Inställningen presspublikation

Ange om din webbplats är en presspublikation enligt den franska kompletterande lagstiftningen om upphovsrätt som införlivar direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter från 2019 (Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse). Inställningen påverkar visningen av textutdrag och miniatyrer från din egendom i Frankrike.

Visa eller redigera beteckningen

Vilka konsekvenser får beteckningen?

Om en egendom har betecknats som presspublikation i webbplatsinställningarna visas inga textutdrag eller miniatyrer i sökresultaten på Google – t.ex. vid webbsökning eller i Förslag – för denna webbplats när användare i Frankrike söker efter den, såvida inte webbplatsinställningen har åsidosatts för den sida som resultatet avser med ett direktiv som max-snippet eller max-image-preview.

Som standard visas en presspublikation så här på Google Sök:

Sökresultat utan utdrag: Det finns ingen information om den här sidan

Påverkas rankningen av den här inställningen?
Vissa funktioner förutsätter att det finns en förhandsgranskning. T.ex. kan inte ett utvalt utdrag visas om det inte finns några utdrag. Med andra funktioner kan ordningen ändras så att resultat som tar upp mindre plats p.g.a. den mindre förhandsgranskningen grupperas. Utöver dessa skillnader i layouten ändrar Google inte rankningen på Sök utifrån statusen som presspublikation. Däremot kan CTR påverkas beroende på vilket slags förhandsgranskning som användarna föredrar.

Så här modifierar eller aktiverar du utdrag, miniatyrer och utökade resultat

Textutdrag och miniatyrer kan hjälpa den som ser din webbplats i sökresultaten genom att ge dem en förhandsgranskning av sidan och få en bättre bild av vilken relevans den har för sökningen. Använd direktiven max-snippet eller max-image-preview om du vill modifiera eller aktivera dessa förhandsgranskningar av text eller bild. Du kan aktivera andra specialfunktioner och utökade resultat genom att använda strukturerad data.

Vilka sidor påverkas av beteckningen?

Beteckningen sådan den framgår av egendomsinställningen påverkar alla webbadresser på denna domän eller underdomän utom i följande fall:

Arv

Inställningen ärvs av alla underordnade egendomar. Den överordnade egendomens inställningar kan dock explicit åsidosättas för en underordnad egendom.

Den överordnade egendomens inställningar visas om du öppnar den egendomen i Search Console. Om du inte har åtkomstbehörighet till den överordnade egendomen kan du söka på Google efter sidor på den underordnade webbplatsen och se hur sökresultaten ser ut.

Alternativa webbadresser

Beteckningen som presspublikation enligt definitionen i fransk kompletterande lagstiftning om upphovsrätt påverkar inte alternativa versioner av en sida om den alternativa versionen finns på en annan egendom än den kanoniska versionen. Om sidan för datorer t.ex. finns på example.com/sida och AMP-versionen på exampleamp.com/sida hanteras beteckningen som presspublikation på varje egendom för sig.

Om den alternativa versionen finns på samma egendom eller på en underordnad egendom ärver dock den underordnade egendomen (m.example.com) beteckningen från den överordnade (example.com), om inte beteckningen har åsidosatts explicit för den underordnade egendomen.

Ändra beteckning

Om du vill ändra beteckningen som en presspublikation enligt definitionen i fransk kompletterande lagstiftning om upphovsrätt öppnar du inställningssidan:

  • Om rutan Ärv inställningar har markerats ärvs egendomens inställning från en överordnad egendom. Så här åsidosätter du den ärvda inställningen:
    1. Avmarkera Ärv inställningar.
    2. Markera eller avmarkera egendomsinställningen för den aktuella egendomen.
  • Om rutan Ärv inställningar har markerats markerar eller avmarkerar du egendomsinställningen för den aktuella egendomen. Den inställning du väljer åsidosätter inställningen från överordnade egendomar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
83844
false
false