Ustawienia publikacji prasowej

Określ, czy Twoja witryna jest „publikacją prasową” zgodnie z wymogami francuskiego dodatkowego prawa autorskiego, na mocy którego wdrażana jest dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych z 2019 roku (Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse). To ustawienie wpływa na możliwość wyświetlania krótkich opisów tekstowych i miniatur z Twojej usługi we Francji.

Wyświetl i edytuj oznaczenie

Skutki oznaczenia witryny jako europejskiej publikacji prasowej

Jeśli usługa jest oznaczona w ustawieniach witryny jako „publikacja prasowa”, wyniki wyszukiwania tej witryny w Google, takie jak wyniki wyszukiwania w internecie lub karty Discover, nie będą zawierać fragmentów tekstu ani miniatur, gdy będą wyświetlane użytkownikom we Francji, chyba że strona wyników zastąpi ustawienie witryny dyrektywą taką jak max-snippet lub max-image-preview.

Domyślny wynik wyszukiwania „publikacji prasowej” w wyszukiwarce Google wygląda mniej więcej tak:

Wynik wyszukiwania z brakującym fragmentem: Brak informacji o tej stronie

Czy to ustawienie wpływa na pozycję witryny w rankingu?
Niektóre funkcje zależą od dostępności treści do podglądu – na przykład do wyświetlenia fragmentu z odpowiedzią niezbędny jest fragment strony. Inne funkcje mogą zmienić kolejność wyników, aby pogrupować wyniki, które udostępniają mniejszy podgląd i dzięki temu zajmują mniej miejsca. Status „publikacji prasowej” wpływa tylko na sposób wyświetlania wyników. Google nie wprowadza żadnych związanych z tym zmian w rankingu wyszukiwania. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na preferencje użytkownika dotyczące sposobu wyświetlania podglądu zmieni się CTR.

Edytowanie i włączanie fragmentów, miniatur i wyników z elementami rozszerzonymi

Dzięki fragmentom i miniaturom osoby, które natrafią na Twój wynik, mogą zobaczyć podgląd Twojej strony i lepiej zrozumieć, co łączy ją z szukanym hasłem. Aby edytować lub włączyć podgląd tekstu bądź obrazu, użyj dyrektywy max-snippet lub max-image-preview. Inne specjalne funkcje i wyniki z elementami rozszerzonymi możesz włączyć, korzystając z uporządkowanych danych.

Na jakie strony ma wpływ oznaczenie witryny jako europejskiej publikacji prasowej

Oznaczenie określone w ustawieniu usługi ma wpływ na wszystkie adresy URL w tej samej domenie lub subdomenie, chyba że:

Dziedziczenie

To ustawienie dziedziczą wszystkie usługi podrzędne. Usługa podrzędna może jednak jednoznacznie zastąpić ustawienia swojej usługi nadrzędnej.

Ustawienia usługi nadrzędnej możesz wyświetlić, otwierając ją w Search Console. Jeśli nie masz dostępu do usługi nadrzędnej, możesz przeprowadzić w Google wyszukiwanie stron witryny podrzędnej, by zobaczyć, jak wyglądają wyniki.

Alternatywne adresy URL

Jeśli alternatywna wersja znajduje się w innej usłudze niż wersja kanoniczna, oznaczenie witryny jako „publikacji prasowej” zgodnie z wymogami francuskiego dodatkowego prawa autorskiego nie ma wpływu na alternatywne wersje strony. Jeśli na przykład strona na komputery znajduje się pod adresem example.com/strona, a wersja AMP pod adresem exampleamp.com/strona, ustawieniem statusu „publikacji prasowej” każdego adresu URL osobno zarządza jego usługa.

Jeśli jednak alternatywna wersja znajduje się w tej samej usłudze lub jej usłudze podrzędnej, usługa podrzędna (m.example.com) dziedziczy ustawienia po usłudze nadrzędnej (example.com), chyba że jednoznacznie zastępuje ustawienia usługi nadrzędnej.

Zmiana oznaczenia

Aby zmienić oznaczenie witryny jako europejskiej publikacji prasowej zgodnie z wymogami francuskiego dodatkowego prawa autorskiego, otwórz stronę ustawień:

  • Jeśli jest zaznaczone pole „Dziedziczenie ustawień”, ustawienie tej usługi jest dziedziczone z usługi nadrzędnej. Aby zastąpić odziedziczone ustawienie:
    1. Odznacz pole Dziedziczenie ustawień.
    2. Zaznacz lub odznacz ustawienie właściwości tej usługi.
  • Jeśli pole „Dziedziczenie ustawień” nie jest zaznaczone, zaznacz lub odznacz ustawienie właściwości tej usługi. Wybranym ustawieniem zostanie zastąpione ustawienie z dowolnej usługi nadrzędnej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false
false