กำหนดไอคอน Fav ที่จะแสดงในผลการค้นหา

หากเว็บไซต์ของคุณมีไอคอน Fav ไอคอนดังกล่าวอาจรวมอยู่ในผลการค้นหาของ Google Search สำหรับเว็บไซต์ ดังนี้

Search result on mobile showing a favicon

การใช้งาน

วิธีทำให้เว็บไซต์มีสิทธิ์ใช้ไอคอน Fav ในผลการค้นหามีดังนี้

 1. สร้างไอคอน Fav ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง
 2. เพิ่มแท็ก <link> ในส่วนหัวของหน้าแรกด้วยไวยากรณ์ต่อไปนี้

  <link rel="shortcut icon" href="/เส้นทาง/ไปยัง/ไอคอน Fav.ico">
  rel
  โดยอาจเป็นสตริงใดก็ได้ต่อไปนี้
  • "shortcut icon"
  • "icon"
  • "apple-touch-icon"
  • "apple-touch-icon-precomposed"
  href
  URL ของไอคอน Fav อาจเป็นเส้นทางแบบสัมพัทธ์ (/smile.ico) หรือเส้นทางแบบสัมบูรณ์ (https://example.com/smile.ico) แต่ต้องอยู่ในโดเมนเดียวกันกับหน้าแรก
 3. Google จะมองหาและอัปเดตไอคอน Fav เมื่อไรก็ตามที่รวบรวมข้อมูลหน้าแรกของคุณ หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงไอคอน Fav และต้องการแจ้งให้ Google ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง คุณขอการจัดทำดัชนีหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ การอัปเดตอาจใช้เวลา 2-3 วันหรือนานกว่านั้นจึงจะปรากฏในผลการค้นหา

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ใช้ไอคอน Fav ข้างผลการค้นหา โปรดทราบว่าเราไม่ได้รับประกันการแสดงผลไอคอน Fav ในผลการค้นหาแม้ว่าจะทำตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้ว

 • Google ต้องรวบรวมข้อมูลได้ทั้งไฟล์ไอคอน Fav และหน้าแรก (กล่าวคือ คุณจะบล็อกไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้)
 • ไอคอน Fav ควรเป็นการแสดงภาพแบรนด์ของเว็บไซต์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วเมื่อสแกนดูผลการค้นหา
 • ไอคอน Fav ควรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเป็นทวีคูณของ 48 พิกเซล เช่น 48 x 48 พิกเซล, 96 x 96 พิกเซล, 144 x 144 พิกเซล เป็นต้น แน่นอนว่าไฟล์ SVG ไม่มีขนาดที่เฉพาะเจาะจง โดยจะรองรับรูปแบบไอคอน Fav ที่ถูกต้องทุกรูปแบบ Google จะปรับขนาดรูปภาพของคุณใหม่เป็น 16 x 16 พิกเซลเพื่อใช้ในผลการค้นหา ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่ารูปภาพจะดูดีที่ความละเอียดดังกล่าว หมายเหตุ: โปรดอย่าส่งไอคอน Fav มาในขนาด 16 x 16 พิกเซล
 • URL ของไอคอน Fav ต้องคงที่ (อย่าเปลี่ยน URL บ่อยๆ)
 • Google จะไม่แสดงไอคอน Fav ที่คิดว่าไม่เหมาะสม รวมถึงภาพอนาจารหรือสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง (เช่น เครื่องหมายสวัสดิกะ) Google จะแทนที่ภาพด้วยไอคอนที่เป็นค่าเริ่มต้นหากพบภาพประเภทนี้ในไอคอน Fav
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร