Nastavení označení webu za evropskou tiskovou publikaci

Zadejte, zda je váš web evropskou tiskovou publikací podle definice ve směrnici o autorském právu a právech s ním souvisejících z roku 2019 a legislativy, kterou je tato směrnice implementována ve Francii. Toto nastavení ovlivňuje zobrazování textových úryvků a miniatur obrázků z vaší služby ve Francii a začne platit v říjnu 2019.

Zobrazit nebo upravit označení

Vliv tohoto označení

Pokud je služba v nastavení webu označená jako evropská tisková publikace, výsledky vyhledávání na Googlu pro tento web (například ve Vyhledávání nebo kanálu objevit) zobrazené uživatelům ve Francii nebudou obsahovat textové úryvky ani miniatury. Budou je obsahovat pouze v případě, že je na příslušné stránce nastavení webu přepsáno pomocí direktivy, jako je max-snippet nebo max-image-preview.

Ve výchozím nastavení výsledek pro evropskou tiskovou publikaci ve Vyhledávání Google vypadá přibližně takto:

Výsledek vyhledávání bez úryvku: K této stránce nejsou dostupné žádné informace

Má toto nastavení dopad na hodnocení?
Některé funkce jsou závislé na dostupnosti náhledu – bez úryvku například nelze vytvořit výsledek typu Vybraný úryvek.  U dalších funkcí může být pořadí výsledků upraveno tak, aby se výsledky, které vzhledem k menšímu náhledu zabírají méně místa, zobrazovaly spolu.  Kromě těchto úprav souvisejících s rozvržením Google žádné jiné změny hodnocení ve Vyhledávání na základě statusu evropské tiskové publikace neprovádí. Pokud však uživatelé budou jeden styl náhledu preferovat před jiným, můžete znamenat změnu míry prokliku.

Jak povolit úryvky, miniatury a rozšířené výsledky

Textové úryvky a miniatury mohou lidem, kteří hledají váš web, pomoci tím, že jim umožní prohlédnout si náhled stránky a udělat si lepší představu o tom, jak s jejich vyhledáváním souvisí. Chcete-li tyto náhledy textu nebo obrázků aktivovat, použijte direktivy max-snippet nebo max-image-preview. Další zvláštní funkce a rozšířené výsledky můžete povolit pomocí strukturovaných dat.

Na které stránky se toto označení vztahuje

Označení zadané v nastavení služby se vztahuje na všechny adresy URL ve stejné doméně nebo subdoméně, pokud:

Dědičnost

Toto nastavení se zadává na úrovni domény nebo subdomény a všechny podřízené služby jej dědí. Podřízená služba odpovídající subdoméně však nastavení z nadřazené služby může přepsat.

Nastavení nadřazené služby zobrazíte tak, že ji otevřete v Search Console. Pokud k nadřazené službě nemáte přístup, můžete ve Vyhledávání Google vyhledat stránky podřízeného webu a prohlédnout si výsledky vyhledávání.

Alternativní adresy URL

Označení za evropskou tiskovou publikaci nemá vliv na alternativní verze stránky, pokud se nacházejí v jiné službě než kanonická verze. Jestliže se například stránka pro počítače nachází na adrese example.com/stranka a verze AMP na adrese exampleamp.com/stranka, označení za evropskou tiskovou publikaci se pro každou z těchto adres URL spravuje v její vlastní službě.

Pokud se alternativní verze nachází ve stejné nebo podřízené službě, podřízená služba (m.example.com) toto označení z nadřazené služby (example.com) zdědí, ale může ho explicitně přepsat.

Změna označení

Označení webu za evropskou tiskovou publikaci lze nastavit pouze u služeb na úrovni domén a subdomén. Lze ho tedy nastavit u služby example.com, m.example.com nebo http://example.com, ale nikoliv u služby http://example.com/cesta/.

Chcete-li označení za evropskou tiskovou publikaci změnit, otevřete stránku nastavení:

  • Pokud vidíte možnost Zdědit nastavení, je označení této služby již explicitně nastaveno v nadřazené službě. Zděděné nastavení přepíšete takto:
    1. Klikněte na Nastavit pro tuto službu.
    2. Výběrem nebo zrušením výběru možnosti Evropská tisková publikace určete, zda je web evropskou tiskovou publikací.
  • Pokud možnost Zdědit nastavení nevidíte, toto označení v žádné nadřazené službě nastaveno není. Výběrem nebo zrušením výběru možnosti Evropská tisková publikace určete, zda je web evropskou tiskovou publikací.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?