Ustawienie witryny jako europejskiej publikacji prasowej

Określ, czy Twoja witryna jest europejską publikacją prasową zgodnie z definicją podaną w dyrektywie w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych z 2019 roku oraz w przepisach wykonawczych obowiązujących we Francji. Od października 2019 roku to ustawienie będzie wpływać na wyświetlanie fragmentów tekstu i miniatur z Twojej usługi w tym kraju.

Wyświetl i edytuj oznaczenie

Skutki oznaczenia witryny jako europejskiej publikacji prasowej

Jeśli usługa jest oznaczona w ustawieniach witryny jako europejska publikacja prasowa, wyniki wyszukiwania tej witryny w Google, takie jak wyniki wyszukiwania w internecie lub Polecane, nie zawierają fragmentów tekstu ani miniatur, gdy są wyświetlane użytkownikom we Francji, chyba że strona wyników zastępuje ustawienie witryny dyrektywą taką jak max-snippet lub max-image-preview.

Domyślny wynik wyszukiwania europejskiej publikacji prasowej w wyszukiwarce Google wygląda mniej więcej tak:

Wynik wyszukiwania z brakującym fragmentem: Brak informacji o tej stronie

Czy to ustawienie wpływa na pozycję witryny w rankingu?
Niektóre funkcje zależą od dostępności treści podglądu – na przykład do wyświetlenia fragmentu z odpowiedzią niezbędny jest fragment tekstu.  Inne funkcje mogą zmienić kolejność wyników, by pogrupować wyniki, które mają mniejszy podgląd i dzięki temu zajmują mniej miejsca.  Sposób wyświetlania wyników to jedyna przyczyna wprowadzanych przez nas zmian. Google nie wprowadza zmian w rankingu wyszukiwania związanych ze statusem europejskiej publikacji prasowej. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na preferencje użytkownika dotyczące sposobu wyświetlania podglądu zmieni się CTR.

Włączanie fragmentów, miniatur i wyników z elementami rozszerzonymi

Dzięki fragmentom i miniaturom osoby, które natrafią na Twój wynik, mogą zobaczyć podgląd Twojej strony i lepiej zrozumieć, co łączy ją z szukanym hasłem. Aby włączyć podgląd tekstu lub obrazu, użyj dyrektywy max-snippet lub max-image-preview. Inne specjalne funkcje i wyniki z elementami rozszerzonymi możesz włączyć, korzystając z uporządkowanych danych.

Na jakie strony ma wpływ oznaczenie witryny jako europejskiej publikacji prasowej

Oznaczenie określone w ustawieniu usługi ma wpływ na wszystkie adresy URL w tej samej domenie lub subdomenie, chyba że:

Dziedziczenie

To ustawienie dziedziczą wszystkie usługi podrzędne. Usługa podrzędna może jednak jednoznacznie zastąpić ustawienia swojej usługi nadrzędnej.

Ustawienia usługi nadrzędnej możesz wyświetlić, otwierając ją w Search Console. Jeśli nie masz dostępu do usługi nadrzędnej, możesz przeprowadzić w Google wyszukiwanie stron witryny podrzędnej, by zobaczyć, jak wyglądają wyniki.

Alternatywne adresy URL

Jeśli alternatywna wersja znajduje się w innej usłudze niż wersja kanoniczna, oznaczenie witryny jako europejskiej publikacji prasowej nie ma wpływu na alternatywne wersje strony. Jeśli na przykład strona na komputery znajduje się pod adresem example.com/strona, a wersja AMP pod adresem exampleamp.com/strona, ustawieniem statusu europejskiej publikacji prasowej dla każdego adresu URL zarządza jego usługa.

Jeśli jednak alternatywna wersja znajduje się w tej samej usłudze lub jej usłudze podrzędnej, usługa podrzędna (m.example.com) dziedziczy po usłudze nadrzędnej (example.com), chyba że jednoznacznie zastępuje ustawienia usługi nadrzędnej.

Zmiana oznaczenia

Aby zmienić oznaczenie witryny jako europejskiej publikacji prasowej, otwórz stronę ustawień:

  • Jeśli jest zaznaczone pole „Dziedziczenie ustawień”, ustawienie tej usługi jest dziedziczone z usługi nadrzędnej. Aby zastąpić odziedziczone ustawienie:
    1. Odznacz pole Dziedziczenie ustawień.
    2. Zaznacz lub odznacz ustawienie właściwości dla tej usługi.
  • Jeśli pole „Dziedziczenie ustawień” nie jest zaznaczone, zaznacz lub odznacz ustawienie właściwości dla tej usługi. Wybranym ustawieniem zostanie zastąpione ustawienie z dowolnej usługi nadrzędnej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?