Nastavení tiskové publikace

Určete, zda web má být pro účely francouzského doplňkového autorského práva (Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse), kterým se implementuje směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících z roku 2019, považován za tiskovou publikaci. Toto nastavení má vliv na zobrazování textových úryvků a miniatur obrázků z vaší služby ve Francii.

Zobrazit nebo upravit označení

Vliv tohoto označení

Pokud je služba v nastavení webu označená jako tisková publikace, výsledky vyhledávání na Googlu pro tento web (například ve Vyhledávání nebo kanálu Objevit) zobrazené uživatelům ve Francii nebudou obsahovat textové úryvky ani miniatury. Budou je obsahovat pouze v případě, že je na příslušné stránce nastavení webu přepsáno pomocí direktivy, jako je max-snippet nebo max-image-preview.

Ve výchozím nastavení výsledek pro tiskovou publikaci ve Vyhledávání Google vypadá přibližně takto:

Výsledek vyhledávání bez úryvku: K této stránce nejsou dostupné žádné informace

Má toto nastavení dopad na hodnocení?
Některé funkce jsou závislé na dostupnosti náhledu – bez úryvku například nelze vytvořit výsledek typu Vybraný úryvek. U dalších funkcí může být pořadí výsledků upraveno tak, aby se výsledky, které vzhledem k menšímu náhledu zabírají méně místa, zobrazovaly spolu. Google kromě těchto úprav souvisejících s rozvržením žádné jiné změny hodnocení ve Vyhledávání na základě statusu tiskové publikace neprovádí. Pokud však uživatelé budou jeden styl náhledu preferovat před jiným, můžete zaznamenat změnu míry prokliku.

Jak upravit nebo povolit úryvky, miniatury a rozšířené výsledky

Textové úryvky a miniatury mohou lidem, kteří hledají váš web, pomoci tím, že jim umožní prohlédnout si náhled stránky a udělat si lepší představu o tom, jak s jejich vyhledáváním souvisí. Pokud tyto náhledy textu nebo obrázků chcete upravit nebo aktivovat, použijte direktivy max-snippet nebo max-image-preview. Další zvláštní funkce a rozšířené výsledky můžete povolit pomocí strukturovaných dat.

Na které stránky se toto označení vztahuje

Označení zadané v nastavení služby se vztahuje na všechny adresy URL ve stejné doméně nebo subdoméně, pokud:

Dědičnost

Toto nastavení zdědí všechny podřízené služby. Podřízená služba však nastavení z nadřazené služby může přepsat.

Nastavení nadřazené služby zobrazíte tak, že ji otevřete v Search Console. Pokud k nadřazené službě nemáte přístup, můžete ve Vyhledávání Google vyhledat stránky podřízeného webu a prohlédnout si výsledky vyhledávání.

Alternativní adresy URL

Označení za tiskovou publikaci pro účely francouzského doplňkového autorského práva nemá vliv na alternativní verze stránky, pokud se nacházejí v jiné službě než kanonická verze. Jestliže se například stránka pro počítače nachází na adrese example.com/stranka a verze AMP na adrese exampleamp.com/stranka, označení za tiskovou publikaci se pro každou z těchto adres URL spravuje v její vlastní službě.

Pokud se alternativní verze nachází ve stejné nebo podřízené službě, podřízená služba (m.example.com) toto nastavení zdědí z nadřazené služby (example.com), ale může ho explicitně přepsat.

Změna označení

Pokud označení za tiskovou publikaci pro účely francouzského doplňkového autorského práva chcete změnit, otevřete stránku nastavení:

  • Pokud je zaškrtnuto políčko Dědit nastavení, tato služba dědí nastavení z nadřazené služby. Zděděné nastavení přepíšete takto:
    1. Zrušte zaškrtnutí políčka Dědit nastavení.
    2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí této možnosti pro tuto službu.
  • Pokud políčko Dědit nastavení není zaškrtnuto, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí této možnosti pro tuto službu. Zvolené nastavení bude mít přednost před nastavením z nadřazených služeb.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false