Přidružení

Přidružení služby (vašeho webu nebo aplikace) v Search Console k jiné službě Google

Přidružení všech služeb můžete zobrazit a spravovat v rámci nastavení Přidružení.

 

Otevřít stránku Přidružení

Informace o přidružení

Přidružení je propojení mezi službou v Search Console a subjektem nebo službou v jiné službě Google. Služba v Search Console může být například přidružena ke službě v Google Analytics, aby bylo možné data z obou služeb sloučit a zobrazit ve Statistikách Search Console.

Důsledky přidružení závisí na typu položky, která je ke službě v Search Console přidružena. Například při přidružení ke Google Analytics budou vaše údaje o výkonu sdíleny s přidruženým účtem Google Analytics. Přidružení k aplikaci pro Android v Obchodě Play zase umožní indexování aplikací (zobrazování přímých odkazů do přidružené aplikace ve Vyhledávání Google).

O přidružení musí požádat uživatel v jiné službě Google, například v Google Analytics nebo v Internetovém obchodu Chrome. Žádost se odešle vlastníkům služby v Search Console, kteří ji mohou schválit nebo zamítnout. Pomocí Search Console můžete žádosti o přidružení přijmout nebo odmítnout a zobrazit a smazat stávající přidružení. Jedinou výjimkou je služba Google Analytics, u které lze o přidružení požádat jak v Google Analytics, tak v Search Console.

Příklad: Přečtěte si, jak požádat o propojení mezi účtem Google Ads a službou v Search Console. (Přidružení se v dokumentaci Google Ads nazývá „propojení“).

K jedné službě v Search Console lze přidružit několik dalších subjektů (například web example.com by bylo možné přidružit ke službě v Google Analytics i k aplikaci pro Android).

Informace o všech výhodách přidružení a o tom, jak požádat o přidružení ke službě v Search Console, najdete v dokumentaci příslušných služeb.

Položky, které lze přidružit ke službě v Search Console

Ke službě v Search Console lze přidružit následující položky:

 • aplikace Obchod Play pro Android,
 • účet Internetového obchodu Chrome,
 • účet Google Ads,
 • službu v Google Analytics,
 • projekt konzole Actions pro Asistenta Google.
 • účet Google Merchant Center,
 • účet vývojáře v Play Console,
 • Vertex AI Agent Builder.

Pokud chcete zjistit, co se stane po vytvoření přidružení, podívejte se na stránku nápovědy k přidružení v jiné službě.

Správa přidružení

Zobrazení přidružení

Pokud chcete zobrazit existující a požadovaná přidružení, otevřete stránku nastavení přidružení (NastaveníNastavení > Přidružení).

V Search Console se nezobrazuje historie zamítnutých nebo odstraněných přidružení.

Žádost o přidružení

Můžete požádat o přidružení ke službě v Google Analytics nebo k jiné službě.

Každá služba v Google Analytics může být v jednu chvíli přidružena pouze k jedné službě v Search Console a naopak. Pokud již dříve vytvořené přidružení k Analytics nevidíte, znamená to, že jste ho buď vy sami, nebo jiný vlastník webu buď odstranili, nebo přepsali jiným.

Požádání o přidružení ke Google Analytics

Se službou v Search Console můžete propojit službu v Google Analytics, abyste si ve Statistikách Search Console mohli prohlížet data z Google Analytics a naopak. Od 1. července 2023 přestanou být ve Statistikách Search Console podporována data Google Analytics UA. Pokud bude služba v Search Console přidružena ke službě v Google Analytics UA i v Google Analytics 4, budou Statistiky Search Console zobrazovat pouze data ze služby v Google Analytics 4.

Pokud svou službu chcete přidružit, otevřete stránku přidružení služby v Search Console, klikněte na Přidružit a poté postupujte podle pokynů v dialogovém okně. K zobrazení dat Google Analytics ve Statistikách Search Console zvolte stream, který nejlépe odpovídá službě v Search Console a zahrnuje stránky vašeho webu, které chcete měřit.

Pokud chcete vytvořit propojení mezi Search Console a Google Analytics, musíte být vlastníkem služby v Search Console a mít oprávnění k úpravám příslušné služby v Google Analytics.

Veškerá data exportovaná ze Search Console do přidružené služby v Google Analytics budou podléhat smluvním podmínkám služby Google Analytics. Veškerá data exportovaná ze služby v Google Analytics do propojené služby v Search Console zároveň budou podléhat smluvním podmínkám služby Search Console .

Když službu v Search Console přidružíte ke službě v Google Analytics, data ze Search Console pro daný web bude moci zobrazit každý, kdo má k dané službě v Google Analytics přístup. Pokud například administrátor v Google Analytics ke službě přidá dalšího uživatele, tento uživatel bude moci data služby Search Console zobrazit v přehledech Optimalizace pro vyhledávače.

Správci účtů Google Analytics mohou služby v rámci Analytics přesouvat mezi účty. Přidružené služby v Search Console si při přesunu zachovají přiřazení. Po přesunu budou uživatelé nového účtu Analytics moci zobrazit data přidružené služby v Search Console, aniž by se o tom v Search Console zobrazilo oznámení. Další informace

Požádání o přidružení k účtu Merchant Center 

Ke službě v Search Console můžete přidružit účet Merchant Center, abyste mohli aktualizovat informace, sledovat stav svých produktů a objevovat příležitosti ke zlepšení viditelnosti na Googlu.

Po přidružení účtů budou všichni uživatelé s přístupem k vaší službě v Search Console moci zobrazit data z vašeho účtu Merchant Center a přidávat nebo aktualizovat informace. 

Účet Merchant Center můžete v Search Console přidružit dvěma způsoby:

 • Přejděte do Nastavení > Přidružení, klikněte na Přidružit a postupujte podle pokynů v dialogovém okně.
 • Přejděte na záznamy na kartě Nákupy, klikněte na Přidružit účet a postupujte podle pokynů v dialogovém okně.
Pokud chcete vytvořit přidružení mezi službami Search Console a Merchant Center, musíte být vlastník služby v Search Console a administrátor účtu Merchant Center.
Služba v Search Console musí být služba na úrovni domény (dílčí cesty nejsou podporovány). Účty Merchant Center s dílčí cestou však ke službě v Search Console přidružit lze (pokud mají stejnou doménu).
Jednu službu v Search Console lze přidružit pouze k jednomu účtu Merchant Center. K jednomu účtu Merchant Center však můžete přidružit několik služeb v Search Console.

Odeslání žádosti o přidružení k jiné službě

U všech jiných služeb, než je Google Analytics, je žádost o přidružení potřeba podat z druhé služby. Přečtěte si pokyny k odeslání žádosti o přidružení v dokumentaci příslušné služby (hledejte výraz „Search Console“).

Schválení nebo zamítnutí žádosti o přidružení

Pokud jste obdrželi žádost o přidružení, rozhodněte se, zda se jedná o účet, který ke svému webu chcete přidružit. Zkontrolujte oprávnění, která budou v rámci přidružení udělena druhé službě. Pokud přidružení chcete nastavit, vedle žádosti v tabulce Nevyřízené žádosti klikněte na Schválit. V opačném případě klikněte na Odmítnout. Žádosti o schválení, které nebyly schváleny ani zamítnuty, zůstanou v tabulce Nevyřízené žádosti aktivní po neomezenou dobu.
Odstranění přidružení
Libovolný typ přidružení můžete u služby kdykoli smazat.
Postup smazání přidružení ve službě Search Console:
 1. Musíte být vlastníkem služby v Search Console.
 2. Ve službě Search Console otevřete stránku Přidružení.
 3. V tabulce najděte přidružení, které chcete smazat.
 4. Vyberte ikonu dalších nastavení Ikona dalších nastavení a klikněte na Odstranit přidružení.

Pokud přidružení k Search Console chcete smazat v jiné službě, použijte v ní konzoli pro správu podobně, jako kdybyste žádali o přidružení.

Stránka Přidružení

Stránka Přidružení, kterou najdete v části Nastavení, zobrazuje aktivní a nevyřízená přidružení u všech vašich webů. Aktivní přidružení jsou ta, která jste schválili buď vy, nebo vlastník jiné služby v Search Console. Nevyřízené žádosti jsou žádosti o přidružení, které vlastník služby v Search Console zatím neschválil ani nezamítl. Po odstranění přidružení jeho historie zmizí.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka