Báo cáo mánh khóe tăng thứ hạng, đường liên kết trả tiền hoặc phần mềm độc hại

Nếu bạn tìm thấy thông tin trong kết quả tìm kiếm của Google mà bạn cho là được lấy từ nội dung vi phạm, đường liên kết trả tiền hoặc phần mềm độc hại, thì sau đây là cách bạn có thể trợ giúp chúng tôi.

Spam

Nếu trang web này chứa nội dung vi phạm, hãy thông báo cho chúng tôi! Google ưu tiên phát triển các giải pháp tự động và có thể mở rộng để giải quyết mọi vấn đề, và sẽ sử dụng báo cáo để cải thiện hệ thống phát hiện nội dung vi phạm.

Gửi báo cáo về trường hợp gian lận (Cần có Tài khoản Google)

Đường liên kết trả tiền

Việc mua hay bán những đường liên kết đã vượt qua PageRank có thể làm giảm chất lượng của kết quả tìm kiếm. Việc tham gia vào các mưu đồ liên kết là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google và có thể gây ảnh hưởng xấu đến thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Nếu cho rằng một trang web đang tham gia vào việc mua hay bán các đường liên kết đã vượt qua PageRank, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

Phần mềm độc hại

Nếu bạn cho rằng trang web bị nhiễm phần mềm độc hại, vui lòng báo cáo cho Google để chúng tôi có thể thực hiện hành động cần thiết.

Có phải trang web của bạn bị nhiễm phần mềm độc hại không? Dưới đây là đề xuất của Google về cách khắc phục vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?