Blockera sökindexering med noindex

Du kan förhindra att en sida visas på Google Sök genom att inkludera metataggen noindex i sidans HTML-kod. Du kan även returnera ett huvud med noindex i HTTP-förfrågan. När Googlebot genomsöker sidan nästa gång och registrerar taggen eller huvudet utesluter Googlebot sidan helt och hållet från Googles sökresultat, oavsett om andra webbplatser länkar till den.

Viktigt! Sidan får inte blockeras av filen robots.txt om direktivet noindex ska fungera. Om sidan blockeras av robots.txt registrerar inte sökroboten direktivet noindex. Då kan sidan fortfarande visas i sökresultaten, till exempel om det finns länkar till den från andra sidor.

Eftersom du kan styra åtkomsten till webbplatsen sida för sida med noindex är det praktiskt att använda den om du inte har tillgång till rotkatalogen på servern.

Implementera noindex

Du kan implementera noindex på två sätt: som en metatagg eller som ett HTTP-svarshuvud. Båda sätten fungerar lika bra, men beroende på hur stor kontroll du har över servern och din specifika publiceringsprocess kanske du föredrar ett av dem.

Taggen <meta>

Om du vill hindra flertalet sökmotorers sökrobotar från att indexera en sida på webbplatsen placerar du följande metatagg i avsnittet <head> på sidan:

<meta name="robots" content="noindex">

Om du vill hindra Googles sökrobotar men inga andra från att indexera sidan:

<meta name="googlebot" content="noindex">

Du bör känna till att vissa sökmotorers sökrobotar kan tolka direktivet noindex olika. Det betyder att din sida fortfarande kan visas i resultat från andra sökmotorer.

Läs mer om metataggen noindex.

Hjälpa oss att hitta metataggarna

Vi måste genomsöka sidan för att kunna läsa metataggarna. Om sidan fortfarande visas i sökresultaten beror det antagligen på att vi inte har genomsökt webbplatsen sedan du infogade taggen. Du kan begära att Google söker igenom sidan igen genom att använda verktyget Hämta som Google. En annan anledning kan vara att webbadressen blockeras av filen robots.txt så att Googles sökrobotar inte kan läsa taggen. För att avblockera din sida från Google måste du redigera robots.txt-filen. Du kan redigera och testa robots.txt-filen med testverktyget för robots.txt.

HTTP-svarshuvud

Du kan även returnera ett svar med värdet noindex eller none i huvudet X-Robots-Tag i stället för en metatagg. Så här kan ett HTTP-svar med X-Robots-Tag som instruerar sökrobotar att inte indexera en sida se ut:

HTTP/1.1 200 OK
(…)
X-Robots-Tag: noindex
(…)

Läs mer om svarshuvudet noindex.

NÄSTA AVSNITT: VÄLJA BORT ATT VISAS PÅ GOOGLE+ OCH ANDRA AV GOOGLES WEBBPLATSER

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?