Lehtijulkaisuasetus

Määritä, onko sivustosi lehtijulkaisu Ranskan täydentävän tekijänoikeuslain (Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse) mukaisesti. Laki säädettiin vuonna 2019 annetun tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Asetus vaikuttaa omaisuutesi tekstikatkelmien ja pikkukuvien näyttämiseen Ranskassa.

Tarkista määrittely tai muokkaa sitä

Määrittelyn vaikutukset

Jos omaisuus on määritetty sen sivustoasetuksissa lehtijulkaisuksi eikä sivustoasetusta kumota tulossivuilla max-snippet- tai max-image-preview-komennolla tai muulla komennolla, sivuston hakutuloksiin Googlessa (esim. Verkkohaussa tai Discoverissa) ei sisällytetä tekstikatkelmia tai pikkukuvia, kun tuloksia näytetään Ranskassa oleville käyttäjille.

Lehtijulkaisun oletustulos näyttää Google Haussa suunnilleen tältä:

Hakutulos, josta puuttuu katkelma: Sivun tietoja ei ole saatavilla

Vaikuttaako tämä asetus sijoitukseeni?
Jotkin ominaisuudet riippuvat siitä, onko esikatseltavaa sisältöä saatavilla. Esimerkiksi hakutulosyhteenvetoa ei voi näyttää tuloksissa, jos katkelmaa ei ole. Toiset ominaisuudet voivat järjestellä tulokset uudelleen niin, että pienemmän esikatselun sisältävät eli vähemmän tilaa vievät tulokset ryhmitellään yhteen. Näiden muotoiluasioiden lisäksi Google ei tee lehtijulkaisuksi luokittelun perusteella muita muutoksia sijoitukseen Haussa. On kuitenkin mahdollista, että havaitset muutoksen klikkausprosentissa, jos käyttäjät pitävät toisesta esikatselutyylistä enemmän kuin toisesta.

Katkelmien, pikkukuvien ja rich-tulosten muokkaaminen ja käyttöönotto

Tekstikatkelmat ja pikkukuvat voivat auttaa tulostasi katsovia henkilöitä näyttämällä sivusi esikatselun ja antamalla paremman käsityksen siitä, miten hyvin sivu vastaa heidän hakuaan. Voit muokata tekstien ja kuvien esikatseluita tai ottaa ne käyttöön max-snippet- tai max-image-preview-komennoilla. Voit ottaa käyttöön muita erityisominaisuuksia ja rich-tuloksia strukturoidun datan avulla.

Mihin sivuihin määrittely vaikuttaa

Omaisuuden asetuksissa näkyvä määrittely vaikuttaa kaikkiin samassa verkkotunnuksessa tai aliverkkotunnuksessa oleviin URL-osoitteisiin, ellei

Periytyminen

Kaikki alatason omaisuudet perivät tämän asetuksen. Alatason omaisuus voi kuitenkin ohittaa sen ylätason omaisuuden asetukset.

Näet ylätason omaisuuden asetukset avaamalla ylätason omaisuuden Search Consolessa. Jos sinulla ei ole ylätason omaisuuden käyttöoikeuksia, voit hakea Googlesta alatason sivuston sivuja tarkistaaksesi tulosten näkymisen.

Vaihtoehtoiset URL-osoitteet

Lehtijulkaisuksi määrittäminen Ranskan täydentävän tekijänoikeuslain mukaisesti ei vaikuta sivun vaihtoehtoisiin versioihin, jos vaihtoehtoinen versio kuuluu eri omaisuuteen kuin ensisijainen versio. Jos esimerkiksi tietokoneversio sijaitsee osoitteessa example.com/page ja AMP-versio osoitteessa exampleamp.com/page, jokaisen URL-osoitteen lehtijulkaisuasetus määritetään erikseen omaisuudessa, johon osoite kuuluu.

Jos vaihtoehtoinen versio kuuluu samaan omaisuuteen tai alatason omaisuuteen, alatason omaisuus (m.example.com) perii asetuksen ylätason omaisuudelta (example.com), ellei alatason omaisuus erikseen ohita ylätason omaisuuden asetusta.

Määrittelyn muuttaminen

Jos haluat muuttaa Ranskan täydentävän tekijänoikeuslain mukaista lehtijulkaisusivustoksi määrittelyä, avaa asetussivu:

  • Jos Peri asetukset ‑valintaruutu on valittuna, omaisuus perii asetukset ylätason omaisuudelta. Perittyjen asetusten ohittaminen:
    1. Poista Peri asetukset ‑valinta.
    2. Valitse omaisuusasetus tälle omaisuudelle tai poista valinta.
  • Jos Peri asetukset ‑valintaruutu ei ole valittuna, valitse omaisuusasetus tälle omaisuudelle tai poista valinta. Valitsemasi asetus ohittaa minkä tahansa ylätason omaisuuden asetuksen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
83844
false
false