รายงานประสิทธิภาพ (Discover)

รายงานประสิทธิภาพของ Discover จะแสดงเมตริกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณใน Discover รายงานนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อพร็อพเพอร์ตี้มีการแสดงผลถึงเกณฑ์ขั้นต่ำใน Discover แล้ว

 

เปิดรายงานประสิทธิภาพของ Discover

ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายงาน
รายงานประสิทธิภาพของ Discover จะปรากฏก็ต่อเมื่อพร็อพเพอร์ตี้มีการแสดงผลของ Discover ถึงเกณฑ์แล้วใน 16 เดือนที่ผ่านมา 

การกำหนดค่ารายงาน

มุมมองเริ่มต้นของรายงานจะแสดงการคลิก การแสดงผล และ CTR (อัตราการคลิกผ่าน) โดยเฉลี่ยของพร็อพเพอร์ตี้

 • เลือกเมตริกที่จะดูโดยเลือกเมตริกที่ต้องการเหนือแผนภูมิ เมตริกคือตัวเลขที่จะแสดง (การคลิก, การแสดงผล, CTR)
 • เลือกมิติข้อมูลที่จะแสดงโดยเลือกแท็บการจัดกลุ่มข้อมูลในตาราง มิติข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดวิธีจัดกลุ่มข้อมูล Discover รองรับมิติข้อมูลของหน้าและประเทศ
 • (ไม่บังคับ) กรองข้อมูลตามวันที่ มิติข้อมูล และอื่นๆ
 • (ไม่บังคับ) เปรียบเทียบกลุ่มมิติข้อมูล เช่น คุณเปรียบเทียบการแสดงผลจากบราซิลกับจีนได้

การอ่านแผนภูมิ

เลือกเมตริกที่จะแสดงในแผนภูมิโดยเลือกหรือยกเลิกการเลือกเมตริกที่ด้านบนของแผนภูมิ ข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมตามหน้าเว็บ

ผลรวมของเมตริกแต่ละรายการจะแสดงอยู่ในแผนภูมิ ผลรวมในแต่ละวันอาจน้อยกว่าผลรวมที่แสดงในแผนภูมิเนื่องจากระบบไม่รวมค่าที่มีขนาดเล็กมากๆ สำหรับมิติข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการในวันที่เจาะจงไว้ในแผนภูมิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ แต่จะรวมอยู่ในผลรวมในแผนภูมิ

การอ่านตาราง

ตารางจะแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้ตามมิติข้อมูลที่เลือก (หน้าเว็บหรือประเทศ)

เมตริก

เลือกเมตริกที่จะแสดงโดยสลับไปยังแท็บที่ต้องการในรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกเหล่านี้และวิธีการคำนวณสำหรับ Discover

ข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมตามหน้าเว็บ ซึ่งหมายความว่าหากเว็บไซต์หนึ่งมีผลการค้นหาใน Discover หลายรายการในเซสชันของผู้ใช้รายเดียว ผลการค้นหาแต่ละรายการจะถือว่าเป็นของ URL ของหน้าเว็บที่ผลการค้นหานั้นๆ ชี้ไป (ไม่ใช่ของพร็อพเพอร์ตี้ที่มีหน้าเว็บนั้น)

เมตริกหน้าเว็บทั้งหมดจะกำหนดไว้ให้แก่ Canonical URL ไม่ใช่หน้าที่นำผู้ใช้เข้าชมเมื่อคลิกผลการค้นหาใน Discover ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีหน้าเว็บที่มีทั้งรุ่น AMP และรุ่นเดสก์ท็อป ระบบอาจรวมเมตริกทั้งหมดไว้และดูได้ในพร็อพเพอร์ตี้ในเดสก์ท็อป (ซึ่งมักจะเป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่เป็น Canonical)

คุณดูเมตริกที่จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ต่อไปนี้ได้

 • หน้าเว็บ: หน้าที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น หรือก็คือ URL ของหน้า Canonical ไม่ใช่หน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมเมื่อคลิกผลการค้นหาของ Discover
 • ประเทศ: ประเทศที่มีการดูหรือคลิกเนื้อหา
 • ลักษณะที่ปรากฏใน Discover: ประเภทของหน้าเว็บที่ลิงก์กับผลการค้นหา ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้
  • บทความ AMP: หน้า AMP รวมถึงผลการค้นหาเรื่องราว AMP
  • เรื่องราว AMP: ส่วนย่อยของบทความ AMP ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ไม่ใช่เนื้อหาที่เป็นข้อความ

ข้อมูลเบื้องต้นในรายงาน 

บางครั้งข้อมูลใหม่ที่สุดในรายงานประสิทธิภาพของ Search จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก่อนได้รับการยืนยัน ข้อมูลเบื้องต้นมักมีอายุไม่ถึง 3 วัน เมื่อถึงจุดหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดจะได้รับการยืนยัน ระบบจะระบุข้อมูลเบื้องต้นเมื่อคุณวางเมาส์เหนือข้อมูลนั้นในแผนภูมิ

ข้อมูลเบื้องต้นจะรวมอยู่ทั้งในแผนภูมิและตารางสำหรับประสิทธิภาพของ Discover ตลอดจนแผนภูมิประสิทธิภาพในหน้าภาพรวมของ Search Console

การกรองข้อมูล

คุณกรองข้อมูลได้ตามวันที่ หน้าเว็บ ประเทศ หรือประเภทการปรากฏใน Discover

วิธีเพิ่มตัวกรอง

 • คลิกป้ายกำกับ + ใหม่ข้างตัวกรองที่มีอยู่ในหน้าเว็บ

วิธีนำตัวกรองออก

 • คลิก X ข้างตัวกรองที่มีอยู่ คุณจะนำตัวกรองวันที่ออกไม่ได้

วิธีแก้ไขตัวกรอง

 • คลิกตัวกรองและรีเซ็ตค่า

การเปรียบเทียบข้อมูล

คุณจะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างค่า 2 ค่าในมิติข้อมูลการจัดกลุ่มแบบใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการจัดกลุ่มที่เลือกไว้ในปัจจุบัน เช่น เมื่อจัดกลุ่มตามประเทศ คุณจะเปรียบเทียบการคลิกระหว่างสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ก่อนได้ หรือจะเปรียบเทียบการคลิกจากสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสก็ได้ ในกรณีที่เปรียบเทียบค่าสำหรับเมตริกเดียว ตารางผลลัพธ์จะแสดงคอลัมน์ความแตกต่าง เพื่อเปรียบเทียบค่าในแต่ละแถว

วิธีเปรียบเทียบข้อมูล

 1. คลิกเพื่อเพิ่มตัวกรองใหม่หรือแก้ไขตัวกรองที่มีอยู่
 2. ในกล่องโต้ตอบพร็อพเพอร์ตี้ตัวกรอง ให้เลือกเปรียบเทียบ
 3. เพิ่มมิติข้อมูลหรือเวลาเพื่อเปรียบเทียบ และคลิกใช้
คุณจะเปรียบเทียบข้อมูลได้ครั้งละ 1 มิติข้อมูลเท่านั้น (วันที่ ประเทศ และอื่นๆ) การเพิ่มการเปรียบเทียบใหม่ในมิติข้อมูลการจัดกลุ่มอื่นจะเป็นการนำการเปรียบเทียบเดิมออก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปรียบเทียบการคลิกในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ก่อน (วันที่) แล้วเพิ่มการเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น (ประเทศ) การเปรียบเทียบประเทศจะลบการเปรียบเทียบวันที่ และช่วงวันที่จะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

ความแตกต่างของข้อมูล

ข้อมูลใน Search Console อาจแตกต่างจากข้อมูลที่แสดงในเครื่องมืออื่นๆ เล็กน้อย เหตุผลที่เป็นไปได้ของความแตกต่างมีดังนี้

 • อาจมีความล่าช้าระหว่างเวลาที่มีการคำนวณตัวเลขและในเวลาที่ตัวเลขดังกล่าวปรากฏต่อผู้ดูแลเว็บ แม้ว่าข้อมูลจะเผยแพร่ตามช่วงเวลา แต่เรายังคงรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปข้อมูลที่รวบรวมจะพร้อมใช้งานใน 2-3 วัน
 • เขตเวลาเป็นสิ่งสำคัญ รายงานประสิทธิภาพจะติดตามข้อมูลรายวันตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยข้อมูลในแต่ะวันจะนับตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย หากระบบอื่นๆ ของคุณใช้เขตเวลาที่ต่างกัน มุมมองรายวันของคุณอาจไม่ตรงกันเสียทีเดียว ตัวอย่างเช่น Google Analytics จะแสดงเวลาในเขตเวลาท้องถิ่นของผู้ดูแลเว็บ
 • ไม่มีข้อมูลที่ดาวน์โหลด/ไม่ใช่ค่าที่เป็นตัวเลข หากคุณดาวน์โหลดข้อมูลในรายงาน ค่าใดก็ตามที่แสดงเป็น ~ หรือ - (ไม่มี/ไม่ใช่ตัวเลข) ในรายงานจะเป็นเลข 0 ในข้อมูลที่ดาวน์โหลด
 • ผลรวมรายวันอาจน้อยกว่าผลรวมในแผนภูมิ หากพร็อพเพอร์ตี้มีการแสดงผลในวันที่กำหนดน้อยครั้ง แผนภูมิจะแสดงว่าวันดังกล่าวมีการแสดงผล 0 ครั้ง แต่เราจะยังนับการแสดงผลเหล่านี้ในผลรวมที่แสดง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร