Uppge publiceringsdatum för Google Sök

Om Google kan fastställa när en sida eller video publicerades eller uppdaterades kan denna information visas i sökresultaten när användaren kan antas ha nytta av den.

Article search result showing a date

Du kan tillhandahålla information som hjälper Google att fastställa publiceringsdatumet eller det senaste uppdateringsdatumet.

Google utgår inte från en enda källa när det gäller att fastställa datum, eftersom alla sådana källor kan innehålla fel. Därför bedömer våra system när en sida publicerats eller väsentligt uppdaterats utifrån flera faktorer.

Så här uppger du datum för Google

Så här förser du Google med uppgift om datum:

 1. Du kan ange publiceringsdatum och/eller datum för den senaste uppdateringen.
 2. Vi rekommenderar att du anger datum både på ett sätt som användaren kan se på sidan och i strukturerad data.
  • Datum som visas för användaren: Ge datumet en framträdande placering direkt på sidan. Ange vad datumstämpeln avser. Här följer några exempel på publicerings- och uppdateringsdatum med datumangivelse och eventuellt klockslag och tidszon. (Du behöver inte använda exakt samma formuleringar som nedan.)
   • Upplagt 4 februari 2019
   • Publicerades den 4 februari 2019
   • Uppdaterades senast: 14 februari 2018
   • Uppdaterades den 14 februari 2019 kl. 20.00 CET 
  • Strukturerad data: Implementera en undertyp av CreativeWork (t.ex. Article, BlogPosting eller VideoObject) på sidan och ta med fälten datePublished och/eller dateModified (se riktlinjerna för AMP-sidor och sidor som inte är AMP). Följ Googles riktlinjer för strukturerad data så att våra sökrobotar kan tolka artiklarnas datum.
 3. Datumet är obligatoriskt, men inte klockslaget. Du måste inte ange klockslag, vare sig i det datum som användaren ser eller i strukturerad data.
 4. Om du anger klockslag ska du ange korrekt tidszon. Om du väljer att ta med klockslaget ska du ange korrekt tidszon, med hänsyn till sommartid i tillämpliga fall.
 5. Var konsekvent när du anger datum och klockslag. De datum (plus eventuellt klockslag med tidszon) som användarna ser ska vara samma som datumen i strukturerad data. Du måste inte ta med klockslag och tidszon i tidsstämplarna som användarna ser även om de uppgifterna finns i strukturerad data. 
 6. Ange inte ett datum i framtiden eller datumet för det som sidan handlar om. Datumet ska avse när sidan publicerades eller uppdaterades, inte artiklarna eller evenemangen på sidan. Du kan märka upp det som sidan handlar om enligt uppmärkningsreglerna för evenemang om du så önskar.
 7. Använd så få datum av andra slag som möjligt på sidan. Om du har följt riktlinjerna ovan och fel datum väljs ut kan du ta bort övriga datum på sidan, eller några av dem.
 8. Om sidan är tänkt att visas vid sökning på Google Nyheter ska du även följa de här riktlinjerna.

Google garanterar inte att ett datum visas i sökresultaten, vare sig det är synligt på sidan eller står i strukturerad data, men genom att följa de här riktlinjerna hjälper du våra algoritmer att hitta och bearbeta informationen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?