Adressändringsverktyget

Flytta en webbplats från en domän till en annan

Om verktyget

Använd adressändringsverktyget om du ska flytta en webbplats från en domän eller underdomän till en annan, t.ex. från example.com till example.org eller example2.com. Med verktyget meddelas Google om adressändringen och sökresultaten på Google kan enklare migreras från den gamla webbplatsen till den nya. Det bästa är om du kan använda verktyget innan du flyttar webbplatsen, men du kan även använda det efter flytten.

Situationer när du inte ska använda det här verktyget

Använd inte adressändringsverktyget i följande fall:

 • Om du ändrar adress från http till https. Följ riktlinjerna för att flytta en webbplats med adressändringar om du ska flytta en webbplats från http till https, men använd inte det här verktyget. Google upptäcker vad som har ändrats ändå.
 • Om du flyttar sidor på webbplatsen, t.ex. från example.com/gammalsökväg/... till example.com/nysökväg/...). I så fall lägger du bara till omdirigeringar och uppdaterar webbplatskartorna. Däremot kan du använda verktyget för att migrera webbplatsen från en domän till en sökväg på en annan domän. Ett exempel är från example.com till example3.com/ny/plats/.
 • Om du flyttar en webbadress med www till en utan, eller tvärtom, på samma domän, t.ex. från www.example.com till example.com. I så fall använder du kanonisk taggning och/eller omdirigeringar utan att använda adressändringsverktyget.
 • Om du flyttar en webbplats utan att webbadresserna som användaren ser ändras (det vill säga om du byter webbhotell eller NFI men webbadresserna förblir densamma). I så fall läser du om att flytta en webbplats utan adressändring.

Bästa sättet att flytta en webbplats

 • Flytta inte webbplatser i flera led. Om du skickar en adressändring som omdirigerar trafiken från webbplats A till webbplats B kan du inte omedelbart efteråt skicka en ny adressändring från webbplats B till webbplats C.
 • Undvik att slå samman flera flyttar till samma plats. Att flytta webbplatserna A, B och C till den nya platsen D kan vara förvirrande och leda till minskad trafik. Det kan vara bättre att flytta webbplatserna till den nya, gemensamma platsen en i taget och vänta tills trafiken har stabiliserats innan du flyttar nästa webbplats.
 • Om du vill migrera en domänegendom till en ny plats (A.com till B.com) och en av dess underdomäner till en annan egendom (m.A.com till m.C.com) skapar du först en egendom för underdomänen m.A.com och migrerar den för sig.
 • Om du behåller samma uppbyggnad på webbplatsen efter flytten blir det enklare att överföra signalerna direkt till den nya webbplatsen. Att kombinera en webbplatsflytt med en omstrukturering av innehållet och webbadresserna på den nya platsen leder förmodligen till minskad trafik, eftersom Google kan behöva utvärdera enskilda sidor på nytt.

Steg 1: Förberedelser

Gör följande för alla flyttar av webbplatser:

 1. Implementera en 301-omdirigering från den gamla startsidan till den nya. Vi rekommenderar även att du implementerar 301-omdirigeringar för de kanoniska sidorna på den gamla webbplatsen.
 2. Läs följande ämnen:
  1. Vad innebär en flytt av en webbplats? – Rekommendationer för alla webbplatser som flyttas.
  2. Flytta en webbplats med adressändringar – en guide till hur du flyttar en webbplats från en domän till en annan, steg för steg.
 3. Gör eventuella andra förberedelser som beskrivs i Flytta en webbplats med adressändringar.
 4. Därefter kan adressändringsverktyget (steg 2) användas för webbplatser på domännivå (som example.com, https://example.com, m.example.com).

Steg 2: Använd adressändringsverktyget

När du är klar med förberedelserna kan du använda adressändringsverktyget om villkoren nedan är uppfyllda. I så fall vidarebefordras signalerna från den gamla webbplatsen till den nya.

Krav:

 • Du måste vara verifierad ägare till både den gamla och den nya egendomen i Search Console. Du måste använda samma Google-konto till att hantera båda egendomarna.
 • Adressändringsverktyget kan bara användas för egendomar på domännivå. Med andra ord kan du flytta example.com, m.example.com eller http://example.com. Det går inte att flytta egendomar på sökvägsnivå, som http://example.com/petstore/
 • Inga underdomäner till den angivna domänen flyttas med verktyget. Det gäller även www. Om du anger example.com i verktyget kommer www.example.com eller m.example.com alltså inte att flyttas. Däremot påverkas alla sökvägar på domänen (example.com/infoga/sökväg/här).
 • Alla protokoll på källegendomen flyttas med verktyget. Om du anger http://example.com flyttas alltså även https://example.com

Använda adressändringsverktyget:

 1. Gör förberedelserna i steg 1.
 2. Kontrollera att alla krav som anges ovan är uppfyllda.
 3. Öppna adressändringsverktyget i en egendom på domännivå (dvs. utan sökvägssegment – example.com, inte example.com/petstore).
 4. Följ anvisningarna i verktyget. Ett antal kontroller görs i verktyget innan Google meddelas om flytten. Om någon av de kritiska inledande kontrollerna misslyckas måste du åtgärda problemet innan du kan fortsätta. Om någon av de mindre viktiga kontrollerna misslyckas visas ett varningsmeddelande med rekommendationer, men det går att fortsätta med begäran.
 5. Om de kritiska inledande kontrollerna går bra visas en avisering om att flytten pågår för alla berörda webbplatser i Search Console. Dessa aviseringar visas i 180 dagar.
 6. Övervaka trafiken enligt anvisningarna i Flytta en webbplats med adressändringar.
 7. Låt omdirigeringarna finnas kvar i minst 180 dagar, eller längre än så om det fortfarande kommer trafik till dem från Google Sök. Ta bort de gamla sidorna. Vi rekommenderar dock att du fortsätter att betala för den gamla domänen i minst ett år, så att ingen annan kan köpa den gamla domänen och utnyttja den i skadliga syften. Efter de 180 dagarna försvinner kopplingen mellan den gamla och den nya webbplatsen i Googles ögon, och om den gamla webbplatsen fortfarande finns kvar då och går att genomsöka kommer den att ses som en webbplats vilken som helst som inte har med den nya att göra.

Vad händer när det här verktyget körs?

När du anmäler adressändring med Search Console talar du om för Google att genomsökning och indexering av den nya webbplatsen ska prioriteras framför genomsökning av den gamla. Dessutom vidarebefordras olika signaler från den gamla webbplatsen till den nya, och när Google fastställer kanoniska sidor görs detta på den nya webbplatsen hellre än på den gamla. Detta fortgår i 180 dagar efter att migreringen påbörjades i Search Console.

Google raderar inte den gamla webbplatsen från indexet, och webbadresser på den gamla webbplatsen kan fortfarande visas i sökresultaten om det går att nå dem och om det inte finns någon motsvarande sida på den nya webbplatsen. Om det finns motsvarande sidor på den nya webbplatsen kan färre av de gamla webbadresserna visas på Sök om du omdirigerar från den gamla webbplatsen till den nya och lägger in taggar med rel=canonical.

Innan begäran om adressändring skickas till Google görs en snabbkontroll i verktyget så att du äger båda webbplatserna. Dessutom kontrolleras att det finns 301-omdirigeringar för några av sidorna på webbplatsen.

Avbryta en begäran om adressändring

Du kan avbryta en begäran om adressändring under 180 dagar efter att den gjordes.

Så här avbryter du en adressändring:

 1. Ta bort alla 301-omdirigeringsdirektiv som redan har konfigurerats på servern. I annat fall hittar Google direktiven nästa gång webbplatsen genomsöks. Då kanske vi fortsätter att omdirigera webbadresserna enligt direktiven.
 2. Lägg till 301-omdirigeringar från den nya webbplatsen till den gamla.
 3. Öppna adressändringsverktyget på den gamla webbplatsen och klicka på Avbryt flytten. Upprepa detta för alla webbplatser som du inte längre vill flytta.

”Andra webbplatser flyttas till den här webbplatsen”

Om det visas ett meddelande om att andra webbplatser flyttas till den här webbplatsen högst upp i Search Console betyder det att en egendomsägare i Search Console har använt adressändringsverktyget för att informera Google om att en webbplats har flyttats från en annan domän till den här. (Exempel: Om adressen till en webbplats har ändrats från example.com till example2.com)

Under migreringen kommer du att se hur trafik från den andra webbplatsen (eller de andra webbplatserna) läggs till i trafiken på den här webbplatsen, eftersom Google Sök gradvis omdirigerar användare från den gamla webbplatsen till den nya webbplatsen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
83844
false
false