlastníkem služby v Search Console.
 2. Ve službě Search Console otevřete stránku Nastavení přidružení.
 3. V tabulce najděte přidružení, které chcete smazat.
 4. Vyberte ikonu dalších nastavení Ikona dalších nastavení a klikněte na Odstranit přidružení.

Pokud přidružení k Search Console chcete smazat v jiné službě, použijte v dané službě konzoli pro správu podobně, jako kdybyste žádali o přidružení.

Stránka Nastavení přidružení

Stránka Nastavení přidružení zobrazuje aktivní a nevyřízená přidružení u všech vašich webů. Aktivní přidružení jsou ta, která jste schválili buď vy, nebo vlastník jiné služby v Search Console. Nevyřízené žádosti jsou žádosti o přidružení, které vlastník služby v Search Console zatím neschválil ani nezamítl. Po odstranění přidružení bude jeho historie ztracena.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false