ให้ข้อมูลวันที่เผยแพร่แก่ Google Search

เมื่อ Google ระบุวันที่เผยแพร่และวันที่อัปเดตของหน้าเว็บหรือวิดีโอของคุณได้ ระบบจะแสดงข้อมูลนี้ในผลการค้นหาหากพิจารณาแล้วว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

Article search result showing a date

คุณให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ Google ระบุข้อมูลวันที่เผยแพร่และวันที่อัปเดตล่าสุดได้

Google ไม่ได้พิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับวันที่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพราะทุกปัจจัยอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้นระบบจึงต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยเพื่อระบุการประมาณที่ดีที่สุดของวันที่เผยแพร่หน้าเว็บหรือวันที่หน้าเว็บมีการอัปเดตที่สำคัญ

วิธีให้ข้อมูลวันที่แก่ Google

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณให้ข้อมูลวันที่แก่ Google ได้

 1. คุณให้ข้อมูลวันที่เผยแพร่และ/หรือวันที่อัปเดตล่าสุดได้
 2. เราขอแนะนำให้ระบุวันที่ทั้งในรูปแบบที่ผู้ใช้เห็นในหน้าเว็บและในข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วย
  • สำหรับวันที่ที่ผู้ใช้เห็น: ให้แสดงวันที่ของหน้าเว็บที่ชัดเจนในหน้าเว็บนั้นๆ ติดป้ายกำกับวันที่อย่างเหมาะสม ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวันที่เผยแพร่และวันที่อัปเดต พร้อมทั้งวันที่ ตลอดจนเวลาและเขตเวลาซึ่งไม่บังคับ (ไม่จำเป็นต้องใช้คำตามที่แสดงไว้ที่นี่)
   • โพสต์เมื่อ 4 ก.พ. 2019
   • เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2019
   • อัปเดตล่าสุด: 14 ก.พ. 2018
   • อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ. 2019 เวลา 20.00 น. ET
  • สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง: หน้าเว็บควรใช้ประเภทย่อยของ CreativeWork (เช่น Article, BlogPosting หรือ VideoObject) และระบุช่อง datePublished และ/หรือ dateModified (ดูหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหน้า AMP และที่ไม่ใช่ AMPอย่าลืมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างของ Google เพื่อช่วยให้โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเข้าใจวันที่ของบทความ
 3. ต้องระบุวันที่ แต่ไม่ต้องระบุเวลา: คุณไม่ต้องระบุเวลาก็ได้ ไม่ว่าจะในการแสดงวันที่ในรูปแบบที่ผู้ใช้เห็นหรือในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 4. หากจะระบุเวลา ให้ระบุเขตเวลาที่ถูกต้อง หากคุณเลือกที่จะระบุเวลา โปรดระบุเขตเวลาที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงเวลาออมแสงตามความเหมาะสม
 5. ทำให้วันที่และเวลาสอดคล้องกัน ตรวจสอบว่าวันที่ (รวมถึงเวลาและเขตเวลาที่ไม่บังคับ) ตรงกันระหว่างค่าของรูปแบบที่ผู้ใช้เห็นและรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าเท่ากัน ไม่บังคับระบุเวลาและเขตเวลาในข้อมูลที่ผู้ใช้เห็นแม้ว่าจะมีการระบุไว้ในข้อมูลที่มีโครงสร้างก็ตาม
 6. อย่าระบุวันที่ในอนาคตหรือวันที่ดำเนินการที่แสดงไว้ในหน้าเว็บ วันที่ควรแสดงถึงวันที่เผยแพร่หรือวันที่อัปเดตหน้าเว็บ ไม่ใช่วันที่ของเรื่องราวหรือกิจกรรมที่แสดงไว้ในที่นี้ คุณเพิ่มมาร์กอัปกิจกรรมลงในหน้าเพื่อแสดงกิจกรรมที่ระบุไว้ในหน้าเว็บได้หากต้องการ
 7. ลดการปรากฏของวันที่อื่นๆ ในหน้าเว็บ: หากคุณทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดข้างต้นแล้วแต่ยังพบว่าระบบเลือกวันที่ไม่ถูกต้อง ให้พิจารณาลบวันที่อื่นๆ บางส่วนหรือทั้งหมดที่ปรากฏในหน้าเว็บ
 8. หากต้องการให้หน้าเว็บแสดงในการค้นหาของ Google News คุณควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเหล่านี้

แม้ว่า Google ไม่รับประกันว่าวันที่จะแสดงในผลการค้นหาไม่ว่าจะในรูปแบบที่ผู้ใช้เห็นหรือในข้อมูลที่มีโครงสร้าง แต่การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้อัลกอริทึมของเราค้นพบและประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร