Rapportera spam, betalda länkar eller skadlig programvara

Så här kan du hjälpa oss om du hittar spam, betalda länkar eller skadlig programvara i Googles sökresultat.

Spam

Om webbplatsen innehåller spam får du gärna meddela oss. Google ser mycket allvarligt på spam och undersöker alla rapporter om det. Rapporterna skickas direkt till våra tekniker och används sedan för att utforma skalbara lösningar som ska motverka spam.

Rapportera spam (ett Google-konto krävs)

Betalda länkar

Att köpa eller sälja länkar som höjer sidrankningen kan försämra sökresultatets kvalitet. Att delta i länksystem strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga och kan leda till att webbplatsen får en sämre placering i sökresultaten.

Om du tror att en webbplats köper eller säljer länkar som höjer PageRank vill vi gärna att du meddelar oss om detta.

Skadlig programvara

Om du tror att det finns skadlig programvara på webbplatsen rapporterar du det till oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder.

Har din webbplats drabbats av skadlig programvara? Google rekommenderar följande för att lösa problemet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?