Thay đổi URL trang với chuyển hướng 301

Nếu bạn cần thay đổi URL của một trang khi nó được hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chuyển hướng 301 phía máy chủ. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng và các công cụ tìm kiếm được dẫn hướng tới đúng trang. Mã trạng thái 301 nghĩa là một trang đã được di chuyển vĩnh viễn tới vị trí mới.

Chuyển hướng 301 đặc biệt hữu ích trong các trường hợp sau:

  • Bạn đã di chuyển trang web của mình tới tên miền mới và bạn muốn thực hiện việc chuyển càng liền mạch càng tốt.
  • Mọi người truy cập trang web của bạn thông qua các URL khác nhau. Nếu giả sử trang chủ của bạn có thể truy cập được bằng nhiều cách - ví dụ: http://example.com/home, http://home.example.com, hoặc http://www.example.com - một ý tưởng hay là chọn một trong những địa chỉ URL này làm đích đến ưa thích (chuẩn) của bạn và sử dụng chuyển hướng 301 để gửi lưu lượng truy cập từ các URL khác tới URL ưa thích của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Search Console để đặt miền ưa thích của bạn.
  • Bạn đang nhập hai trang web và muốn đảm bảo rằng các liên kết tới các URL cũ được chuyển hướng tới đúng trang.

Để thực hiện chuyển hướng 301 cho trang web được lưu trữ trên máy chủ chạy Apache, bạn sẽ cần truy cập tệp .htaccess của máy chủ. (Nếu bạn không chắc chắn về quyền truy cập hoặc phần mềm máy chủ của mình, hãy kiểm tra thông qua nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trên web của bạn.) Để biết thêm thông tin, tham khảo Bài hướng dẫn Apache .htaccessHướng dẫn Viết lại URL Apache. Nếu trang web của bạn được lưu trên máy chủ đang chạy phần mềm khác, hãy kiểm tra thông qua nhà cùn cung cấp dịch vụ lưu trữ để biết chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?