บล็อกการจัดทำดัชนีการค้นหาด้วย "noindex"

คุณสามารถป้องกันไม่ให้หน้าเว็บปรากฏใน Google Search ด้วยการใส่เมตาแท็ก noindex ไว้ในโค้ด HTML ของหน้าดังกล่าว หรือแสดงผลส่วนหัว "noindex" ในคำขอ HTTP เมื่อ Googlebot รวบรวมข้อมูลหน้าดังกล่าวในครั้งถัดไปและเห็นแท็กหรือส่วนหัวนี้ Googlebot จะไม่รวมหน้านี้ไว้ในผลการค้นหาของ Google Search เลย ไม่ว่าจะมีเว็บไซต์อื่นลิงก์มาที่หน้านี้หรือไม่ก็ตาม

สำคัญ! เพื่อให้คำสั่ง noindex ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟล์ robots.txt จะต้องไม่บล็อกหน้านั้น หากไฟล์ robots.txt บล็อกหน้านั้น โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจะไม่เห็นคำสั่ง noindex เลย และหน้าเว็บจะยังคงปรากฏในผลการค้นหา เช่น ในกรณีที่หน้าอื่นๆ มีการลิงก์ไปยังหน้านั้น

การใช้ noindex มีประโยชน์หากคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ในระดับรากไม่ได้ เนื่องจากจะช่วยให้คุณควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณแบบหน้าต่อหน้าได้

การใช้ noindex

คุณใช้ noindex ได้ 2 วิธี ได้แก่ ใช้เป็นเมตาแท็กและใช้เป็นส่วนหัวการตอบกลับ HTTP ทั้ง 2 วิธีมีผลเท่ากัน แต่คุณอาจเลือกใช้วิธีที่เหมาะกับระดับการควบคุมเซิร์ฟเวอร์และขั้นตอนการเผยแพร่ที่เจาะจงของคุณมากที่สุด

แท็ก <meta>

หากต้องการป้องกันไม่ให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของเครื่องมือค้นหาส่วนใหญ่จัดทำดัชนีหน้าบนเว็บไซต์ของคุณ ให้วางเมตาแท็กต่อไปนี้ลงในส่วน <head> ของหน้าดังนี้

<meta name="robots" content="noindex">

ในการป้องกันไม่ให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google เพียงโปรแกรมเดียว จัดทำดัชนีหน้า ให้วางเมตาแท็กต่อไปนี้

<meta name="googlebot" content="noindex">

คุณควรทราบว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของเครื่องมือค้นหาบางโปรแกรมอาจแปลคำสั่ง noindex ต่างออกไปได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่าหน้าจะยังคงปรากฏในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาอื่น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาแท็ก noindex

ช่วยให้เราพบเมตาแท็กของคุณ

เราต้องรวบรวมข้อมูลหน้าเว็บของคุณเพื่อให้เห็นเมตาแท็ก หากหน้าเว็บของคุณยังคงปรากฏในผลการค้นหา อาจเป็นเพราะเรายังไม่ได้รวบรวมข้อมูลไซต์ตั้งแต่ที่คุณเพิ่มแท็กเข้าไป คุณสามารถขอให้ Google รวบรวมข้อมูลหน้าเว็บของคุณอีกครั้งโดยใช้เครื่องมือดึงข้อมูลเหมือนเป็น Google หรือมิฉะนั้น อาจเป็นเพราะไฟล์ robots.txt บล็อก URL นี้จากโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google เราจึงไม่สามารถเห็นแท็กนั้น หากต้องการยกเลิกการบล็อกหน้าเว็บออกจาก Google คุณจะต้องแก้ไขไฟล์ robots.txt โดยจะแก้ไขและทดสอบ robots.txt ได้โดยใช้เครื่องมือทดสอบ robots.txt

ส่วนหัวการตอบกลับ HTTP

คุณจะแสดงผลส่วนหัว X-Robots-Tag ที่มีค่าเป็น noindex หรือ none ในการตอบกลับคำขอของหน้าเว็บแทนการใช้เมตาแท็กได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการตอบกลับ HTTP ที่มี X-Robots-Tag ซึ่งห้ามไม่ให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลจัดทำดัชนีหน้า

HTTP/1.1 200 OK
(…)
X-Robots-Tag: noindex
(…)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหัวการตอบกลับ noindex

ถัดไป: เลือกไม่ใช้การแสดงผลใน Google+ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร